Розв’язування розрахункових задач

Тема. Розв’язування розрахункових задач.

 Цілі: поглибити й систематизувати знання учнів про альдегіди, спирти, кетони і карбонові кислоти, сприяти розширенню кругозору учнів;  формувати вміння переносити знання біології в хімію; здійснювати міжпредметні зв’язки з біологією; сприяти збереженню здоров’я учнів.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, збірники задач, дидактичні картки.

Девіз заняття:

 Найкращий з усіх скарбів знання.

 Його не можна ні вкрасти,

ні загубити, ні знищити!

             Г. Сковорода

                              Хід заняття

І. Організаційний етап.

Учитель. Дорогі друзі!  На початку уроку мені б двічі хотілося звернутися до народної мудрості.

Хтось дуже давно сказав правильні слова: «Від настрою, з яким ти ступаєш у день, залежать твої успіхи, тому намагайся кожного дня знайти його позитивний початок». Цим позитивним початком стане сьогоднішнє заняття, на якому ви покажете, як багато знаєте й умієте.

ІІ. Актуалізація опорних знань. (Метод «Прес»).

1. З якими типами розрахункових задач ви ознайомились під час вивчення курсу органічної хімії?

2. Що потрібно знати, щоб розв’язати задачу?

3. Чи використовуєте ви алгоритми під час розв’язування задач з хімії?

ІІІ.. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, метизаняття.

Учитель. Що таке задача? Це одне або кілька запитань, на які потрібно знайти відповідь. На сьогоднішньому занятті ми будемо розв’язувати різні типи задач з органічної хімії. При цьому пригадаємо основні хімічні властивості класів органічних сполук.

Учитель оголошує тему, мету заняття, повідомляє, яких очікуваних результатів засвоєння теми чекає від учнів:

ІV. Узагальнення й систематизація знань.

1. Фронтальне розв’язування задач.

1. Обчисліть масу альдегіду, одержаного при взаємодії 12л етилену і 5,6л кисню?

2.Обчисліть масу естеру, що утворюється з 25г метанолу, якщо реакція дегідратації протікає з 80% виходом.

3.При спалюванні 48г органічної речовини, відносна густина за метаном якої становить 2, утворилося 3,36л карбон (ІV) оксиду та 5,4г води. Встановіть формулу цієї речовини.

4.Для одержання 1,5 моля етилового естеру мурашинної кислоти витратили 138г етанолу. Якою  є масова частка виходу естеру (у%) від теоретично можливого?

2.Самостійна робота за картками. (Учні виконують завдання самостійно або фронтально під керівництвом учителя).

1.Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

А)СnH2n        Б) СnH2n+2        В) СnH2n+1ОН

2.Вкажіть формулу оцтової кислоти:

А)СН3СОН    Б) СН3СООН     В) СН3СООСН3

3.Вкажіть фізичні властивості гліцеролу:

А)рідина з специфічним запахом;

Б)сиропоподібна рідина, безбарвна;

В)легший за воду;

Г)важчий за воду.

4.Глюкоза належить до:

А)багатоатомних спиртів;

Б)фенолів;

В)альдегідоспиртів.

5.Якісна реакція на гліцерол це реакція з:

А)купрум (ІІ) оксидом;

Б) купрум (ІІ) гідроксидом;

В)натрій карбонатом.

6.Вкажіть речовини з якими взаємодіє оцтова кислота:

А)карбон (ІІ) оксид;

Б)натрій оксид;

В)магній.

7.Відносна молекулярна маса глюкози:

А)90;          б)180;          в)130.

9.Напишіть рівняння реакцій слідуючих перетворень. Вкажіть умови їх протікання.

Глюкоза – етанол – етаналь – етанова кислота – метиловий естер етанової кислоти

10.Задача.

Оцтова кислота взаємодіє з 2,4г магнію . Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті реакції.

V. Підбиття підсумків заняття.

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал заняття, дати відповіді на запитання, повторити хімічні властивості альдегідів, спиртів, карбонових кислот та жирів.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,336sec