Розв’язування комбінованих задач

Тема. Розв’язування комбінованих задач.

Цілі:    розібрати методику розв’язування задач підвищеної складності, показати практичне значення цих задач; виявити можливості використання математичних методів для розв’язання хімічних задач.

                       Хід заняття.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Робота біля дошки.

Учні по черзі записують на дошці

  • Хімічні властивості кислот, основ, оксидів, солей;
  • Формули знаходження маси, об’єму, кількості речовини, масової частки речовини, відносної густини газу.

ІІІ. Керована практика.

          Алгоритм розв’язування ускладнених задач:

1. Уважно прочитайте умову задачі та запишіть скорочено умову, використовуючи при цьому загальновживані позначення величин.

2. Проаналізуйте задачу та складіть хімічні рівняння, зробіть його (їх) аналіз. Для цього:

а) Зробіть відповідні позначення над і під формулами речовин.

б) Осмисліть логічну послідовність дій та виберіть спосіб розв’язування.

3. Виконайте розрахунки в тих одиницях вимірювання, які задані умовою задачі, використовуючи по можливості формули або пропорції. Обчислення проводьте з точністю до 0,01.

4. Запишіть повну відповідь.

Розвязування задач.

1.В результаті  прожарювання зеленого порошку масою 36,2 г одержали 15 г темно-зеленого безводного осаду, 17,6 г газу, який при пропусканні через вапняну воду спричинює її помутніння і 4,48 л водяної пари. Встановити формулу вихідної речовини.

2.  Деякий мінерал містить 20, 14 % Феруму, 11,51% Сульфуру, 63,31% Оксигену та Гідроген. Визначте його формулу. Де використовують цю речовину?

3. При розчиненні 75 г кристалогідрату СuSО4∙5Н2О утворився розчин з масовою часткою солі 15%. Обчисліть масу води, в якій було розчинено кристалогідрат.

4. На шальках терезів перебувають у рівновазі однакові посудини, в кожну з яких налито по 100 г розчину хлоридної кислоти однакової концентрації. В одну посудину добавлено 0,7 г порошку заліза. Яку масу алюмінію потрібно добавити у другу посудину, щоб після повного розчинення обох металів у кислоті терези знову були у рівновазі?

5. Під час дії надлишку вуглекислого газу на 32,9 г невідомої сполуки металу з Оксигеном утворилася тверда речовина А і виділився газ В. Речовину А розчинили у воді і додали надлишок барій нітрату, в результаті випало 27,58 г осаду. Газ В пропустили через трубку з розпеченою міддю, і маса трубки зросла на 6,72 г. Встановити формулу вихідної сполуки.

6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких з чотирьох простих речовин – натрію, сірки, кисню і водню, можна добути три кислоти, три середні і три кислі солі.

ІV. Домашнє завдання.

Розв’язати задачу.

Який об’єм 78% сульфатної кислоти (ρ = 1,71 г/мл) потрібно для розчинення 4 г суміші міді та купрум (ІІ) оксиду, якщо відомо, що врезультаті розчинення такої ж маси цієї суміші в розбавленій нітратній кислоті виділяється 5

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,315sec