Розв’язання розрахункових задач

Тема.   Розв’язання розрахункових  задач.

Мета: поглиблення понять «атомна та молекулярна маса», «масова частка елемента», «прості та складні речови­ни»; розвиток навичок розв’язання задач з використан­ням масової частки елемента в речовині.

Обладнання та матеріали: Періодична  система  хімічних  елементів  Д.   І. Меделєєва.

Базові поняття та терміни: атомна та молекулярна маса, масова частка елемента, прості та складні речовини, хімічна формула.

Тип заняття:   закріплення, поглиблення та корекції знань і навичок.

Методи та прийоми:   словесні: розповідь, пояснення, семінар; практичний: розв’язання задач.

Хід заняття

І. Організаційний етап

Розподілити учнів на групи.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Обговорення питань

У природі зустрічається 89 хімічних елементів, проте простих речовин налічується близько 600. Як можна пояснити цей факт? Відповідь підтвердьте прикладами.

Чим можна пояснити існування значно більшої кількості склад­них речовин порівняно з кількістю простих речовин?

  1. IV.           Узагальнення та систематизація знань

Завдання групам учнів

1)   Масова частка Гідрогену у воді складає 11 %. Яка маса атомів Гідрогену міститься у воді масою 100 г?

2)   Розставте символи наведених хімічних елементів у поряд­ку збільшення їхньої відносної атомної маси: Купрум, Хром, Силіцій, Аурум.

3)   Розрахуйте, атом якого елемента легший і у скільки разів:

а)  Нітрогену чи Літію;

б)  Сульфуру чи Оксигену;

в)  Силіцію чи Феруму?

4) Розрахуйте відносну молекулярну масу речовин:

а)   S0а:,             б)   Na2S04;            в)    Аl(OH)3

5)   Розрахуйте, що важче: 5 молекул чадного газу СО чи 2 молекули сірчистого газу S02.

6)   Розрахуйте масові частки всіх елементів у сполуках: а)А1203; б)   Nа2С03.

7)   Розрахуйте відношення мас атомів у сполуках МgО і ZnS.

8)   Ферум утворює з Оксигеном сполуки FеО, Fе203, Fе304. Визначте, у якій сполуці масова частка Феруму найбільша.

9)   Формула деякої речовини Х205. Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 142. Визначте елемент X.

10) Визначте формулу речовини, якщо відомо, що вона складається з атомів Феруму й Оксигену, а її відносна молекулярна маса дорівнює 160.

11) Відношення мас атомів Кальцію і Сульфуру в сполуці дорівнює 5:4. Визначте хімічну формулу цієї сполуки.

12)Розрахуйте масу атомів Оксигену,які містяться в одній склянці води (200 г)

V. Домашнє завдання

1)   Повторити § 14 підручника.

2)   Виконати завдання № 8—11 після § 14 підручника.

VI. Підбиття підсумків уроку       .

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,325sec