Розщеплення по фено- та генотипу у другому поколінні та аналізуючому схрещуванні при моногенному контролі ознаки та різних типах алельних взаємодій: 3:1, 1:2:1, 1:1.

Тема: Розщеплення по фено- та генотипу у другому поколінні та аналізуючому схрещуванні при моногенному контролі ознаки та різних типах алельних взаємодій: 3:1, 1:2:1, 1:1.

Мета: Розширити знання учнів про розщеплення по фено- та генотипу у другому поклінні та аналізуючому схрещуванні при моно генному контролі ознаки та ірзних типах алель них взаємодій: 3:1, 1:2:1, 1:1; формувати вміння працювати самостійно працювати з інформаційними джерелами, робити логічні висновки.

Методи та форми: Словесні, інформаційні, наочні.

Обладнання: Довідкова література, інформаційні джерела інформації.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Семінарське заняття

Використовуючи довідкову літературу та інші джерела інформації підготувати та проаналізувати інформацію відповідно до таких питань:

1) Розщеплення по фенотипу у другому поколінні при моно генному контролі ознаки та алельній взаємодії 3:1.

2). Розщеплення по генотипу у другому поколінні при моногенному контролі ознаки та алельній взаємодії 1:2:1.

3) Розщеплення по фенотипу та генотипу у аналізуючому схрещуванні при алель ній взаємодії 1:1.

4) Суть першого і другого законів Г. Менделя.

5) Закон чистоти гамет.

6) Розв’язування задач.

 

– У норок коричневе забарвлення хутра визначається алелем R, сіре – r. Сірого самця послідовно схрестили з двома коричневими самками. Перша дала тільки коричневих потомків, серед потомків другої – як сірі, так і коричневі. Визначте генотипи цих самок.

 

– Ахондроплазія (порушення розвитку скелета) успадковується як домінантна ознака. В сім’ї, де обидва батьки хворі, народилася нормальна дитина. Яка ймовірність того, що наступна дитина буде також нормальною?

 

–         Яким буде співвідношення фенотипів у потомстві в разі аналізую чого схрещування, якщо особина гетерозиготна за двома ознаками:

а) 1:1; б) 3:1; в) 1:1:1:1; г) 9:3:3:1?

 

–         Яким буде співвідношення фенотипів у разі аналізую чого схрещування, якщо особина має такий генотип:

а) Аа; б) АаВв; в) ААВв; г) АаВвСС; д) АаСС?

ІІІ. Підсумок уроку.

ІV. Домашнє завдання.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,479sec