Розрахунки за хімічними рівняннями (продовження)

Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями   (продовження).

Мета. Закріпити вміння   учнів   робити розрахунки за хімічними рівняннями ( розраховувати масу, кількість речовини, об’єм газу за відомою кількістю речовини, масою чи об’ємом одного з реагентів чи продуктів реакції), сприяти  свідомому засвоєнню  хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності, навчати практичного використання набутих теоретичних знань.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруг металів.

Форми та методи роботи. Бесіда, розповідь, пояснення, гра, хімічний диктант.

Тип уроку. Урок вивчення та осмислення нових знань та вмінь.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Хімічний диктант(які позначення використовують для запису скороченої умови задачі?).

Відносна атомна маса елемента;

відносна молекулярна маса речовини;

молекулярна маса речовини;

маса речовини;

кількість речовини;

масова частка;  об’ємна частка;    густина;     об’єм газу, рідини;

молярний об’єм газу (Vm= 22,4 л/моль);          відносна густина газу.

2. Виразити за допомогою формул : молекулярну масу речовини; масу речовини;  кількість речовини; об’єм газу;  молярний об’єм газу; відносну густину газу. (Учні по одному (одночасно із обох варіантів/рядів)  чергою біля дошки записують формули, при потребі допомагають щоб випередити суперників).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (продовження).

1.Приклад задачі з відсутніми даними.

Під час відновлення заліза з ферум оксиду було витрачено 0,5 моль водню. Яка маса заліза утворилася?

(Не зазначена валентність заліза, а це веде до різних формул, рівнянь реакцій і, відповідно, розрахунків.)

2. Приклад задачі з незакінченою умовою.

Натрій карбонат масою 12,4 г обробили кислотою. Знайдіть…

3. Приклад задачі з надлишковими даними.

Сульфатну кислоту масою 49 г нейтралізували натрій гідроксидом масою 40 г. У результаті утворився натрій сульфат. Знайдіть масу цієї солі. Які дані ви вважаєте зайвими?

4.Приклад задачі з неправильною умовою.

0,5 моль силіцій (IV) оксиду за кімнатної температури розчинили в надлишку води. Яка маса кислоти утворилася? Чи є помилки в умові? Якщо є, то виправте їх так, щоб задача була правильною.

5. Приклад задачі -«пастки».

У результаті нейтралізації хлоридної кислоти барій гідроксидом утворилося 22,4 л води (н. у.). Знайдіть маси кислоти й лугу, які вступили в реакцію.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Цинк реагує з хлором з утворенням цинк хлориду.

1. Запишіть рівняння реакції і вкажіть її тип.

2. Скільки молів цинк хлориду  утвориться з 4 моль цинку?

3. Скільки літрів хлору (н.у.) вступить у реакцію  з 65г цинку?

V. Домашнє завдання.

1. Скласти  задачу, вказавши її тип. Скласти алгоритм розв’язування задачі та розв’язати її.

2. Підготуватися до тематичного оцінювання.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

41 (13.5 KiB, Завантажень: 29)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 41 (58.5 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,340sec