Розмноження організмів. Закономірності спадковості

Підсумковий урок з теми: “Розмноження організмів. Закономірності спадковості.”

I рівень.

 1. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок: а) розвитку з незаплідненої яйцеклітини; б) окремих нестатевих клітин; б) відокремлення багатоклітинних частин; г) вегетативних органів рослин або їхніх частин.
 2. Під час овогенезу утворюються: а) сперматозоїди; б) яйцеклітини.
 3. Зигота, з якої розвиваються гібриди першого покоління нащадків від схрещування АА х аа, зветься: а) гомозиготою; б) гетерозиготою.
 4. Генотип це: а) сукупність генів організму; б) сукупність хромосом організму; в) сукупність ознак організму.
 5. Який набір хромосом у зиготі характерний для більшості видів організмів? а) диплоїдний; б) гаплоїдний; в) тетраплоїдний.
 6. Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини це: а) партеногенез; б) поліембріонія.

II рівень.

 1. Гідра розмножується: а) статево; б) нестатево; в) вегетативно; г) брунькуванням.
 2. Перший закон Г.Менделя: а) розщеплення у співвідношенні 3:1; б) різноманітності гібридів першого покоління; в) одноманітності гібридів першого покоління; г) прояву рецесивної ознаки.
 3. Вказати гомозиготну особину за однією алеллю гена і гетерозиготну за другою: а)         аавв; б) ААВв; в) ААвв, г) ааВВ; д) АаВв.
 4. Переваги статевого розмноження над нестатевим пов’язані з: а) великою кількістю нащадків; б) великою генетичною різноманітністю нащадків; в) більшим поширенням нащадків; г) нижчою чутливістю індивідуума до дії середовища.
 5. Ознаки людини, які успадковуються зчеплено зі статтю – це а) дальтонізм; б) група крові;  в) гемофілія;  в) колір очей..
 6. Який метод дослідження спадковості використовується при   хромосомних хворобах? а) генеалогічний; б) цитогенетичний; в) популяційно-статистичний.

III рівень.

 1. У яких випадках використовують гібридологічний метод генетичних досліджень?
 2. Чим обумовлені відмінності між чоловічими та жіночими статевими клітинами?
 3. Порівняти повне і неповне домінування при моногібридному схрещуванні. Навести приклади.

IV рівень. (Одне завдання на вибір.)

 1. Охарактеризувати способи розмноження, які властиві рослинам різних відділів.
 2. 2.                Задача. У морських свинок вихраста (розеткова) шерсть (Р) домінує над гладкою (р), а чорне забарвлення тіла (В) над білим (в). Гомозиготна розеткова чорна свинка схрещена із гладкошерстим білим самцем. Які генотип і фенотип будуть у потомства F1 та F2?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

11 ПУ Розмноження Спадковість і мінливість (172.1 KiB, Завантажень: 11)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

11 Підсумковий урок з теми Розмноження організмів Закономірності спадковості (14.3 KiB, Завантажень: 14)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,561sec