Роль води у природі. Колообіг води. Практична робота №7. Властивості води

Роль води у природі. Колообіг води. Практична робота №7. Властивості води
Мета: сформувати уявлення Про колообіг води в природі, роз­кріпи її роль та властивості; формувати раціональне та бережливе використання води.

Обладнання: фізична карта півкуль, карта України, таблиця « Колообіг води в природі»; обладнання для практичної роботи.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь та навичок.

Хід уроку

I.     Організаційний момент

II.     Вивчення нового матеріалу
І) Рольова гра «Судове засідан­ня», Значення води для життя на Землі.

Дійові особи:

4.Суддя

5.Позивач — вода

6.Відповідач — людина

7.Свідки — усі учні класу

 

Позивач. Я, вода, вірою і прав­дою слугую людині: входжу до складу тіла (близько 65%); відіграю роль розчинника — тисячі хімічних реакцій, що відбувають­ся в живому організмі, без води були б неможливими; поживні ре­човини, які утворюються при цьо­му, та речовини, що підлягають видаленню з організму, перено­сяться кров’ю, у складі якої бага­то води; захищаю тіло людини від перегріву, виділяючи піт. Допома­гаю людині в побуті, слідкую за її гігієною, працюю на фабриках, за­водах.

Рослини і тварини також зав­дячують своїм існуванням мені. Рослинам я потрібна, щоб розчи­няти і транспортувати поживні ре­човини, підтримувати форму, пружність. Зелені рослини на світлі з води та вуглекислого газу утво­рюють органічні речовини. Для багатьох тварин і рослин я — рідна домівка, місце оселення, опора. Я захищаю поля, садки від пере­мерзання, вкриваючи їх пухкою ковдрою (снігом).

Усім відомо — «без води і ні туди, і ні сюди». І що ж я за це маю? Мене не бережуть, забруд­нюють, мої джерельця не очища­ють. Дійшло до того, що я навіть проливаюсь на землю у вигляді «кислотних», лужних, радіоактив­них дощів. Благаю, допоможіть мені, потурбуйтеся про мене. А якщо ні, то й самі загинете.

Відповідач. Та невже я така по­гана? Мені аж страшно чути ці звинувачення. Я ж стараюсь, звод­жу будівлі, дерева саджаю, щось роблю…

Суддя. Щоб розібратися у цій справі, необхідно з’ясувати:

—Яке значення вода має для
рослин?

—Чому вода необхідна твари­нам?

—Яка роль води в побуті лю­дини?

—Чи справді необхідно охоро­няти воду від забруднення?

—Які є види забруднення?

—Яке значення питної води?

Свідки дають відповіді на запи­тання судді, наводять конкретні при­клади забруднення води людиною.

Ще назва є, а річки вже немає.

Посохли верби, вижовкли рови.

І дика качка тоскно обминає

Рудиментарні залишки багви.

Куди ж ти ділась, річечко ?

Воскресни!

У берегів потріскались вуста,

Барвистих лук не знають твої

весни

І світить спека ребрами моста.

Цей вірш Ліни Костенко — про річки: Тетерів, Кам’янку, Гуйву, Путятинку, Гнилоп’ять, Крошенську та багато інших.

А яка складна екологічна си­туація на Дніпрі!

Він стогне і плаче, наш славний

 Славутич.

Закута в кайдани Дніпрова вода,

У нафтових плямах, у викидах

                                                  бруду

На поміч зове, щоб не сталась

                                                біда!

Не смійте губити вкраїнську перлину,

 Бо він хоч і хворий, але ще

живий.

 Врятуйте Дніпро, нехай

не загине,

Хай хвиля його кришталево

                                        шумить.

Велику шкоду природі України завдало будівництво на Дніпрі штучних водосховищ. Мільйони гектарів древніх плавнів, луків, сіл і селищ були поховані під водою. Значна частина великих водосховищ мілководна. Зникають риби, птахи, порушується екологія річок і озер.

Відповідач. Що я можу сказа­ти? Тяжкі звинувачення, але спра­ведливі!

Суддя вирішив:

• визнати людину винною у забрудненні вод Світового океану.

Присудити людині:

• Охороняти води Світового

•заборонити скидати у воду хімічні речовини й радіоактивні відходи

•не допускати біологічного й хімічного забруднення вод;

•чистити джерела;

•висаджувати на берегах річок дерева та кущі;;

•берегти   кожну  краплину прісної води;

.

Через відсутність води щорічно на планеті помирає близько 25000  людей! 60% поверхні Землі —зони, що страждають від нестачі прісної води. У Голландії та Норвегїї  чисту воду вивозять десятка­ми тисяч тонн. Від нестачі прісної води страждають країни Азії та Африки.

То ви чуєте, люди, спішімо

                                  її рятувати,

Бо не зможуть нащадки ніколи

                                   й нізащо простить.

 Голос  правди святої потрібно

                                     уже підіймати,

               Бо без неї нам теж, зрозумійте,

                                                    на світі не жить

   2. Вправа «Займи позицію»

 Запитання для обговорення

– Яка вода найбільше потрібна на нашій планеті?

У результаті обговорення деякі діти змінюють свою початкову позицію і роблять висновок про існування в природі колообігу води.

 

ІІІ.Закріплення знань

Виконання практичної роботи

Практична робота № 7

Тема. Властивості води

Мета: провести спостереження за змінами об’єму води під час ут­ворення льоду, за станом і темпе­ратурою води під час танення льо­ду, явищ, які є складовими колообігу води в природі.

Обладнання: спиртівка, предмет­не скло, пробірка, дзеркало, блюд­це, піпетка, випарна чашка, пісок або грунт, тирса або зерно пшениці, сніг, вода, пластянка, термометр, поліетиленовий пакет, кухоль, електричний чайник, морозильна камера, посуд з гарячою водою, годинник.

Хід роботи

Дослід № 1

Пластинку наповніть до країв водою. Накрийте пакетом. По­ясніть, для чого це потрібно.

Помістіть у морозильну каме­ру. Дістаньте пластинку, коли вода повністю перетвориться на лід.

Позначте рівень льоду на ма­люнку. Порівняйте об’єм води і льоду.

Зробіть висновки.

Дослід № 2

Розкладіть на шматочки лід і помістіть його в кухоль. Кухоль по­ставте в посудину з гарячою водою. У кухоль з льодом опустіть термо­метр.

Щохвилини визначайте темпе­ратуру вмісту кухля, доки весь лід не розтане.

Час (у хв) 0 1 2 3 4 5 6 7
Температура(у°С)
Стан речовини лід

 

 

 

 

 

 

 

Зробіть висновок щодо зміни стану води та її температури під час танення льоду.

Дослід № З

Пересвідчимось, що вода міститься не тільки в річках чи озе­рах. Вона є в річковому піску, ґрунті, тирсі, насінні рослин.

Наберіть у пробірку трохи піску чи ґрунту, накрийте її предметним склом і нагрійте на спиртівці.

—   Чому на предметному склі з’являються краплини води?

Дослід повторіть, нагрівши про­бірку з тирсою чи зерном пшениці. Зробіть висновок.

Дослід № 4

Дмухніть на предметне скло або дзеркало.

—Що спостерігається?

—Поясніть, чому скло затума­нюється.

Дослід № 5

Покладіть на блюдце трохи снігу, взятого зі шкільного подвір’я. Почекайте, поки він роз­тане.

—Чому сніг розтав?

—Коли таке явище спостері­гається в природі? Яке значення воно має для колообігу води?

Зробіть висновок про чистоту талої води.

—   Чи можна такий сніг їсти?

Дослід № 6

Капніть піпеткою кілька крап­лин води у випарну чашку і на­грійте її на спиртівці.

—Куди поділась вода з фарфорової чашки та що залишилось у чашці на місці краплин води?

—Як пояснюється явище ви­паровування? Яка його роль у ко­лообігу води?

Зробіть висновок: як відбу­вається колообіг води у природі?

IV. Домашнє завдання

1)Вивчити § 22 підручника.

2)Підготуватися до практичної роботи № 8 (принести атласи, кон­турні карти України).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Роль води у природі (23.7 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,652sec