Роль особистості класного керівника у формуванні духовно-моральних якостей школяра в умовах сучасної школи

Підготовка:

 1. Створення ініціативної групи з підготовки педагогічної ради
 2. Створення творчих груп з числа класоводів, класних керівників
 3. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми духовно – морального виховання
 4. Аналіз планів виховної роботи класних керівників, класоводів
 5. Проведення анкетування педагогів, учнів
 6. Розробка ініціативною групою проекту рішення ініціативної групи педагогічної ради

Хід педагогічної ради:

Виступ заступника директора з виховної роботи:

Моральний стан позашкільного середовища, розмивання моральних принципів у суспільстві, що виникло на хиткому фундаменті економічної розрухи, не можуть дати необхідної підтримки духовному здоров’ю людини. Вільний ринок приходить до нас із такими моральними рецидивами, як корисливість, злодійство, хабарництво, організована злочинність. Під прикриттям діловитості, підприємництва найчастіше розуміється престиж крайнього егоїзму, виправдовується законність досягнення мети будь-якими шляхами, виникає небезпека поваги нечесності й несправедливості, поклоніння перед багатством, владою грошей, «красивим життям», незалежно від того, якою ціною це досягнуто.

У той час, коли стираються грані між добром і злом, між моральним і аморальним, школа, педагоги повинні усвідомлювати свою відповідальність перед підростаючим поколінням у процесі виховання і становлення його як особистостей.

Таким чином, демократизація і гуманізація сучасної школи зумовлює актуальність морально-етичного виховання учнів та загальну тему виховання – відродження в людині культури і моральності. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим стає процес виховання, тим менше конфліктів, більше добра і взаєморозуміння.

Педагогічна майстерність класного керівника – цілеспрямований виховний вплив на учня, який здійснює щохвилини, щогодини кожен вчитель своїм образом, манерою поведінки, знаннями, спілкуванням. Але передусім – це класний керівник, який концентрує всі виховні дії колективу. Майстерність – найвищий рівень педагогічної діяльності, вияв творчої активності, гуманізації стосунків.

У рамках підготовки до педагогічної ради було створено чотири творчих групи з числа класоводів і класних керівників школи. Ці групи опрацьовували питання «Елементи майстерності класного керівника в процесі духовно-морального виховання школяра». Посилаючись на особистий досвід та досвід роботи своїх колег, кожна група по черзі мала аргументовано довести: процес формування духовно-моральних якостей учня – основний напрямок діяльності класного керівника.

Слово надається представникам кожної групи.

 1. Виступили:
 1. Класовод 4-А класу,

  відмітила, що завдання класоводів полягає в тому, щоб могти бачити велике у малих справах учнів початкової школи. Кожен класовод повинен формувати в собі уміння визначити педагогічну стратегію щодо формування у молодшого школяра основних морально-етичних цінностей. З цією метою необхідно:

 • в роботі з молодшими школярами акцентувати увагу на формуванні свідомої дисципліни, як основи організованого життя;
 • вивчення встановлених норм і правил поведінки в школі, вдома, громадських місцях;
 • формувати вміння керувати своєю поведінкою, своїми потребами і бажаннями, вміння співпрацювати в колективі;
 • постійно контролювати виконання посильних для дітей доручень із обов’язковим відзначенням результатів роботи
 1. Класний керівник 6-А класу,

  акцентувала увагу на тому, що кожен керівник повинен добре знати особливості дитячої психології, керуватися цими знаннями в роботі з школярами, особливо 5-7 класів, переломного періоду у формуванні індивідуальності, при цьому володіти умінням згуртування учнівського колективу. Необхідно виховувати в учнів гармонію душі і тіла. В роботі користується програмою «Будувати життя за законами духовної гармонії», яку розробила сама, і пропонує для загального користування. Програма сприяє формуванню в дитини саморозуміння, підняття її віри в себе, уміння відчувати біля себе іншу людину, бачити в людях людське.

 2. Класний керівник 9-Б класу,

  наголосила на тому, що специфіка роботи класного керівника у 8-9 класах полягає у тому, що необхідно, відповідно до вікових особливостей, найбільшу увагу звертати на формування в учнів організаторських умінь та навичок і комунікативних здібностей. Для цього у своїй роботі варто користуватися вимогами пам’яток:

 • Ніколи не забувай, що ти серед людей;
 • Не завдавай жалю, образи, важких переживань іншій людині;
 • Поспішай робити добро.

З метою формування комунікативних здібностей необхідно завантажувати дітей дорученнями, які би вимагали безкорисних дій, гуманного відношення до оточуючих, активного спілкування не тільки з ровесниками, а й з дорослим населенням та людьми похилого віку. Активно використовувати при цьому волонтерський рух.

1.4
Класний керівник 10-З класу,

Проінформувала про свої напрацювання в питаннях формування особистості, духовної культури і емоційної стриманості учнівського колективу. Діти, як лакмусовий папір, об’єктивно можуть оцінити вчителя, класного керівника, визначити суть вчительської особистості і, відповідно формувати своє ставлення до педагога. Ось чому кожен класний керівник повинен постійно слідкувати за собою, за своїми висловлюваннями, поведінкою, емоціями і бути прикладом та зразком для своїх вихованців. Адже недаремно побутує думка: «Дитячий колектив є дзеркалом свого вихователя»

ЗДВР. Успішне морально-етичне виховання неможливе без емоційного підґрунтя. З цією метою заплановано цілий ряд виховних заходів морально-етичного спрямування.

Сказано мудрими: «Якщо дорога не веде до храму – навіщо вона?». Тож пройдімося шкільними коридорами нашого храму. Перша зупинка нашої прогулянки – проведення запланованих відкритих виховних заходів.

І. Виховна година для учнів 1-4 класів «Світ починається з любові»

При обговоренні виховної години для учнів 1-4 класів «Світ починається з любові» було відмічено, що дуже вдало класовод 3-А класу підібрала матеріал, побудувала діалог з дітьми, щоб переконувати їх у тому, що все починається з любові. Добре, що були використані ситуаційні матеріали, які допомогли виявити розуміння дітей про любов і повагу до членів своєї родини, до друзів по класному колективі, а також до всіх тих, хто оточує кожну дитину і в школі, і в громадському соціумі.

ІІ. Розмова діалог для учнів 5-7 класів «Однокласник, товариш, друг»

Класний керівник 6 класу ставила перед учнями ряд запитань: що саме подобається їм у ровесниках, як вони розуміють слова «товариш», «друг», чи взаємопов’язані поняття «дружба», «товаришування», «повага», «вимогливість», «байдужість», «егоїзм». Чи знають вони приклади з життя класу, коли дружба допомогла комусь із них.

ІІІ. Круглий стіл-диспут для учнів 8-11 класів «Жити, відповідаючи за все»

Класний керівник 9-З класу вміло організувала жваву розмову, обмін думками. Допомагала підліткам усвідомити і відчути прекрасну основу чуйного ставлення до людини. Як результат – всі школярі в кінці діалогу дійшли до висновку. Увага, співпереживання, готовність прийти на допомогу (і не тільки коли попросять), тактовність, ввічливість, нетерпимість до зла, байдужість – чудові риси, які повинні бути притаманні всім.

ЗДВР.

А тепер до вашої уваги відео фрагменти години спілкування у 6 класі «Пізнай себе»

Після перегляду відео фрагменту години спілкування у 6 класі «Пізнай себе» проведено обговорення, під час якого визначено основні напрямки роботи кожного учня над своїм вдосконаленням. Це:

 • Якомога раніше виявлення негативних змін у поведінці дитини для попередження їх подальшого розвитку;
 • Формування необхідності у своїх діях нести добро оточуючим;
 • Виховання моральності, від якої залежить внутрішня стійкість дитини і саме її існування.

Важливим елементом у морально-духовному вихованню школярів є стосунки між учнем та вихователем. З метою встановлення характеру стосунків між нашими учнями та класними керівниками, ми провели анкетування «Я та мій класний керівник», респондентами якого були учні 6-11 класів. Ознайомимося із отриманими результатами (колективний аналіз відповідей дітей на кожне запитання анкети, узагальнення висновків).

Останнє питання анкети, а точніше відповідь на нього, є визначення педагога, який, на думку учнів, є найавторитетнішим класним керівником у нашій школі. В учнів 11 класу було взяте інтерв’ю. пропоную цей відео сюжет (перегляд відео-інтерв’ю).

Проектна частина.

Важливу роль в освоєнні нових підходів, форм, прийомів та методів відіграє педагогічне проектування. За допомогою цього методу спочатку складається цілісний та детальний образ нового, а потім починається робота з опануваня. Сьогодні на педраді ми спробуємо використати можливості проектування для того, щоб краще зрозуміти та скоріше оволодіти деякими технологіями педагогічної підтримки дитини та процесу її розвитку. Пропоную здійснити спільну проектну діяльність.

Аналізуючи результати анкетування між класними керівниками та їх вихованцями я зрозуміла, що в нашій школі існує проблема авторитарного класного керівника, її потрібно вирішувати, але як?

У рамках підготовки до нашої педагогічної ради я запропонувала випускникам школи попрацювати над проектом «Класний! Класний керівник!».

. А зараз, посилаючись на особистий досвід, з’ясуймо наше бачення ролі особистості класного керівника у формуванні духовно-моральної особистості. Спробуємо створити вчительський проект «Класний керівник – наставник». Працюватимемо в групах (учителі першої групи одну з найважливіших, на їхню думку, рис класного керівника – наставника і передають аркуш другій групі. Ті, в свою чергу, записують свою, але відмінну від записаної і т. д. Після двох кругів робота завершується).

Класний керівник – наставник.

(Творчий колективно – учительський проект)

 1. Любить дітей
 2. Доброзичливий
 3. Тактовний
 4. Толерантний
 5. Справедливий
 6. Поважає думку інших
 7. Вимогливий
 8. Комунікативний
 9. Справжній друг і порадник
 10. Ерудований
 11. Порядний у всіх відношеннях
 12. Володіє елементами майстерності класного керівника

А тепер порівняймо наш проект з учнівським.

Класний! Класний керівник

(Творчий колективно-учнівський проект)

 1. Справедливий
 2. Порядний
 3. Добрий
 4. Життєрадісний
 5. Відповідальний
 6. Має почуття гумору
 7. Організатор корисних і цікавих справ
 8. Шанована людина, яка поважає інших
 9. Відповідальний
 10. Безкорисливий

(Порівнюють проекти, після чого вчителі переглядають фрагмент відеофільму про те, як одинадцятикласники працюють над складанням проекту «Класний! Класний керівник»)

Легко переконатися, що учні передусім цінують моральні, гуманні риси педагога і навіть до десяти не увійшла професійна майстерність, хоча це питання піднімали під час роботи над проектом.

Об’єднавши ці два проекти, маємо шкільний проект «Яким має бути класний керівник у сучасній школі».

Цей проект – наші з вами методичні рекомендації. І наступним кроком стане їх впровадження у практику. Як же це зробити? Вся робота повинна бути підпорядкована основним критеріям оцінювання роботи класного керівника (кожен їх отримує).

Основні критерії оцінювання роботи вихователя:

 1. Продуктивність: підвищення рівня вихованості учнів, їхнього морального естетичного та культурного розвитку.
 2. Відповідальність
 3. Діалогічність (характер стосунків з учнями) – вміння бути толерантним, справедливим.
 4. Творчість (за змістом діяльності)

Орієнтири є, тож успіхів нам у досягненні мети.

Ухвалили:

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з виховної роботи «Про роль особистості класного керівника у формуванні духовно – моральної особистості учня, педагогічна рада вирішила:

 1. Спрямувати діяльність класних керівників, всього педагогічного колективу на створення умов для реалізації основних науково-методичних положень, що сприяють оволодінню та використанню в практиці своєї роботи тактики педагогічної підтримки в практиці формування духовно-моральної особистості учнів в умовах сучасної школи.
 2. Затвердити основні критерії оцінювання роботи класних керівників.
 3. Протягом ІІ семестру 2012-2013 н.р. організувати обмін досвідом роботи класних керівників та вчителів-предметників за темою «Формування духовно-моральної особистості учнів в умовах сучасної школи»
 4. Вдосконалювати форми та методи індивідуальної роботи з учнями.
 5. Психологу школи розробити та провести у ІІ семестрі ряд тренінгів для класних керівників і вчителів-предметників щодо вдосконалення роботи з учнями по формуванню духовно-моральної особистості.
 6. Класним керівникам та класоводам:
  1. Впроваджувати творчі, інноваційні підходи до організації класних годин, виховних заходів на морально-етичну тематику, залучати до участі в них якомога більшу кількість учнів.
  2. Постійно працювати над вдосконаленням елементів майстерності класного керівника.
  3. Створити свою систему роботи щодо реалізації проекту «Класний керівник – майстер»
 7. У ІІ семестрі 2012-2013 навчального року провести круглий стіл з питання «Наші доробки щодо втілення проекту «Класний керівник – майстер»
 8. Контроль за виконанням рішення педагогічної ради покласти на заступника директора з виховної роботи.
завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,353sec