Роль хімії в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів та речовин

Тема. Роль хімії в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів та речовин.

Мета: з’ясувати роль хімії в житті суспільства та значення у створенні нових матеріалів; розкрити суть понять «речовина», «матеріал», «тіло»; розвивати вміння критично мислити; формувати компетентності: інформаційну, продуктивної творчої діяльності, самоосвітню та саморозвитку.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок.

Девіз: «Сила у того, хто знає». А.Парікчай.

Хід уроку

 І. Мотивація навчальної діяльності

Оскільки використання хімічних речовин у народному господарстві обговорюється на уроках хімії, а також розглядаються екологічні проблеми, пов’язані з хімізацією, то доцільно обговорити питання: «У чому полягає роль хімії в житті суспільства? Чи корисним є її вплив на життя су­спільства».

Мотивацію навчальної діяльності учнів можна провести за допомогою відомої інтерактивної тех­нології — «мозкової атаки».

Це спонукає учнів виявити уяву та творчість, за­охочує до вільного висловлювання ідей та думок. Для цього на дошці, або на білому папері пишеться чітко сформульована проблема: «Роль хімії в житті су­спільства».

Усі мають висловити ідеї, які записуються на дошці в порядку їх виголошень без зауважень, коментарів та запитань. Необхідно заохочувати учнів до вислов­лювань. Адже кількість породжує якість.

Коли всі ідеї зібрано, їх можна згрупувати та про­аналізувати і як результат творчості оформити у ви­гляді схеми 1.

(Учнів необхідно привести до спільної думки під час відтворення матеріалів обговорення. Наголоси­ти, що розвиток хімічної промисловості та «хіміза­ –
ція» багатьох виробництв має позитивні і негативні наслідки. Наголосити, що екологічні проблеми хімічних виробництв та наслідки розглядатимуться
пізніше.)

Якщо учні дуже жваво вступили в обговорення, то можна застосувати як різновид групового обгово­рення технологію «мікрофон», що надає можливість кожному сказати щось швидко і по черзі висловити свою думку Для цього говорить лише той, хто може мати уявний «мікрофон». (За нього править ручка, олівець тощо.)

ІІ. Оголошення теми та мети уроку

Сьогодні ми з’ясуємо суть поняття хімізація і роз­криємо значення хімії у створенні нових матеріалів, їх роль у народному господарстві. Обговоримо поділ матеріалів на групи, економічну ефективність ви­користання їх у народному господарстві.

III. Інтерактивна вправа. Робота в малих групах «Спільний проект»

Учні об’єднані в групи по 5—6 осіб обирають ке­рівника групи, секретаря, посередника, доповідача. Кожен має свої обов’язки.

Керівник групизачитує завдання, організовує порядок виконання, заохочує до роботи, підбиває підсумки, визначає доповідача.

Секретар — веде записи результатів роботи, але має бути готовим до висловлення своєї думки, як член групи.

Посередникстежить за часом та бере участь в обговоренні.

Доповідач — чітко висловлює думку групи та доповідає про результати роботи групи.

Завдання. Намагатися, висловивши кожен свої думки, дійти спільних висновків. Хоча будь-яка дум­ка має право на існування.

Група 1. Що таке метали. їх фізичні властивості. Як їх поділяють? Дайте визначення поняття «сплав». Які є недоліки металевих матеріалів?

Група 2. Що таке порошкова металургія?

Група 3. Які речовини називають полімерами? Чому вони поступово      витісняють метали?

Група 4. Які речовини називають канчуками ? Де вони застосовуються?

Група 5. Для чого використовують кераміку? Які вона має корисні властивості і недоліки?

Група 6. Що таке композити? З чого вони скла­даються. Де їх використовують?

Наприкінці роботи, кожна група звітує й записує на дошці (або на аркуші паперу) певні положення, складає спільний проект, який можна подати у формі схеми 2.

Цей проект учитель рецензує та доповнює.

IV. Рефлексія

Усвідомлення учнями результатів своєї роботи можна провести у письмовій формі. Запитання не­обхідно заготувати раніше або записати на дошці. Це дасть змогу зафіксувати те, що відбулося, визна­чити своє ставлення до того, що відбулося та спла­нувати роботу на наступні уроки з цієї теми.

Орієнтовні запитання до теми:

1.   Що нового ти почув на уроці? Говори відверто про зроблене, а не про те,   що міг би зробити.

2.Чи сподобався тобі урок?

3.На твою думку, який матеріал є матеріалом XXI століття? Чому?

4.Чи важливим є розвиток порошкової металургії?

5.Чи знаєш ти ще якісь не згадані на уроці органічні синтетичні матеріали, які можна було б застосувати в промисловості чи народному госпо­дарстві?   Аргументуй свою відповідь.

6.Запропонуй свій девіз сьогоднішнього уроку.

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф.

Оформити та надрукувати висновки до уроку.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

68 (947.7 KiB, Завантажень: 42)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,364sec