Роль хімічних елементів у житті рослин. Макро – та мікроелементи

Тема . Роль хімічних елементів у житті рослин. Макро – та мікроелементи. Ознаки нестачі елементів та її вплив на ріст та розвиток рослин. Види мінеральних добрив, їх значення, правила застосування та безпеки при роботі з мінеральними добривами. Надання першої медичної допомоги при ознаках отруєння.

Цілі : сформувати в учнів знання про мінеральні добрива, дати коротку характеристику найважливіших нітратних, калійних і фосфорних добрив; навчити визначати добрива за зовнішнім виглядом; обговорити проблему забруднення продуктів харчування нітратами; навчити учнів самостійного пошуку необхідної інформації з використанням різних джерел; виховувати допитливість, культуру праці, бережливе ставлення до навколишнього середовища; розвивати самостійність учнів у навчанні, інтерес до вивчення хімії, розвивати пам’ять та логічне мислення.

Обладнання та матеріали: плакат, зразки добрив.

Істина відкривається лиш тим, хто її шукає.

                                                                                     Д.І.Менделєєв.

         Хід заняття

І. Організаційний момент

Вчитель. Продемонструйте, будь ласка свій настрій і очікування на урок з допомогою виразу на ваших обличчях, на личках, що знаходяться на ваших столах, і одного з варіантів відповідей:  а)байдужість; б)попрацювати, якщо це неважко; в)попрацювати так, щоб отримані знання використати в майбутньому.

ІІ. Повідомлення теми, мети заняття

Робота з епіграфом.

 Вчитель. Прочитайте епіграф до нашого уроку. Чи погоджуєтесь ви зі словами відомого хіміка Д.І.Менделєєва: «Істина відкривається тим, хто її шукає»?  А зараз уперед – на пошуки істини!

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Інтерактивна вправа «Мікрофон»: «Я знаю, що…» (Учні стисло висловлюють свої знання про мікро – та макроелементи, мінеральні добрива.)

Робота в групах.

І група. Роль макро- та мікроелементів у житті рослин.

ІІ група. Ознаки нестачі елементів та їх вплив на ріст та розвиток рослин.

ІІІ група. Види мінеральних добрив та їх значення.

ІV група. Правила безпеки при роботі з мінеральними добривами.

Після обговорення даних питань представники від кожної групи дають відповіді на дані запитання, потім іде обговорення в класі.

ІV. Закріплення знань.  Цікаві факти.

1. Підвищення врожайності за умови внесення 1 кг зв’язаного азоту з добривами становить: пшениці 12-15 кг; цукрових буряків -120-160 кг; картоплі – 100-150 кг.

2. Після внесення у ґрунти з добривами 1 кг фосфор оксиду урожайність зернових культур підвищується на 7-8 кг, цукрових буряків – 50-60 кг, картоплі – 40-60 кг.

Завдання (на дошці)

Унаслідок нагрівання 40 г суміші, яка містить натрій нітрат, добуто кисень об’ємом 4,48 л (н.у.). Обчисліть масову частку натрій нітрату у вихідній суміші.

Повідомлення учня. Щорічний аналіз, який проводять органи охорони здоров’я , свідчить , що за останні роки збільшується тенденція до зростання рівня серцево – судинних захворювань та злоякісних новоутворень. Учені довели, що на ріст цих захворювань певною мірою впливають нітрати, особливо насторожує факт, що нітрати перетворюються на нітрозо сполуки, які є канцерогенними і спричиняють злоякісні новоутворення.

V. Підбиття підсумків  заняття.

 Інтерактивна вправа «Мікрофон»  «Я дізнався, що…»  (Відповіді учнів)

VІ.  Домашнє завдання.

Запитання від Юстаса Лібіха:

1. З якою метою в грунт вносяться мінеральні добрива?

2. Які хімічні елементи є найважливішими для рослин?

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,362sec