РІВНЯННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. МЕТОДИКА ЇХ ВИВЧЕННЯ

В 2кл. при вивчені дій 1-го десятка дається правило знаходж. доданка за сумою і 2-гим доданком. Тоді розв’язують задачі х+2=8, ці р-ня розвяз. за допомогою правил, пізніше ці р-ня ускладнюються, але розв’язують за цим же правилом. Озн. р-ня дається на поч. 4кл. – рівність що містить невідоме число назив. р-ням. В б кл. показують що доданки з однієї частини можна перенести в другу, доданки з невідомими в одну частину а з числами в другу. Основними понятими на яких ґрунтується вивчення р-ня в 7-9кл. є рівн. із змінною р-ня розв. або корінь кв. р-ня розв. р-ня, нерівносильні р-ня і власт. р-ня. Розгляд відомостей про р-ня в 5-5 кл. проводиться з
використ. елем, дедукції. Не достатня увага приділяється поняттю рівнос. р-ня яке вводиться на поч. 7кл. і далі не поглиблюється. В підручнику дається таке озн 2 р-ня кожне з яких має тіж самі роз-ки що і друг наз рівносильними. Корисно учням дати таке озн. 2 р-ня з одними і тими ж самими змінними наз. рівнос. Якщо кожен розв. 1-го є розв. 2-го і навпаки. Отже щоб учні добре усвідом. поняття рівносильності вони повинні зрозум що р-ня будуть рівнос. якщо виконується 2 умови: 1)кожен розв. 1-го р-ня є розв. 2-го 2)кожен розв. 2-го є розв. 1-го. Розгляд властивостей слід супроводжувати прикладами. Н-д: чи рівнос. р-ня 2/3х=9, 2х=23. Перед поясненням нового матеріалу слід розг. приклад 1)спростіть р-ня 5х-3х кв.=10-Зх кв. і поясніть на основі якої власт. 2)спростіть р-ня 7х кв. +14х=7х на основі якої власт. Питання про допуст. знач. змінних вперше виникл в 8кл. у зв’язку з розв. дробових раціон. р-нь. В міру вивчення розділів в прог. Доцільно розгул, джерело почви сторонніх коренів і втрати коренів Н-д: р-ня х+3=4 помн. на х-5, х=1, х кв.-6х+6=0, х1=1, х2=5 корінь х=5 не задов. 1-ше р-ня тому він є стороннім.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,307sec