Рівні організації життя. Організменний рівень. Спадковість і мінливість організмів. Закономірності спадковості

Рівні організації життя. Організменний рівень. Спадковість і мінливість організмів. Закономірності спадковості.

              РІВЕНЬ-А

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилку.

 

  1. Згадайте , скільки альтернативних ознак враховується при моно гібридному схрещуванні

А 1;

Б 2;

В 3;

Г 4 .

 

2.    Визначити , як називаються ознаки гібриду , які проявляються у першому поколінні:

А домінантний;

Б алельні;

В рецесивні;

Г батьківські;

 

3.    Виберіть правильну відповідь.

Генетика – це наука про:

А  індивідуальний розвиток організмів;

Б будову клітини;

В закономірності спадковості і мінливості;

Г еволюційний  розвиток..

 

4.     Вкажіть назву зиготи , з якої розвиваються гібриди першого покоління:

А гомозигота;

Б полізигота ;

В гетерозигота;

Г тетразигота.

 

 

5.     Визначити об’єкта генетичних досліджень  Г .Морчана:

А дрозофіла;

Б комар;

В горох;

Г ячмінь.

6.       Визначте , який спосіб запилення застосував Г. Мендель для отримання гібридів другого покоління:

А перехресне;

Б самозапилення;

В штучне;

Г вітрозапилення.

 

7.        Вкажіть де розміщуються алельні гени

А в одній хромосомі;

В паралельних;

Б в різних хромосомах;

Г  гомологічних.

 

8.       Вкажіть основоположника хромосомної теорії

А У.Бетсон ;

Б Т.Х. Морчан;

В Г. Мендель;

Г Вавилов.

 

  1. Вкажіть до складу якої структури входить ген:

А РНК;

Б АТФ;

В ДНК;

Г хромосоми.

 

 

 

Рівень Б

Завдання 10 – 24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. До кожного рядка позначеного Б У К В О Ю, доберіть відповідне, позначене Ц И Ф Р О Ю, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

 

  1.  Встановіть відповідність між термінами:

А – Наука про спадковість і мінливість живих організмів;

Б – Органели клітинного ядра, які є носіями генів і визначають спадкові властивості клітин і організмів;

В – Сукупність ознак хромосомного набору виду;

Г –  Сукупність всіх  ознак і властивостей організму.

1 – фенотип;

2 – хромосоми;

3 – генетика;

4 – каріотип;

 

11. Назвіть:

А – властивість організмів передавати свої ознаки нащадкам;

Б – здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу;

В – розміщення генів у подібних локусах гомологічних хромосом;

Г – виявлення дії гена, який перебуває в парі з іншим геном;

Д – перебування гена в невиявленому стані

1. Домінантність

2. Мінливість

3. Рецесивність

4. Алельність

5. Спадковість

 

12. Встановіть відповідність:

А – місце розташування гена в хромосомі;

Б – сукупність усіх генів у клітині;

В – ознаки організму, які ми виявляємо;

Г – один з пари генів, які є в гомологічних хромосомах;

Д – сукупність генів, які є в гаплоїдному наборі хромосом.

1. Локус

2. Алель

3. генотип

4. геном

5. Фенотип

 

13. Встановіть відповідність:

А – який метод досліджень розробив П. Мендель?

Б – Назвіть клітинну (особину ), в якої у парах гомологічних хромосом один гель(алель) є домінантним, а інший рецисивним.

В – Внаслідок яких якостей горох посівний є придатним для генетичних досліджень?

Г – які з ознак гороху враховував Г. Мендель у своїх дослідах?

Д – якою є особина, що має в гомологічних хромосомах однакові гени(алелі)?

1. Гомозигота

2. Гетерозигота

3. Самозапильний

4.  Колір і форма горошини

5. Гібридологічний.

 

14. Вкажіть, які ознаки є парними:

А жовте і зелене забарвлення;

Б жовте забарвлення і гладка поверхня;

В гладка і зморшкувата поверхні.

1 – А); 2 – Б); 3 – В).

 

15. Вкажіть, який тип гамет утворює особина РрКк?

А – РР, РК, рК, Рк;

Б – рК, рк, Рк, рк;

В – РК, рК, Рк, рк.

 

16. Вкажіть, при якому схрещуванні розщеплення відбувається у співвідношеннях: а) 9:3:3:1? б) 3:1?

А – моногібридному і дигібридному;

Б –  моногібридному і аналізуючому;

В –  дигібридному і аналізуючому.

17. Вибери зайве:

Чому дрозофіла – зручний об`єкт для генетичних досліджень?

1 – короткий життєвий цикл;

2 – висока плодючість;

3 – малі розміри;

4 – можливість розвитку на агаровмісних середовищах;

5 – мала кількість хромосом (8);

6 – довго живе;

7 – значна кількість добре виражених фенотипно альтернативних ознак.

А – 1,2,3,4,5,7.

Б – 1,2,4,5,7.

В – 2,3,4,5,6,7.

 

18.Виберіть правильне визначення:

А – наука про виведення нових порід і сортів;

Б – профілактика і лікування спадкових захворювань;

В – штучний синтез генів, видалення генів з організму, перенесення генів з одних організмів в інші.

1 – селекція

2 – генна інженерія

3 – медична генетика

 

19. Вкажіть результати якого схрещування зображенні на малюнку?

Яка ознака домінує?

Який генотип батьків?

 

А – дигібридне:      Аа;             АА . F1. аа;

 

 

 

Б – зчеплене,              Аа ;               АА , F. Аа;

 

 

 

В – моногібридне,               аа ;                  АА, F Aa.

 

 

 

20. Вибери зайве:

Чому горох виявився зручним об’єктом для генетичних досліджень:

А самозапильний;

Б має багато сортів, які стійко зберігають свої ознаки;

В рослина самозапильна;

Г плід однонасінний;

Д квітка має таку будову, яка дозволяє легко видаляти пилок.

21. Визначте колір горошин гороху, який використовується як рецесивна ознака

1. червоний

2. жовтий

3. синій

4. білий

5. зелений

22. Визначте, які з шести  особин, що мають такі генотипи АА, аа, Вв, СС,            Dd, Ее – є гомозиготами,  а які гетерозиготами

А) –  гомозиготи: АА, аа, СС;

Б) –  гомозиготи: АА, Вв, СС;

В) – гетерозиготи: Вв, Dd, Ее;

Г) – гетерозиготи: Вв, аа, Dd.

 

23. Визначити, які типи гамет у особин:

а) ВВ; б) Вв; в)dd.

А – в,в,В,D;                  Б – В,В,в,d;         В – в,в,В,d;      Г – В,В,В,d.

 

24. Вкажіть на якому явищі базується закон чистоти гамет?

А – при утворені статевих клітин у кожну гамету потрапляє тільки один ген з алельної пари.

Б – при поділі клітини хромосома  під час мейотичного поділу діляться навпіл.

 

Рівень В

Завдання 25 – 30, це завдання підвищеної складності, мають на меті встановлення відповідності, відкрита відповідь, закінчити речення, є завдання на розрахунок.

 

25. У морської свинки кучерява шерсть і чорне забарвлення домінантні ознаки, а гладка шерсть і біле забарвлення – рецесивні. У результаті схрещування чорної кучерявої свинки з білою гладкою шерстяною у потомстві отримало 5 кучерявих чорних і 6 кучерявих білих свинок.

Вкажіть генотип батьків

А            ааВв

А АаВв

 

Б           аавв

Б ААВв

 

26. У наслідок схрещування високорослого помідора з карликовим всі рослини F1мали високе стебло. Але у F2 серед 35800одержаних кущів 89550 були карликовими

Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів F2

А гомозиготних 17600 кущів;

Б 8950 гомозиготних домінантних;
В 8950 гомозиготних рецесивних;
Г 1050 гомозиготних кущів.

 

27. Вкажіть скільки відсотків гамет АВ утворює організм з генотипом АаВв за незалежного спадкування генів А і В.

А 50%;
Б 25%;
В 12,5%;

Г 100%;

Д 75%.

 

28. Знайди зайве твердження

3 закони генетики, який з них

А) справедливий завжди

Б) справедливий тільки для випадків, коли гени, які вивчаються розміщені в різних парах гомологічних хромосом

В) справедливий у випадку, неалельні гени розміщені в парі гомологічних хромосом

 

29. Вкажіть, за яких генотипів батьків спостерігатиметься одноманітність F1

А  ВвКк х ввкк

Б  ВВКК х ввкк

В  Ввкк х ввкк

 

30. Запропонуйте, куди слід віднести визначену у людини IV групу крові

А  генотип;

Б  каріотип;

В  фенотип;

Г  фагоцит;

Д  генофонд.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Рівні організації життя (27.9 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,326sec