РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Вчитель може одержати максимум 150 балів. Мінімум — 30 балів. У цих межах лежать категорії професійної компетентності: 1545 балів — неприпустимий рівень; 4575 балів — критичний рівень; 75120 балів — середній рівень; 120135 балів — високий рівень; 135150 балів — рівень майстерності.

 

І. Педагогічна діяльність вчителя

 


 


 


 

Ставить розвивальні і виховні завдання поряд із повчальними

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ставить і реалізує головним чином повчальні задачі

Володіє варіативною методикою, тобто вибором одного методичного рішення з можливих

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Використовує одноманітні методичні рішення в навчанні

Прагне і вміє аналізувати свій досвід

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ухиляється від самоаналізу під різними приводами

ІІ. Педагогічне спілкування вчителя

 


 

 

Спеціально планує комунікативні задачі

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Задачі спілкування в ході уроку не планує, покладаючись на ситуації, що виникають стихійно

 

Створює в класі атмосферу довіри, психологічної безпеки; діти відкриті для спілкування і розвитку

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

У спілкуванні використовує жорстокі методи, виходить з незаперечного авторитету вчителя; діти напружені

 

Виходить з цінності особи кожного учня, поважає їхню гідність, орієнтований на підтримку

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Учні сприймаються як об’єкт, засіб, перешкода. Не диференціює свого спілкування, орієнтований на формальні оцінки

 


 


 


 


 

ІІІ. Особистість вчителя

 

Має стійку професіонально-педагогічну спрямованість

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

Вважає, що ненадовго затримається у вчительській професії

 

Має позитивну «Я-концепцію»,
спокійний і упевнений

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

Дуже невпевнений в собі, тривожний, недовірливий

 

Працює творчо, застосовує оригінальні прийоми

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

Працює головним чином за типовими методичними розробками

ІV. Навченість і навчання школярів


 


 

Ставить завдання формування у школярів уміння вчитися, заохочує у них активні навчальні дії і самоконтроль, спирається на розуміння

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

Задачі розвитку, уміння вчитися в учнів надставить, дає знання в готовому вигляді, організовуючи тільки відтворення знань

Розвиває в учнів самостійність та ініціативу

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Самостійність, ініціативу в учнів не заохочує

Прагне намітити для окремих дітей індивідуальні програми

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Індивідуальний і диференціальний підхід мінімальні


 


 


 

 

 

 

 

V. Психологічний аспект педагогічної діяльності 


 

Може поставити себе на місце учня, поглянути на проблему його очима

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Не може поставити себе на місце учня, нездатний побачити те, що відбувається очима учня

 

Відверто і щиро виражає свої думки і відчуття у спілкуванні з учнями

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Тримається за роль вчителя, орієнтований на формально-ділові стосунки і підтримку свого авторитету

 

Динамічний і гнучкий в спілкуванні, легко помічає і вирішує проблеми

 


 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Негнучкий, не помічає виникнення конфліктів, не здатен конструктивно їх вирішити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПОВА ОЦІНКА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ

 

№з/п

Риси

Відсутність


 

Наявність 

 


 


 

(0)

Сильно

(9,8,7, 6,5) 

 

Слабко (4,3,2,1) 

1

Планує навчально-виховний процес

       

2

Сприяє розвитку особистості учня

       

3

Забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні Держстандарту

       

4

Використовує ефективні форми і методи організації навчально-виховного процесу

       

5

Вивчає індивідуальні риси школярів, дбає про розвиток їхніх схильностей і талантів

       

6

Проводить позакласну виховну роботу з учнями з предмету

     

7

Дбає про національно-культурне відродження України

     

8

Дбає про розвиток гідності учня

     

9

Вимогливо підтримує навчальну дисципліну в класі та школі

     

10

Тісно контактує з батьками, консультує їх з питань навчання, виховання, розвитку дітей

     

11

Підвищує свій професійний рівень

     

12

Знає навчальні плани і програми

     

13

Має свій оригінальний педагогічний досвід передових вчителів

     

14

Ефективно використовує педагогічний досвід передових вчителів

     

15

Притаманний високий професіоналізм

     

16

Має значні успіхи у педагогічній праці

     

17

Має високу культуру і моральні якості

     

 

Вчителям або групі експертів пропонується провести оцінювання певної особи за списком професійних рис, не пропускаючи жодної. При оцінюванні потрібно орієнтуватися на шкалу оцінювання, вирішуючи спершу питання наявності або відсутності риси, а при її наявності — питання про ступінь вираженості (сильно — слабко). Відповіддю буде певний бал оцінювання, що проставляється навпроти відповідного номеру риси.

Підраховуючи середні значення за всіма анкетами експертного опитування, отримаємо «вагу» кожної риси в балах за оцінками групи. Перевівши оцінки у діаграми, отримаємо можливість порівняльного аналізу.

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 0,609sec