Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу

Тема:  «Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.  Практична робота № 7. Позначення на контурних каргах основних форм рельєфу України».

Мета: сформувати в учнів знання про рельєф як один із факторів, що забезпечують життя на Землі.

Завдання:

1)  закріпити в учнів знання про форми поверхні суші, стримані в початковій школі;

2)  сформувати в учнів уявлення про рельєф, чинники, що впливають на його формування, значення рельєфу для живих організмів, господарської діяльності людини;

3)                ознайомити з особливостями вимірювання висоти гірських порід за допо­могою нівеліру;

4)                розвивати вміння користуватися контурною картою, встановлювати при™ чинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

Тим уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: рельєф, гірські породи, вивітрювання, нівелір.

Методи і методичні прийоми: словесний (фронтальне (індивідуальне) опиту­вання, бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна), розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація обладнання), практичний (робота з атласом і картою).

Обладнання: фізична карта світу, малюнок із зображенням внутрішньої бу­дови Земної кулі, малюнки із зображенням гір (на яких ростуть рослини, є водо­спад), шкільний нівелір або його зображення, схематичний малюнок з вимірю­ванням висоти пагорба за допомогою нівеліру.

Хід уроку

 1. 1.  Організаційний момент.
  1. 2.  Перевірка виконання учнями домашнього завдання (індивідуальне або фронтальне опитування за темою попереднього уроку).

Що таке «погода»? Що впливає на зміну погоди? Люди яких професій збирають інформацію про погоду? Для чого потрібні метеорологічні спостереження? Яка будова географічного майданчика? Яке призначення обладнання на географічному майданчику?

3.    Перевірка раніше засвоєних знань (підготовча бесіда за результатами попередньо проведеної екскурсії).

На основі ваших малюнків, виконаних вдома, покажіть різницю між рівни­ною та яром, пагорбом та горою? Чому потрібно поверхню землі охороняти від утворення ярів?

4.    Мотивація навчання школярів. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Які форми Земної поверхні ви спостерігали під час екскурсії? Як називається поверхня суші в нашій місцевості? Чому? Подивіться на фізичну карту України (світу) і скажіть, які форми Земної поверхні є в нашій державі (у світі)? Чому карта така різнобарвна? Навіщо людям знання про особливості Земної поверхні? На ці та інші запитання ви отримаєте відповіді впродовж нашого уроку за темою «Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу».

План (запис на дошці)

 1. Рельєф.
 2. Основні форми рельєфу України.
 3. Нівелір та правила роботи з ним.
 4. Причини зміни рельєфу. Вивітрювання.
 5. Сприйняття й осмислення учнями нового навчального матеріалу,

 1. Розповідь з елементами бесіди та демонструванням схеми. Сукупність форм Земної поверхні, які ви бачили під час екскурсії, та багато

інших утворюють рельєф. Рельєф — сукупність нерівностей поверхні земної кори. Вивченням рельєфу займається наука геоморфологія {гео — земля, морфо — частина, логос — наука).

Подивіться на фізичну карту світу і скажіть, які групи кольорів переважають у зображенні Земної поверхні? Про що це свідчить? Найбільшими нерівностями, що складають рельєф Землі, є материки та океани. Кожна з них, в свою чергу, поділяється на менші нерівності. Які форми поверхні суші вам відомі? Які форми поверхні є в океанах? На суші розрізняють рівнини, плоскогір’я, гори тощо, в океанах — глибоководні западини, підводні хребти тощо {демонстрування зображеної на дошці схеми).

 

 

На материках виділяють дві основні форми рельєфу: рівнини і гори. Рівни­ни — це великі ділянки суші з рівною або горбистою поверхнею. Пригадайте з початкової школи, що таке гори. Які бувають гори за висотою? Гори — це підвищення на Земній поверхні з чітко вираженими схилами, підошвою і верши­ною, що має висоту понад 200 м над рівнем океану.

Як і рівнини, гори неоднакові за висотою і походженням. На дні океанів теж виділяють рівнини (плоскі, горбкуваті, хвилясті) і гори, які подекуди, підносячись над водою, утворюють острови. Крім цього, на океанічному дні є довгі, порівняно вузькі глибоководні западини.

2.  Робота з фізичними картами. Завдання для груп.

Група 1. Знайдіть на карті і перелічіть, які відтінки кольорів має суша. Пояс­ніть, з чим це пов’язано. Назвіть об’єкти, які мають найтемніший колір.

Група 2. Знайдіть на карті і перелічіть, які відтінки кольорів має водна частина Землі. Поясніть, з чим це пов’язано. Назвіть об’єкти, які мають найтемніший колір.

Група 3. Знайдіть на карті гори, які є на території України. Назвіть їх. Доведіть, що Карпатські гори вищі, ніж Кримські.

Група 4. Знайдіть на карті України рівнини і перечисліть їх.

3.  Практична робота.

Практична робота № 7

Тема: «Позначення на контурній карті основних форм рельєфу України».

Мета: навчитись знаходити та наносити на контурну карту основні форми рельєфу України.

Обладнання: атлас, контурна карта України.

Хід роботи

1. Уважно ознайомтесь з фізичною картою України і дайте відповідь на запи­тання.

Які форми рельєфу є на території України?

2.  Нанесіть на контурну карту гори, розміщені на території України. Назвіть їх.
Опираючись на шкалу висот, визначте їх орієнтовну висоту.

3.  Нанесіть на карту рівнини, які є на території України. Підпишіть їх назви.
Зробіть висновки та обговоріть їх з однокласниками.

4.  Пояснювальна бесіда. Чому на карті суша зображена кольорами від
жовтого до коричневого, а вода
від блідо-блакитного до темно-синього?

Така різниця в кольорах символізує збільшення або зменшення висоти. Так, ділянки, що мають висоту від 0 до 200 м, зафарбовують зеленим кольором, від 200 до 500 — світло-коричневим і т. д. Різниця між нерівностями поверхні земної кори складає біля 20000 м. На суші переважають висоти до 1000 м, а в Світовому океані — глибини від 3000 до 6000 м. Найвища точка Земної поверхні — це гора Еверест, висота якої сягає 8848 м. Найнижча — Маріанська западина, що знахо­диться в Тихому океані. її глибина сягає 11022 км.

Як ви вважаєте, чи існує життя на такій висоті і на такій глибині? На висоті 41100 м було виявлено один із видів бактерій — представників Царства Дроб’янки. В Атлантичному океані на глибині 8300 м спіймали рибу під назвою бротулід завдовжки 16 см 5 мм. Це була максимальна глибина, на якій будь-коли ловили рибу.

5.  Демонстрування нівеліра або його зображення на малюнку та пояснення
принципу його роботи. Перевищення однієї висоти над іншою вимірюють за
допомогою приладу — нівеліра (від фр. «нівеле» — вирівнювати).

Щоб виміряти, на якій висоті від рівня води в річці лежить якась точка, установлюють нівелір біля самої води і скронею перевіряють, чи верти­кально він стоїть. Потім дослідник «прицілюєть­ся» і помічає те місце,
куди він «прицілився». Інший — забиває в цю то­ чку кілочок. Якщо висо­та нівеліра 1 м, то точка,

куди забито кілочок, буде на 1 м вище від того місця, де стоїть нівелір. Тепер його треба перенести туди, де забито кілочок, і знайти іншу точку, яка буде вже на 2 м вище від місця, звідки почина­ли вимірювання.

Так, пройшовши весь схил, можна точно визначити відносну висоту потріб­ного місця. За допомогою нівеліра неважко також виміряти висоту горба від підошви до вершини.

6. Фізкультхвилинка.

7.   Розповідь з елементами бесіди. Що впливає на формування рельєфу?
Рельєф постійно зазнає змін. Причиною цього є рухи земної кори, тобто

повільні коливання, які відбування на всій її поверхні (внутрішні чинники). При­чому період піднімання змінюється періодом опускання. Ці коливання відбува­ються під /дією внутрішніх сил Землі, які спричиняють вулкани, землетруси, утво­рюють гірські системи (демонстрування малюнка із зображенням внутрішньої будови Земної кулі).

Характер рельєфу залежить також від зовнішніх чинників, а саме від дії вітру, різкої зміни температур повітря (нагрівання та охолодження), проникнення води у тріщини, замерзання її взимку і розширення, розчинення водою мінералів та вимивання їх у вигляді гірських потоків та річок, розростання коренів рослин у тріщинах (демонстрування відповідних картин). Ці чинники зумовлюють руй­нування та подрібнення міцних гірських порід. Такий процес називають вивіт­рюванням.

8.  Робота з підручником.

Читання фрагмента статті підручника про значення знань про рельєф для природного середовища та господарської діяльності людей.

9.  Пояснювальна бесіда.

Яке значення має рельєф для природного середовища? Серед елементів природного середовища рельєф відіграє часто провідну роль, визначаючи роз­поділ температури, атмосферних опадів і вітру в нижніх шарах атмосфери. Також він впливає на розподіл по земній поверхні ґрунту та різноманітності рослин.

Як люди використовують знання про рельєф місцевості у господарстві? Вивчення рельєфу має практичне значення: при використанні Земної поверхні під різного виду будівництва, для раціонального використання території під сіль­ське господарство тощо.

6. Узагальнення І систематизація знань.

А. Розгадування кросворда. По горизонталі:

3.     Вода в твердому стані, яка руйнує гірські  породи.

4.     Процес руйнування гірських порід.

6.     Сукупність     нерівностей поверхні земної кори.

7.     Орган рослин, який сприяє руйнуванню гірських порід.

По вертикалі:

1.     Рідка речовина, яка руйнує гірські породи.
2.        Найпростіший прилад для вимірювання висоти рельєфу.

5.     Рух повітря в горизонтальному напрямку.
Б. Контрольно-перевірна бесіда.

 1. Як слід розуміти поняття «рельєф»?
 2. Що входить до складу рельєфу Землі?
 3. Які форми рельєфу є в Україні?
 4. Які природні чинники впливають на формування рельєфу?
 5. Яке значення знань про рельєф?

 

 1. 7.  Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.
 2. 8.  Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на поставлені у кінні тексту запитання.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Рельєф Чинники, що впливають на формування рельєфу (182.8 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,404sec