Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну

Тема. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Цілі уроку: поглибити знання учнів про типи хімічних реакцій за зміною числа вихідних і кінцевих речовин, удосконалити навички складання рівнянь хімічних реакцій ;розвивати самостійність учнів, розвивати комунікативну, інформаційну, самоосвітню компетентності.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, є лектрохімічний ряд напруг металів, таблиця розчинності.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань методом «Мікрофон»

1.За якими ознаками класифікують хімічні реакції?

2. Які реакції називаються екзотермічними?

3. Які реакції називаються ендотермічними?

4. Наведіть приклади екзот – та ендотермічних реакцій.

5.З якими із цих реакцій ви зустрічаєтесь у побуті?

6. Напишіть рівняння реакції характерної для кисню. Вкажіть тип.

7.Напишіть рівняння реакції добування кисню із води. Вкажіть тип реакції.

8. Напишіть рівняння реакції добування водню. Вкажіть тип реакції.

9. Напишіть рівняння реакції між кислотою та лугом. Вкажіть тип реакції.

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Робота з підручником.Учні читають текст підручника та заповнюють таблицю «Класифікація хімічних реакцій за зміною числа вихідних та кінцевих речовин «

Тип реакції Схема реакції Приклад
Сполучення А + В = АВ 2Na + Cl2 =2 NaCl
Роз кладу АВ = А + В 2H2O =2 H2 + O2
Заміщення АВ + С = АС + В HCl + Na = NaCl + H2
Обміну АВ + СD= АD + СВ NaOH +HCl =NaCl + H2O

 

ІV. Закріплення знань.

Завдання.

Виконання цього завдання можна організувати як естафету.

1.Вкажіть реакцію розкладу. Доберіть коефіцієнти в рівняннях.

K + H2 = KH

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O

CaCO3 = CaO + CO2

2. Вкажіть реакцію сполучення. Доберіть коефіцієнти в рівняннях.

NaOH + P2O5 = Na3PO4 + H2O

SO2 + O2 = SO3

H2CO3 = CO2 + H2O

3. Вкажіть реакцію заміщення. Доберіть коефіцієнти в рівняннях.

CO + O2 = CO2

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaC

4.Вкажіть реакцію обміну. Доберіть коефіцієнти в рівняннях.

N2 + O2 = NO

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

NaNO3 = NaNO2 + O2

Самостійна робота.

Учням пропонуються завдання різного рівня складності. Учні виконують завдання самостійно. Після завершення роботи кілька учнів записують свої варіанти розв’язання на дошці.

1).Наведіть по два приклади реакцій:

А) сполучення;

Б) розкладу;

В) заміщення;

Г) обміну;

2). Наведіть приклади реакцій розкладу . у результаті яких утворюються

А) прості речовини;

Б) складні речовини;

3) Як можна одержати за допомогою реакцій сполучення, заміщення й обміну:

А) цинк хлорид;

Б) кальцій карбонат;

Відповідь підтвердить рівняннями реакцій.

Завдання.

1)    Допишіть рівняння реакцій, укажіть реакцію заміщення:

А) SO3+H2O=

Б) Fe2O3+H2=

B) NaOH+H3PO4=

2) Допишіть рівняння реакцій, укажіть реакцію обміну:

А) Mg+HCl=

Б) Na+O2=

B) NaOH+HNO3

3) Допишіть рівняння реакцій, укажіть реакцію сполучення:

А) CaO+CO2=

Б) MgO+HCl=

В) MgCO3=

4) Допишіть рівняння реакцій, укажіть реакцію розкладу:

А) KOH+HI=

Б) Cu(OH)2=

В) Fe+S=

IV. Домашнє завдання.

Навести приклади реакцій, які людина використовує для одержання енергії у побуті.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

23 (15.1 KiB, Завантажень: 58)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,321sec