Реакції обміну між розчинами електролітів. Розв’язування задач

Тема. Реакції обміну між розчинами електролітів. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити та систематизувати знання        учнів про реакції йонного обміну як процеси між окремими групами йонів; закріпити вміння визначати напрямок реакції; прогнозувати її результати; ко­ристуватися таблицею розчинності речовин; склада­ти йонні рівняння; аналізувати, порівнювати, спос­терігати; працювати в групах.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Форми роботи: індивідуальна, групова робота, використання інтерак­тивних вправ, розв’язування задач.

Обладнання: таблиця «Розчинність кислот, основ і солей у воді», роздавальні картки з завданнями.

Хід роботи

І. Організація класу. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота «Хімічний мінімум»

Учні отримують картки з різнорівневими завдан­нями (4 варіанти).

Записати повне та скорочене йонні рівняння реакцій у кожному випадку:

1) ЗАgNО3 + Н3РО4 = Аg3РО4↓ + ЗНNО3;

2) А1С13 + 2КОН = А1(ОН)3↓ + ЗКС1;

3) K2S + 2НС1 = Н2S↑ + 2КС1;

4)NaOH + НNO3 = NaNО3 + Н2О.
Завершити запропоновані схеми реакцій та запи­сати молекулярне, повне та скорочене йонні рівнян­ня реакцій у кожному випадку. Вказати умови пере­бігу реакцій:

1)K2 CO3 + НNO3;

2)K2СО3 + СаС12 = ;

3) K2 СО3 + NaNO3= ;

4)Ва(ОН)2+ НС1 = .

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Із попереднього уроку ви знаєте, що реакції, які відбуваються в розчинах електролітів, – це реакції йонного обміну. Завдання сьогоднішнього уроку – закріпити вміння складати йонні рівняння реакцій.

Гра «Слабка ланка» (Перевірка основних хімічних понять).

Суть її полягає втому, що учні ставлять один одному запитання і швидко дають відповіді на них. У цей час інші не можуть говорити. Право відповідати належить тільки тому, у кого символічний мікрофон.

Можливі запитання:

 • •Які реакції називаються реакціями йонного об­міну?
 • •За яких умов реакції йонного обміну відбува­ються до кінця?
 • •Який процес називають електролітичною дисо­ціацією?

• Які речовини називають: а) електролітами; б) неелектролітами?

 
 • •Які речовини з погляду елекролітичної дисоці­ації називають: а) кислотами;

б) солями; в) основами?

 • •Що показує ступінь електролітичної дисоціації?
 • •Які електроліти називають: а) сильними; б) слаб­кими?
  • •Дайте визначення понять «катіон», «аніон».
 • •Який учений був засновником теорії електролітичної дисоціації?

Робота біля дошки (Розв’язування задач).

№1. Натрій сульфат кількістю 2 моль розчинили у воді. Яка кількість йонів Na+ утворилася під час дисоціації цієї солі?

 Розв’язання:

Знаходимо кількість йонів Натрію, що утворилася під час

дисоціації натрій сульфату

2 моль х моль

Na2SO4 = 2Na+ + SO42-;

1 моль 2 моль

х = 4 моль (Na+)

Відповідь: v(Na+) = 4 моль.

№2. У розчині хлориду містяться йони цинку кількістю речовини 0,3 моль. Обчисліть масу йонів Цинку у даному розчині. (19,2 г).

№3. Обчисліть кількість йонів Алюмінію і нітрат-йонів, які містяться у 450г розчину алюміній нітрату з масовою часткою солі 35%, якщо ступінь дисоціації солі складає 20%. (ν(Al3+)= 0,016моль; ν(NO3)= 0,048 моль).

Робота в парах

 1. Яка з реакцій йонного обміну відбувається практично до кінця:

а)MgSO4 + KOH→

б) MgSO4 + KCl→

 1. Яка з реакцій йонного обміну відбувається практично до кінця:

а) MgSO4 + BaCl2

б) MgSO4 + HCl→

 1. Яка з реакцій йонного обміну відбувається практично до кінця:

а)FeSO4 + NaOH→

б)FeSO4 + NaCl→

ІІІ. Підсумки уроку

–           Чи задоволені ви результатом роботи на уроці?

–           Які труднощі виникли під час роботи?

–           Яка частина уроку сподобалась найбільше?

ІV. Домашнє завдання

1.Яка з реакцій йонного обміну відбувається практично до кінця:

а)MgCl2 + NaNO3

б) MgCl2 + HCl→

Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій .

2. Розв’яжіть задачу :

Яка кількість речовини йонів Al3+ міститься в розчині, що утворився при повному розчиненні 0,2 моль алюміній сульфату?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

14 (24.3 KiB, Завантажень: 53)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,314sec