Питальні та відносні займенники, їх відмінювання

Тема. Питальні та відносні займенники, їх відмінювання

Мета: з’ясувати, які займенники називаються питальними, а які відносними, пояснити різницю між ними, особливості їх відмінювання; удосконалювати вміння учнів розрізняти ці розряди займенників; розвивати логічне мислення, пам’ять; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти вихованню любові до народної творчості, любові до рідного слова.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

 Організаційний момент

 Актуалізація опорних знань

  1. Перевірка домашнього завдання (вибірково)

Мотивація навчальної діяльності учнів

Дослідження-зіставлення.

Прочитайте прислів’я, розкрийте їхнє значення. Відгадайте загадки. Порівняйте виділені займенники першої і другої колонки. До якого розряду за значенням вони належать? Яка їхня роль у мові?

 

Хто день і ніч бродить і весь світ обходить? Не кожен козак, хто списа має.
Що сирим не їдять і вареним викидають? Взявся за гуж – не кажи, що не дуж
Яка річка тече в роті? Язик має і коняка, яка не балака.

Відгадки. 1. Сонце. 2. Лавровий лист. 3. Десна.

 Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу в процесі практичної роботи

Спостереження .

Спишіть і підкресліть питальні займенники однією лінією, а відносні — двома.

  1. Ой, який хороший день, в небі чисто-чисто. Скільки музики й пісень розлилось над містом! (М. Познанська) 2. Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилися любить (Т. Шевченко). 3. Хто людей питає, той і розум має (Народна творчість). 4. Чия ця дівчинка дзвінкоголоса? (П. Тичина) 5. Книга й школа — що є глибше, як з наукою дружить? (П. Тичина) 6. І я згадав своє село. Кого я там покинув? (Т. Шевченко) 7. Хто ця жінка, чим вона стривожена, звідки вона і чому не знає шляху до повітового міста? (А Шиян)

– Які частини мови нагадують питальні займенники? (іменники, прикметники, числівники)

– Чим відрізняються питальні займенники від відносних? (Питальні – вживаються для вираження питань, для побудови питальних речень. Відносні вживаються для зв’язку частин складного речення)

 

Слово вчителя.

Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? вживаються для вираження запитань про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів.

Займенники хто? скільки? що? змінюються тільки за відмінками.

Займенники який? котрий? чий? змінюються, як і прикметники, за родами, числами й відмінками.

Відносні займенники — ті самі, що й питальні, але вживаються не для запитання, а для зв’язку між частинами складного речення. Відмінюються вони, як питальні. Завжди є членами речення.

Займенник що у складних реченнях синонімічний займеннику який. Якщо їх замінити, зміст речення не зміниться.

 

Робота з таблицею «Зразки відмінювання питальних (відносних) займенників»

 

Н.в. Хто Що Який чий Скільки
Р.в. Ког Чого Якого Чийого Скількох
Д.в. Кому Чому Якому Чийому Скільком
Зн.в. Кого Що Який (якого) Чий, чийого Скільки, скількох
О.в. Ким Чим Яким Чиїм Скількома
М.в. (на) кому, кім (на) чому, чім (на) якому, якім 9на) чийому, чиєму, чиїм (на) скількох

 

Робота біля дошки (два учні)

Провідміняти займенники:

І варіант яка,яке,які

ІІ варіант чия, чиє, чиї

Самоперевірка виконання завдання.

(Правильні варіанти відмінювання виводяться на екран комп’ютера. )

 

Дослідження-відновлення.
Записати прислів’я , уставляючи потрібні за змістом відносні займенники. Визначити їх синтаксичну функцію. Назвати відмінки займенників.
Думай, … робити , а роби те, … надумав.
…закінчує вчитися, той перестає жити.
Розумний знає,… й немає.
Не той багатий, … багато прожив, а той , … багато діла зробив.
… розумніша голова, тим легше рукам.
З`ясувати вид речень за будовою. Зробити висновок про роль відносних займенників у мовленні.
Дослідження-реконструювання .

Подані прості речення перебудувати в складні, уникаючи невмотивованого повтору однакових слів. Дослідити , що виступає засобом зв’язку простих речень у складному.
1) Прислів `я – один з видів усної народної творчості. Прислів `я виражають любов до Батьківщини, готовність її захищати.
2) З давніх-давен прислів’ями люди виражали свої знання про різні явища життя
,  суспільства і природи , а також свій трудовий досвід. Люди висловили ці спостереження стисло, поетично у прислів’ях .
3) Слова можуть вживатися в прямому і переносному значеннях. Такі слова народ використовує і в прислів’ях.

Закріплення знань, формування умінь і навичок.

Дати відповіді на запитання:
– Яку роль виконують питальні займенники у мовленні ?
– За яких умов питальні займенники переходять у розряд відносних?
– Які питальні і відносні займенники змінюються тільки за відмінками ?
– Назвати питальні і відносні займенники, які змінюються , як прикметники.
– У яких відмінках питальні й відносні займенники мають паралельні форми ? Навести приклади.
Творче завдання

Скласти сенкан про займенники

(Приклад сенкану про займенник)

Займенник

Особові, зворотній

Вказує, не називає, заміщує

Замінює різні частини мови

Частина мови

 

Підведення підсумку уроку

«Мікрофон».

Дати відповідь на запитання:
– Що найбільше запам’яталось під час уроку?
Домашнє завдання.

  1. Вивчити теоретичний матеріал з теми «Питальні та відносні займенники».
    2. На вибір: 1) Написати твір – мініатюру «Межи людьми будь людиною», використовуючи займенники.

2) Скласти «гроно» з народних прислів’їв , у яких вжито займенники. Визначити їх групи,  граматичні категорії.

3) Скласти і записати речення, у яких займенники хто, що, який, котрий були б і питальними, і відносними (по 2 речення з кожним займенником)

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,325sec