ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА

ТЕМА: ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА

Мета: ознайомити учнів з тим, яку роль у дослідженні минулого відіграють писемні джерела, формувати навички використання розповіді вчителя і підручника як джерело знань; виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: «архів», «літописи».

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, атлас.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Бліц – опитування

 1. Що таке археологія?
 2. Кого називають археологом?
 3. Яку роботу виконують археологи?
 4. Хто відкрив поселення трипільців?
 5. Чому цей народ отримав таку назву?
 6. В яких установах зберігаються археологічні знахідки?
 7. Розкажіть про Національний музей історії України.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яку роль у дослідженні минулого відіграють писемні джерела.

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. З яких писемних джерел історики дізнаються про минуле

Розповідь вчителя + робота із схемою

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Речові

Писемні

Усні

Кістки людей, тварин, знаряддя праці, прикраси, посуд, зброя, монети, руїни храмів, замків

Малюнки, написи на каменях, берестяні грамоти, пергаменти, літописи, листи, книги

Перекази, легенди, пісні, прислів’я, міфи

НАУКИ, ЩО ЇХ ВИВЧАЮТЬ

Археологія – наука, що вивчає минуле за речовими джерелами

Палеографія – наука, що вивчає історію письма, матеріали та знаряддя для письма, зміни в написанні літер, способи оздоблення рукописних книг

Фольклористика, етнографія – науки, що вивчають культуру і побут різних народів світу

Місця і способи збереження історичних джерел

Музей

Архів

Народна пам’ять

 


Писемність виникла на Землі більш ніж 5 тис. років тому.

Наука, яка вивчає пам’ятки стародавньої писемності з метою встановлення часу і місця їх створення, називається палеографією ( від грец. рalaios – стародавній).

Палеографи вивчають матеріали, на яких писали в давнину, таємні письмові знаки, знаряддя письма. Багато хто з народів мав свої письмові знаки, а також свій матеріал для письма. Деякий час писали на глиняних табличках. Пізніше почали використовувати папірус.

Предки українців писали на корі берези (бересті) та пергаменті (обробленій шкірі телят).

Перші паперові книги в Україні були написані при монастирі, де монахи ретельно переписували святі книги. А також записували по роках всі події. Це були літописи – послідовний рукописний запис історичних подій сучасником (людиною, що жила в той час,коли відбувалися події). Ці твори розповідали про життя князівств, походи, війни. З початку ХІІ століття в Київській Русі у всіх великих містах велися такі літописи, які зберігалися в архівах (сховищах документів). Авторами літописів були літописці, які розповідали про ті історичні факти, свідками або учасниками яких були самі чи дізналися про них з усних народних переказів чи інших джерел. Записи окремих літописців групувались і впорядковувалися пізнішими літописцями. Так утворювалися збірники літописів, що були вже систематично викладеною історією і називалися зводами.

Початок літописання на Київській Русі припадає десь на Х століття. До нас дійшли відомі літописні зводи «Повість минулих літ», «Галицько – Волинський літопис». З глибини ХVІІ – ХVІІІ ст.. дійшли так звані козацько – старшинські літописи,найбільш цінними з яких є «Літопис Самовидця», літописи Григорія Граб’янки і Самійла Величка. Літописні події є основою «Слова о полку Ігоровім» – найдавнішої пам’ятки давньоруської літератури.

Бесіда

 1. Що називається літописом?
 2. Коли вони виникли7
 3. Хто їх писав?
 4. Про що в них розповідалося?


Робота над формування поняття.

Архів – це установа, яка займається збиранням, збереженням й упорядкуванням документів (писемних пам’яток минулого)

Цікаво знати

Сучасні архіви – це спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів: адже від сонячного світла чорнило й друкарська фарба вигасають, линяють, а папір жовтіє і псується.

ІV.Закріплення вивченого матеріалу

Усний диктант

 1. На які групи поділяються історичні джерела?
 2. Наведіть приклади речових пам’яток.
 3. Документи писані на березовій корі, називають …
 4. Де зберігаються писемні пам’ятки – в музеї чи архіві?
 5. Що таке архів?

V. Підсумок уроку

Отже, писемні пам’ятки є важливим джерелом при вивчені історії

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника, підготувати відповіді на запитання підручника.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,321sec