Психолого-педагогічний супровід учнів 5 класів

ЗАНЯТТЯ «ШКОЛИ МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА»

Вправа «Знайомство-привітання»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи.

Ведучий пропонує таку форму знайомства: назвати своє ім’я та продовжити речення: «Про мене кажуть, що я…».

— Які думки у вас виникали під час виконання вправи?

Вправа «Сонечко і хмарки»

Учасників ділять на групи. Кожна отримує завдання обговорити і виділити по три типові проблеми, що виникають у п’ятикласників. Проблеми записують на стікерах-хмаринках і фіксують на основному плакаті. Підсумком є інформаційне повідомлення ведучого.

Інформаційне повідомлення

Ведучий. П’ятий клас — кінець дитинства, період що безпосередньо передує підлітковому. У цей час діти відкриті і довірливо ставляться до дорослих, визнають їх авторитет, чекають від учителів, батьків та інших дорослих допомоги і підтримки. Це відкриває великі можливості для виховних впливів.

Але 5-й клас — це і період адаптації до середньої ланки школи. Адаптація — процес пристосування до нових умов чи вимог середовища, результатом якої має бути пристосування, що є показником життєвої компетентності індивіда.

Адаптація дитини до навчання у середній ланці школи відбувається не одразу. Це досить довгий процес, пов’язаний зі значними проблемами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Кожний віковий період у житті дитини висуває свої проблеми. Деякі періоди через їхню підвищену «небезпечність» прийнято називати кризовими, а 5-й клас — саме такий. Причини проблем цього періоду:

1. Починаються особистісні зміни, пов’язані з початком підліткового періоду. (Згідно з останніми даними вікової періодизації тепер десятирічна дитина називається молодшим підлітком.) У цей час починають формуватися ціннісні орієнтації, закріплюватися риси характеру, тому важливо, який поруч дорослий (і учитель, і батьки). Авторитет, зразок?!

Дитина вчиться встановлювати стосунки з іншими людьми. Закладаються мораль, етика. Але як часто доросла і дитяча моралі не співпадають. Звідси — стихійні дитячі норми поведінки, пов’язані з поняттям «справжнього друга», тенденції закріплення негативного статусу у системі спілкування в класі. Тут широке поле діяльності для дорослих (насамперед у моральному вихованні). Самооцінка дитини дедалі менше починає залежати від навчальних успіхів, а дедалі більше — від того, як її цінують та сприймають. У цей період як ніколи дитина починає відчувати потребу у позитивній оцінці себе (не свого тільки навчання), з боку дорослого. Ось чому педагоги повинні приділити п’ятикласникам особливу увагу, краще наглядати за ними (мається на увазі створення певної психологічної атмосфери з боку всього педколективу: доброзичливість, уважність, тактовність).

2. Друга причина труднощів адаптації п’ятикласників — об’єктивні зміни у навчальній діяльності:

• з’являються нові предмети і нові учителі;

• збільшується обсяг інформації, яку потрібно не просто прослухати, а запам’ятати. І часто кожний викладач починає, як кажуть, «тягнути ковдру на себе», нібито тільки його предмет основний та єдиний;

• внутрішній ритм уроків тепер стає інтенсивнішим;

• часто учителі п’ятих класів прийшли працювати щойно після інституту. І діти (та й ще після літніх канікул) не встигають за темпом роботи вчителя, вони не можуть швидко щось записувати;

• п’ятикласникам ще потрібні фізкультхвилинки або паузи для розслаблення (як у початковій школі).

Як показує практика, основні труднощі у дітей в цей період — у сфері спілкування з однолітками, у вмінні «зайняти певну сходинку», завоювати статус у групі. Це для дитини важливіше, ніж проблеми у навчанні. Кожна дитина повинна мати можливість компенсації, тобто прояву себе у чомусь іншому. Особливо важливою тут є робота класного керівника. Саме він має допомогти дітям, у яких щось не складається, «підняти» її в очах однокласників.

Подивимося на проблему дезадаптації п’ятикласників в іншому ракурсі. Річ утім, що не можна допускати порушення наступності між початковою та середньою школою. А це залежить тільки від педколективу. У школі не місце суперництву чи ворожості. Весь колектив повинен намагатися створювати атмосферу, яка задовольняє індивідуальні потреби дітей і вимоги школи. В результаті виграють педагоги (що послали, те й повернулося). Так отримуємо дітей, з якими не лише приємно, а просто хочеться працювати.

Роботу з п’ятикласниками необхідно починати набагато раніше — наприкінці початкової школи. У цей час вивчається стиль роботи класовода з метою підбору класного керівника. З’ясовується рівень готовності дітей до навчання у середній ланці та виявляються діти, стосовно яких може бути прогнозовано дезадаптацію у 5 класі. Проводяться батьківські збори та консультації з питань можливих проблем. У 5 класі планується:

• комплексна діагностика, соціометричне дослідження (двічі на рік);

• корекційна та розвивальна робота з виявленими проблемними дітьми;

• заняття батьківського всеобучу;

• педконсиліум або педрада;

• класні виховні години (про вікові особливості, проблеми спілкування, морально-етичного змісту).

Найголовніше та найтяжче завдання цього періоду життя дітей — це копітка та тривала робота всіх учителів школи. Взагалі від цього залежить, яку базу закладемо для попередження проблем майбутньої підліткової кризи 12—13 років.

ПСИХОЛОГІЧНА ГРА «ПОПЕРЕДУ У НАС — 5 КЛАС!»

Завдання гри:

• діагностика соціальної зрілості, вміння спілкуватися з однолітками;

• діагностика мотиваційної сфери, ставлення до школи, вміння виконувати відповідальну роль школяра;

• створення ситуацій, які спонукають до співпраці, взаємодопомоги і підтримки;

• виявлення сподівань, тривог, пов’язаних з переходом до середньої ланки школи.

Матеріали: ватман, заготовки кольорових пазлів, на яких написані різні людські риси, два чисті пазли, картки з назвами тварин, дві пов’язки на очі, картки з надрукованими фразами, набір карток з буквами, стенд, стільці для учнів, картки з загадками, папір А4 для всіх дітей, кольорові олівці, музичний супровід.

Для гри потрібні ведучий та 2 помічники.

Хід гри

Гра проводиться у просторому приміщенні. Діти сідають у напівколо. На стенді кольоровий напис: «Попереду у нас—5 клас!»

Ведучий. Сьогодні нам доведеться вирушити у подорож. Як ви думаєте, куди? (Діти відповідають, що у майбутній 5-й клас.)

Що зазвичай беруть з собою у дорогу? Давайте будемо збирати загальний багаж вашого класу та вирішимо, що візьмемо. Якими ми повинні бути у 5 класі, щоб нам було там цікаво і весело? (Діти висловлюють свої думки, а ведучий фіксує їхні пропозиції.)

Ви назвали багато різних рис, серед яких є найважливіші. Зараз ми з’ясуємо, які. Вам потрібно пройти випробування та зрозуміти, завдяки яким рисам ви їх подолали. За кожне правильно виконане завдання ви отримаєте пазл, на якому буде написана ця риса. Наприкінці гри з усіх пазлів необхідно буде скласти предмет, який стане символом вашого класу.

Випробування «Машинки»

Ведучий. Машинкою керує її господар. Його завдання — говорити їй, що робити, дбайливо ставитися до неї. У свою чергу машинка має уважно слухати свого господаря та чітко виконувати всі його вказівки.

Обираються пари, проводиться розподіл ролей (пізніше буде обмін ними). Кожне зіткнення з предметами — помилка. Виграє той, чия машинка без аварій пройде весь шлях перешкод.

У приміщенні хаотично ставлять стільці. Кожна пара по черзі стає напроти один одного. «Машині» зав’язують очі.

(Під час виконання вправи відмічаються діти, які мають труднощі у сприйманні усних інструкцій, їх виконанні, плутаються у просторі, важко керують своєю поведінкою.)

Ведучий. Як ви вважаєте, хто виявився найкращим господарем для машинки? Чому?

(У ході обговорення називають дитину, яка, на думку багатьох, краще за усіх провела свою машинку по дорозі.)

Яка риса допомогла виконати це завдання? (Вміння слухати, орієнтуватися у просторі, взаєморозуміння.)

Ви правильно назвали важливу рису — ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, і тому ви отримуєте перший пазл. Треба вирішити, хто буде його зберігати.

(Відзначають, кому висловлено довіру.)

Випробування «Покажи фразу»

Ведучий. Потрібні 3 учні — кмітливі та артистичні. Я буду показувати картки, на яких написано фрази. За допомогою жестів або звуків треба її зобразити. (Оцінюється швидкість та правильність виконання завдання.)

— Як ви думаєте, яка риса тепер допомогла нам пройти це випробування? (Кмітливість.)

Ведучий. Хто буде зберігати цей пазл? (Відзначають, кого обрав клас.)

Випробування «Запитання — відповідь»

Протягом 5 хв потрібно відповісти на б запитань швидко і правильно. Нараховується по одному балу за кожну правильну відповідь.

(Пропонують загадки, в яких треба переставити букви, щоб вийшло нове слово.)

Ведучий. Вам вдалося набрати… балів. Це хороший результат. А які риси вам допомогли? (Вміння думати, спритність.)

Ведучий. Отримуйте ще один пазл та обирайте того, хто буде його зберігати. А у нас ще залишилися важливі риси, про які ми не згадували, але які знадобляться вам у 5 класі. (Учні починають обговорювати.) Час — 3 хв. (Визначають, чи вміють діти слухати один одною, хто є лідером.) Прошу оголосити ваше рішення.

Потрібно, щоб діти назвали старанність та цікавість. Якщо вони не названі, тоді варто перейти до наступної вправи.

Вправа «Розшифруй»

Протягом 2 хв необхідно скласти із окремих букв слово. (Видається набір карток з буквами слова «старанність».) Наприкінці знову обирають володаря пазла.

Випробування «М’яч»

Ведучий. Встаньте у коло. За командою треба передавати м’яч без допомоги рук. Гра триває, доки спроба не закінчиться успіхом. (Уході обговорення має прозвучати поняття «старанність».)

А тепер із пазлів, які ви отримали, складемо символ вашого класу. (Виходить малюнок відкритої книги.) Сьогодні ми змогли прочитати декілька сторінок із цієї книги про ваш клас. Він у вас дружний, старанний, винахідливий. Попереду у вас — середня та старша школа, і ця книга поступово буде поповнюватися новими важливими рисами, які у вас будуть з’являтися протягом шкільного життя.

А тепер давайте пофантазуємо про те, що на вас чекає у 5 класі. Заплющте очі, сядьте зручно і намагайтеся уявити те, про що я буду вам говорити. (Лунає спокійна музика.)

Уявіть, що сьогодні 1 вересня. Ви прийшли до 5 класу. Уявіть, який ви, кого бачите, з ким спілкуєтесь. А тепер — ви на уроках. Що відбувається у класі? Хто з вчителів веде урок, що вас питають, чого вимагають? Уявіть дорослих, з якими вам було б приємно, спокійно та цікаво спілкуватися…

А тепер ми повертаємося до 3 класу. Я буду рахувати до 5. На рахунок «5» ви повільно розплющите очі і опинитесь у класі.

А тепер розкажіть, кому вдалося щось уявити. (Розповіді дітей за бажанням, учням роздають папір та кольорові олівці.)

Ведучий. Аркуш паперу потрібно розділити навпіл. Першу частину підпишемо «Я — сьогодні», другу — «Я —у майбутньому». Потрібно намалювати себе.

Звернути увагу на те, що вони мають передати не тільки зовнішні зміни, але й внутрішні, тобто якими рисами вони будуть наділені у середній школі. Вправа виконується під музичний супровід. Наприкінці роботи малюнки викладають у центр кола. Діти роздивляються їх, можна ставити один одному запитання.

— Що вам найбільш сподобалося у нашій грі?

Гра дозволяє визначити, наскільки діти психологічно готові до переходу у середню ланку школи, отримати важливу інформацію, побачити, як діти взаємодіють одне з одним, вирішують поставлені завдання, які займають позиції.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,491sec