Психолого – педагогічний семінар для вчителів: ВПЛИВ УЧИТЕЛЯ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ

План семінару

 1. Поняття «інтереси» в сучасній психології [психолог].
 2. «Мозковий штурм» для педагогів — інтереси сучасних підлітків та юнаків.
 3. Правила педагогіки взаєморозуміння та співпраці.
 4. Діагностика педагогів.
 5. Підбиття підсумків. Оціночна анкета.

Мета: підвищувати загальний рівень психологічної культури вчителів. Ознайомити з методами та прийомами вивчення інтересів учнів. Формувати вміння застосовувати відповідні методи на практиці. Вдосконалювати навички взаємодії вчителя з учнями під час навчально-виховного процесу.

1. Поняття «інтереси» в сучасній психології

Найважливіша характеристика особистості — це її спрямованість, яка визначає мету, що ставить перед собою людина, прагнення, мотиви, за якими людина діє.

Але що ж саме спонукає людину діяти саме так, ставити перед собою ту чи іншу мету й досягати її?

Потреба—спонукання до діяльності, яке усвідомлюється й переживається людиною як потреба в чомусь, нестаток чогось, незадоволеність чимось.

Потреби людини різноманітні. Виокремлюють:

 • потреби природні (біологічні), які безпосередньо забезпечують існування людини: потреба в їжі, відпочинку, сні, в одязі, житлі;
 • потреби духовні (соціальні): у спілкуванні, прийнятті, любові, знаннях тощо.

  Аналізуючи той чи інший конкретний вчинок, дію, діяльність людини, – . потрібно знати ще й мотиви,
  тобто причини, що спонукають до цих вчинків, дій, конкретної діяльності, мотивами можуть бути конкретні прояви потреб або спонукання іншого виду. Наприклад, учень старанно робить уроки. Мотивом може бути бажання порадувати батьків гарною оцінкою й бажання сподобатися вчителю, й необхідність уникнути «1» в семестрі, й потреба в знаннях. Тому, оцінюючи вчинок людини, необхідно брати до уваги мотив цього вчинку, тільки тоді можна правильно оцінити його. Наприклад, два учні отримали «2» й не сказали про це батькам. Але в першому випадку це пояснювалося бажанням не засмучувати хвору маму, а в іншому — прагненням отримати обіцяну винагороду.

  2. «Мозковий штурм» для педагогів — інтереси сучасних підлітків та юнаків.

  Пізнавальна потреба людини проявляється в інтересах.

  Інтерес — форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності, й тим самим сприяє орієнтації, знайомству з новими фактами, більш повному й глибокому відображенню дійсності. Суб’єктивно інтерес виявляється в емоційному тоні, який набуває процес пізнання, в увазі до об’єкту інтересу. Задоволення інтересу не веде до його згасання, а викликає нові інтереси, що відповідають більш високому рівню пізнавальної діяльності. Стійкість інтересу виражається в тривалості його збереження та його інтенсивності.

  Інтереси в кожної людини дуже індивідуальні. Чому мене щось вабить, а вас — анітрохи? Може, тому, що предмет мого інтересу відповідає моєму настрою, нагальним потребам, а, може, тому, що мати саме такий інтерес престижно в очах моїх товаришів?

  Інтереси завжди позитивно емоційно забарвлені. У нормальної людини інтерес має перевагу над такою яскравою позитивною емоцією як радість. Інтереси мотивують більшість зусиль, які ми докладаємо у праці, навчанні, відпочинку. Інтереси спонукають оволодівати знаннями, розширюють кругозір, спонукають активно шукати шляхи і способи пізнання, долати труднощі та перешкоди. Це слід брати до уваги, організовуючи навчальну діяльність школярів. Цікавий предмет, цікаві уроки, зазвичай, викликають бажання займатися цим предметом і в результаті дають гарну успішність.

  Інтереси характеризують за змістом, широтою, глибиною, стійкістю, дієвістю.

  За змістом інтереси визначаються тими об’єктами, на які вони спрямовані (до музики, техніки, спорту тощо).

  Розрізняють інтереси широкі та вузькі; різносторонні інтереси, ізольовані інтереси й байдужість до всього іншого.

  Глибокий інтерес означає потребу вивчити об’єкт у всіх деталях і тонкощах. Він протиставляється поверховому інтересу.

  Виокремлюють:

  • « стійкі інтереси, вони довго зберігаються, відіграють суттєву роль у житті та діяльності людини;
  • « нестійкі інтереси—короткочасні, швидко виникають і швидко зникають;
  • «дієві інтереси— впливають на життя й діяльність людини, спонукають до систематичних та цілеспрямованих дій у певному напрямку. Пасивний інтерес не спонукає до такої діяльності.

  Розрізняють також прямі та опосередковані інтереси.

  Прямі інтереси зумовлені самим змістом тієї чи іншої галузі знань чи діяльності (цікавістю її). Що відчуває людина, коли їй цікаво? Бажання дослідити, зрозуміти, наблизитися, поєднується з
  почуттями пожвавлення, захопленості, зачарованості, запалу, піднесення. Зацікавлена людина відчуває, що вона справді живе. Інтерес — це єдина мотивація, що може нормально підтримувати повсякденну діяльність, зокрема навчання в учнів.

  Опосередковані інтереси зумовлені не змістом об’єкта, а тим значенням, яке він має в поєднанні з іншим об’єктом, що безпосередньо цікавить людину. Виховання опосередкованих інтересів має велике значення. Потреба досягати того, щоб учень відповідально міг виконувати й таку діяльність, яка сама по собі для нього не цікава, але він розуміє її необхідність. Для цього в переконливій формі розкривати значення й важливість нецікавої для учня діяльності, намагатися знайти в ній цікаві сторони.

  3. Правила педагогіки взаєморозуміння та співпраці.

 1. Відмовитися від звички часто, з натиском підкреслювати здібності одних і неуспіхи інших.
 2. Відмовитися від прямого протиставлення дітей однин одному.
 3. Не сварити при всьому класі. Розмовляти частіше віч-на-віч.
 4. Помічати навіть найменші успіхи «слабких», але не підкреслювати це різко, як щось несподіване.
 5. Називати всіх на ім’я й добиватися цього від дітей при звертаннях одне до одного.
  1. Постійно підкреслювати, що взаємини в класі повинні визначатися не тільки успішністю, а й тими добрими справами, які людина зробила для інших.
  2. З класу в Клас виховувати розуміння того, що здатність до хорошого навчання — лише одна а численних позитивних властивостей особистості.
  3. Частіше розмовляти з замкненими, «нецікавими» учнями. Адже поведінка дітей багато в чому має наслідувальний характер. І, коли вони бачать, як учитель про щось говорить із їхнім однокласником, вони також починають виявляти інтерес до цього «нецікавого».
  4. Обережно ставитися до жіночої гордості й чоловічої гідності.

  Усе, що відбувається з учнями, приймати всерйоз. Ми часто схильні повчально говорити їм: «Дурниці. Це минеться». Але ж те, що в порівнянні з нашим життєвим досвідом «дурниці», — для них серйозно.

  4.Завдання для індивідуальної роботи: уявіть себе на місці одного з учнів свого класу, який викликає серйозні занепокоєння щодо навчання та поведінки. Дайте відповіді на запропоновані запитання анкети так, як, на вашу думку, відповів би цей учень.

   

  Вчителям пропонується дві методики:

  ТЕСТ-АНКЕТА НА ВИЯВЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

  1.Я навчаюся тому, що на уроці цікаво.

  2.Я навчаюся тому, що змушують батьки.

  3.Я навчаюся тому, що хочу більше знати.

  4.Я навчаюся, щоб потім добре працювати.

  5.Я навчаюся, щоб принести радість батькам.

  6.Я навчаюся, щоб не відставати від товаришів.

  7.Я навчаюся, щоб не зганьбити свій клас.

  8.Я навчаюся тому, що в наш час не можна бути незнайкою.

  9.Я навчаюся тому, що мені подобається вчитель.

  Обробка: контент-аналіз (змістовий).

   

  ЩО НАМ ЦІКАВО?

 6. Який навчальний предмет найскладніший і чому?
 7. Який навчальний предмет тобі найбільше подобається, дає глибокі й міцні знання?
 8. На уроках з яких предметів найчастіше використовують ділові ігри, семінари, експерименти та досліди, перегляд діафільмів, конкурси, вікторини?
 9. На уроках з яких предметів вас найчастіше опитують?
 10. Як часто й на яких уроках вам дають індивідуальні завдання?
 11. Які навчальні предмети корисні для вашого майбутнього, а які можна було б і не вивчати?
 12. Чи є урок або виховний захід, який справив на вас глибоке враження? Чим саме?
 13. Що, на вашу думку, вам вдається робити найкраще у школі. Що хотілося б зробити?
 14. Що, на вашу думку, вам вдається робити найкраще в позаурочний час? (Вдома, у дворі тощо).

  10.    Чим ви любите займатись у вільний час?

  Обробка: контент-аналіз (змістовий).

   

  ОЦІНОЧНА АНКЕТА

  1. Дата заповнення.
  2. Тема семінару.
  3. Прізвище, ім’я, по батькові.

  4.Як ви вважаєте, чи допоможе вам отримана інформація у подальшій роботі. Якщо так, як саме?

  5.Чи корисним був семінар для вас?

  6.Які позитивні моменти семінару ви хотіли б зазначити?

  7.Що вам сподобалось найбільше?

  8.Що нового ви дізналися для себе?

  9.Яка інформація є для вас найбільш корисною? Які роздаткові матеріали?

  10.Чи рекомендували б ви цей семінар іншим? Якщо так, то кому?

  11.На вашу думку, що не потрібно включати до семінару?

  12.Ваші рекомендації та побажання?

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 0,529sec