Психолого – педагогічний семінар для вчителів: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ 5 КЛАСУ

Майстер-клас

 

Мета:вдосконалити наукову, освітню й професійну підготовку практичних психологів та педагогічних працівників щодо подолання ознак дезадаптованості учнів при переході в школу II ступеня, а також практичне індивідуальне оволодіння вміннями та навичками навчання й виховання.

Основні завдання майстер-класу:

 • сприяння розвитку педагогічної творчості;
 • передачі власного досвіду з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, котрий неможливий без соціально-психологічного супроводу адаптаційного періоду учнів 5-го класу до школи II ст.

  Схема проведення майстер-класу


  І. Теоретичний блок

  1. Підготовчий етап
  (організація наступності між школами І і II ст.):

 • психологічне обстеження учнів 4-х класів із метою виявлення рівня готовності до переходу в середню ланку;
 • семінар-тренінг із педагогами школи II ст. «Реалізація проблем наступності у навчальній діяльності учнів 4—5-х класів»;
 • ознайомлення учнів 4-х класів із навчальним процесом в основній школі (екскурсії в кабінети, відвідування відкритих уроків, виступи п’ятикласників перед учнями 4-х класів);
 • круглий стіл педагогів школи І—II ст. для вироблення єдиних вимог щодо наступності в навчанні;
 • батьківські збори «Рівень готовності учнів до переходу в середню ланку навчання».

  2. Адаптаційний етап
  (формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учнів):

 • спостереження за учнями 5-х класів;
 • діагностика п’ятикласників, спрямована на вивчення рівня адаптації;
 • обробка проведеної діагностики з метою виявлення дітей «групи ризику»;
 • розробка заходів для роботи з дітьми «групи ризику». Співпраця з соціальним педагогом;
 • робота з педагогами. Проведення психолога-педагогічного консиліуму «Адаптація п’ятикласників до нових умов життя й навчання в школі II ступеня»;
 • організація індивідуальної та групової корекційної роботи з дезадаптованими учнями;
 • проведення індивідуальних та групових бесід із батьками, учні яких навчаються у 5-му класі;
 • проведення батьківських зборів на тему «Особливості адаптації учнів у середній школі й допомога батьків у цей період».

  3. Стабілізаційний етап
  (сприймання учнями нових соціальних ролей. Функціонування в іншій системі шкільних стосунків):

 • індивідуальна та групова психокорекція;
 • індивідуальна діагностика учнів і консультування за запитами педагогів і батьків;
 • проведення корекційно-розвивальних занять із метою полегшення адаптації учнів до нових умов навчання та виховання;
 • проведення повторної діагностики учнів із метою виявлення проходження адаптації учнів;
 • підбиття підсумків проведеної роботи щодо адаптації учнів (складання таблиць, схем, вивчення динаміки показників проведених психодіагностичних методик учнів 5-х класів; вплив корекційних занять на адаптацію учиш).

  II. Практичний блок

  Рольова гра для педагогів та психологів «Підготовка та проведення психолого-педагогічного консиліуму на тему “П’ятий клас: від адаптації до успіху”».

  Мета:
  активізувати знання педагогів щодо адаптації учнів 5-х класів; покращити розуміння проблеми та навчити запобігати конфліктам.

   

  № з/п

  Види роботи

  Орієнтовна

  тривалість

  хв

  Ресурсне забезпечення

  1

  Знайомство з учасниками

  3

   

  2

  Вправа «Правила роботи»

  2

  Плакат «Правила роботи групи», фломастери

   

  № з/п

  Види роботи

  Орієнтовна

  тривалість

  хв

  Ресурсне забезпечення

  3

  Тренінгова вправа «Очікування»

  5

  Плакат «Наші очікування» (із зображенням яблуні), стікери, ручки

  4

  Вправа «Портрет учнів»

  10

  Плакати: «Портрет учня 5-го класу», «Портрет учня 4-го класу», «Спільне й відмінне»

  5

  Мозковий штурм «Чинники, що впливають на процес адаптації»

  5

  Плакат, кольорові стікери, фломастери

  6

  Міні-повідомлення «Вплив соціального середовища на процес адаптації»

  5

   

  7

  Вправа

  «Небезпечні новоутворення»

  10

  Аркуші паперу формату А 4, кольорові фломастери, плакат «Небезпечні новоутворення»

  8

  Міні-повідомлення «Причини дезадаптації»

  5

   

  9

  Вправа «Адаптаційний портфелик»

  10

  Плакат із зображенням відкритого портфеля, кольорові стікери

  10

  Підсумки.

  Вправа «Усмішка по колу»

  5

  Плакат «Наші очікування»

   

 1. Вправа «Знайомство» .


  Мета:
  познайомити учасників між собою, створити умови для ефективної співпраці.

  Учасники сідають у коло, кожен по черзі розповідає про себе (називає своє ім’я, місце роботи, посаду та інше, що вважає за необхідне) й каже фразу, що починається зі слів «Не хочу хвалитися, але я…». Наприклад: «Не хочу хвалитися, але я добре граю у футбол». Знайомство завершується прикріпленням бейджика зі своїм іменем.

 2. Вправа «Правила роботи»

  Мета: показати необхідність вироблення й дотримання певних правил, на яких базується взаємодія людей у групі; прийняти правила для продуктивної роботи під час семінару.

  Учасники залишаються у своїх групах на місцях, а представник кожної групи по черзі пропонує своє правило. Потім відбувається прийняття правил для всіх учасників групи, під час якого обговорюється кожне правило: що воно означає, для чого потрібне. Тільки після того, як уся група прийме правило, тренер записує його на аркуші паперу.

  Орієнтовні правила:

 • дотримуватися регламенту;
 • слухати і чути (один говорить — усі слухають);
 • бути доброзичливими;
 • бути активними;
 • говорити тільки за темою і від свого імені;
 • поважати думку кожного;
 • дотримуватися принципу конфіденційності;
 • говорити коротко, по черзі;
 • правило «піднятої руки».
 1. Вправа «Очікування»

  Мета: визначити сподівання й очікування від тренінгу.

  Кожен урок розпочинається з визначення мети. Від правильної постановки мети залежить хід уроку та його кінцевий результат. Зараз кожен із вас визначить мету, з якою ви прийшли сюди. Для цього дайте коротку відповідь на запитання: «З якою метою прийшли?», «Що сподіваєтеся взяти для себе корисного?». (Усі свої очікування учасники записують на яблуках із клейкого паперу й вивішують на спеціальному плакаті «Очікування», на зображення яблуні.)

  Вправа має на меті залучити всіх учасників до роботи. Визначивши й проговоривши свою мету вголос, учасники тренінгу ставлять перед собою завдання, виокремлюють інформацію, яку хотіли б отримати. Ведучі уважно слухають і занотовують ті питання, на які необхідно звернути особливу увагу, підбивають підсумки висловлювань, даючи зрозуміти присутнім, яку інформацію обов’язково буде надано в процесі роботи.

 2. Вправа «Портрет учнів»

  Мета: з’ясувати причини дезадаптації учнів 5-х класів, що виникають через відсутність наступності між початковою та середньою ланками навчання.

  Вправа допомагає з’ясувати причини дезадаптації, що виникають через відсутність наступності між початковою та середньою ланками навчання. Вправа дає змогу визначити відмінність між вимогами до учнів у 4-му класі та на початку навчання в 5-му класі. Для того, щоб визначити причини дезадаптації, необхідно знати дітей. Які ж вони, майбутні п’ятикласники та п’ятикласники на початку навчального року? Присутні діляться на дві команди:

  в учителі початкових класів та вихователі;

  • учителі 5-го класу.

  Кожна команда складає портрет учня за допомогою спеціально розробленого переліку вмінь та навичок (згідно з вимогами програми):

 • перша команда складає портрет випускника початкової школи;
 • друга команда складає портрет умовного п’ятикласника.

  Кожна команда готує презентацію своєї роботи. На дошці — плакат «Спільне й відмінне» із зафіксованими відповідями команд. Після виступів слід підбити підсумки та зробити висновок про розбіжності у вимогах учителів 5-го та 4-го класів, про відсутність наступності.

 1. Вправа «Небезпечні новоутворення»

  Мета:виділити небезпечні новоутворення, характерні для учнів даного віку.

  Ми — дорослі люди, які вже давно закінчили школу, але ще можемо пригадати якісь події зі свого шкільного життя. Спробуймо уявити себе п’ятикласниками або пригадаймо події того періоду. Чого ми боялися найбільше, переходячи до 5-го класу? Що було найважче? Кожен висловлює свою думку, що записується на ватмані. Під час роботи виокремлюються нові проблеми: небезпечні новоутворення, характерні для учнів цього вікового періоду (мотиваційна криза, занижена самооцінка, незадоволеність власними успіхами тощо). Обговорення проблемного питання: як допомогти п’ятикласнику?

 2. Міні-повідомлення «Причини дезадаптації»

  Складність періоду адаптації насамперед зумовлена сукупністю психофізіологічних та особистіших змін, що відбуваються у внутрішньому світі дітей на межі З—5-х класів. Найяскравіша особливість стану організму періоду статевого дозрівання — зниження працездатності й підвищення стомлюваності, що негативно впливає на навчальний процес. У цей період працездатність школярів нижча, порівняно з попередніми класами. Лише після 13—14 років показники поліпшаться. У жодному разі не можна перевантажувати дітей . під час уроків, задавати великі домашні завдання, затримувати під час перерв. Необхідно також зазначити підвищену дратівливість підлітків. У цей період активізується робота щитовидної залози,

  що впливає на ріст тіла, обмін речовин і збудливо діє на ЦНС. Звідси й підвищена дратівливість. Молодші підлітки потребують правильної організації обсягу їхньої діяльності, пом’якшеного режиму, запобігання перевантаженням. Порушення ними дисципліни зазвичай пов’язане з високою стомлюваністю й дратівливістю.

  Діти, які вступають у підлітковий вік, сенситивні до виникнення в них пізнавальних інтересів — це не вікова особливість, а наслідок певних недоліків організації й змісту навчання в початковій школі й у 5-му класі.

 3. Вправа «Адаптаційний портфелик»

  Мета: активізувати знання учасників тренінгу щодо адаптації учнів 5-х класів.

  Ми говорили про адаптацію учнів 5-х класів до навчання в середній» ланці. А тепер давайте всі разом складемо портфель п’ятикласника, поклавши до нього все необхідне для успішної адаптації дитини в середній школі.

  На ватмані намалювати відкритий портфель, прйкрігшти папір із надписами необхідних складових для успішної адаптації:

 • фізичне здоров’я;
 • комунікативні здібності;
 • високий рівень шкільної мотивації тощо.
 1. Вправа «Усмішка по колу»

  Мета:
  підсумувати отримане знання, з’ясувати враження учасників від занять.

  Учасники стають у коло, беруться за руки й передають «усмішку по колу»: кожен учасник повертається до свого сусіда праворуч і, побажавши щось приємне, усміхається, той робить так само, повертаючись до наступного учасника і т. д.

  Учасники повертаються до своїх очікувань: якщо вони здійснилися — кладуть яблучко в кошик, якщо ні — залишають на дереві.

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 1,177sec