Психолого – педагогічний семінар для вчителів: ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ РИСИ ВЧИТЕЛЯ

План семінару

1. Вступ

2. Основна частина

3. Інформаційне повідомлення

4. Роботах в групах (10 хв)

5. Самодіагностика «Тест «Дізнайтеся про себе»

6. Підбиття підсумків. Християнська притча.

 

Перед початком роботи учасники об’єднуються в 4 групи.

I.    Вступ

У професійній діяльності педагога є дві сторони: об’єктивна (методи і прийоми роботи) й особистісна (те, як учитель, залежно від особистісних рис і здібностей, використовує ці методи та прийоми).

Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем низку вимог до особистості педагога, що в педагогічній науці визначаються як професійно значущі особистісні риси. Останні характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності й визначають індивідуальний стиль педагога.

II.    Основна частина

Інформаційне повідомлення

Учені пропонують різноманітний набір особистісних рис, важливих для професії педагога. Здійснюються спроби виділити найсуттєвіші з погляду ефективності педагогічної діяльності. Правомірним є виділення домінантних, периферійних, негативних і професійно недопустимих рис.

Домінантними вважають риси, відсутність кожної з яких робить неможливим ефективне здійснення педагогічної діяльності.

Периферійні — риси, що не мають вирішального впливу на ефективність педагогічної праці, проте сприяють ії успішності.

Негативні — риси, що призводять до зниження ефективності педагогічної діяльності.

Професійно недопустимими
— ті, що призводять до професійної непридатності вчителя. Розглянемо склад цих груп особистісних рис детальніше.

Роботах в групах (10 хв)

Завдання для:

 • першої групи — назвати риси, що, на їхню думку, належать до домінантних;
 • другої групи — назвати риси, що, на їхню думку, належать до периферійних;
  • третьої групи — назвати негативні риси;
 • четвертої групи — назвати професійно недопустимі.

Представлення результатів роботи в групах

Кожна група зачитує результати роботи, після чого психолог представляє склад цих груп особистісних рис детальніше і доповнює відповіді.

 

Домінантні риси:

 • Гуманність — любов до дітей, уміння поважати їхню людську гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в “їхньому особистісному розвитку.
 • Громадянська відповідальність і соціальна активність.
 • Справжня інтелігентність (від лат. — знаючий, розуміючий, розумний) — високий рівень розвитку інтелекту, освіченість у галузі предмета викладання, ерудиція й висока культура поведінки.
 • Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість і самовідданість.
 • Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень.

П. Блонський наголосив: «Без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних

демонів: механічності, рутинності й банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє та опускається».

 • Любов до предмета, що викладається, потреба в знаннях і систематичній самоосвіті.
 • Здатність до міжособового спілкування, ведення діалогу, переговорів; наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки вчителя (спричиняє впевненість учнів у доброзичливості вчителя, його чуйності, доброті й толерантності).

Периферійні риси:

 • Привітність.
 • Почуття гумору.
 • Артистизм.
 • Мудрість (наявність життєвого досвіду).
 • Зовнішня привабливість.

Негативні риси:

 • Байдужість до вихованців.
 • Упередженість — виділення із середовища учнів «улюбленців» і навпаки, прилюдне виявлення симпатій і антипатій щодо вихованців.
 • Зарозумілість — педагогічно недоцільне підкреслення власної вищості над учнем.
 • Мстивість — властивість особистості, що проявляється в намаганні зводити з учнем особисті рахунки.
 • Неврівноваженість — невміння контролювати свої тимчасові психічні стани й настрій.
 • Байдужість до предмета, що викладається.
 • Неуважність, забудькуватість, незібраність.

Професійні протипоказання:

 • Наявність шкідливих звичок, соціально небезпечних для суспільства (алкоголізм, наркоманія тощо).
 • Моральна неохайність.
 • Рукоприкладство.
 • Грубість.
 • Некомпетентність у питаннях викладання і виховання.
 • Обмеженість світогляду.
 • Безпринципність.
 • Безвідповідальність.

Інформаційне повідомлення

Різноманітні поєднання важливих рис визначають індивідуальний стиль діяльності вчителя. Залежно від рівня ефективності педагогічної праці виділяють три типи комбінацій професійно значущих рис особистості.

Перший тип — «позитивний без негативу». Цей тип відповідає високому рівню роботи вчителя.

Другий тип — «позитивний із негативом». Позитивні риси переважають над негативними. Негативні риси учні й колеги визнають як несуттєві. Продуктивність роботи вчителя виявляється достатньою.

 1. Третій тип — «позитивний, що нейтралізується негативом». Учителі цього типу мають розвинуті педагогічні здібності й позитивні особистісні риси, що дає їм змогу успішно працювати в певні періоди. Проте спотворення мотивів професійної активності — спрямованість на себе, кар’єрне зростання тощо — здебільшого призводять до низького остаточного результату. Педагогічна діяльність учителя низькопродуктивна.

5.Самодіагностика

Тест «Дізнайтеся про себе»

Методика дослідження.
До кожного запитання пропонується три варіанти відповідей. Учень має обрати відповідь, що підходить йому найбільше.

1.    Я міг би жити на самоті, подалі від людей:

а)    так;

б) інколи:    

в)    ні.

2.    Іноді я почуваюся погано без жодних причин:

а)    так;

б)    не знаю;

в)    ні.

3.    Читаючи про якусь подію, я цікавлюся всіма подробицями:

а)    завжди;

б)    іноді;

в)    рідко.

4.    Коли люди жартують зі мною, я зазвичай сміюся разом з усіма й не ображаюся:

а)    так:

б)    іноді;

в)    ніколи.

5.    Те, що певною мірою відволікає мою увагу:

а)    дратує мене;

б)    викликає досаду;

в)    не хвилює мене.

6.    Мені подобається людина:

а)    захоплення якої ділові й практичні;

б)    важко відповісти;

в)    яка вирізняється глибоко продуманими поглядами на життя.

7.    На підприємстві мені було б цікаво:

а)    працювати з машинами та механізмами і брати участь лише у виробництві;

б)    важко відповісти;

в)    розмовляти з людьми, займатися суспільною роботою.

8.    У мене завжди вистачає енергії, коли це необхідно:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    ні.

9.    Я охочіше довірив би свої думки:

а)    моїм добрим друзям;

б)    важко відповісти;

в)    своєму особистому щоденнику.

10.    Я можу спокійно слухати, як інші люди висловлюють ідеї, протилежні тим, які сповідую:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    ні.

11.    Я настільки обережний та практичний, що зі мною трапляється менше випадковостей,
ніж з іншими:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    ні.

12.    Я гадаю, що кажу правду рідше, ніж більшість інших людей:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    ні.

13.    Я охоче працював би:

а)    в установі, де мені довелося б керувати людьми і бути серед них;

б)    важко відповісти;

в)    архітектором.

14.    Те, що я роблю, мені Вдається:

а)    рідко;

б)    інколи;

в)    часто.

15.    Навіть коли мені кажуть, що мої ідеї не здійсненні, це мене не зупиняє:

а)    так;

б)    не знаю;

в)    ні.

16.    Я намагаюся сміятись над жартами не так гучно, як це робить більшість людей:

а)    так;

б)    не знаю;

в)    ні.

17.    Зусилля, витрачені на складання планів:

а)    ніколи не завадять;

б)    важко відповісти;

в)    не варті того.

18.    Мені більше подобається працювати з людьми делікатними й тактовними, ніж із відвертими та прямолінійними:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    ні.

19.    Мені приємно зробити людині послугу, погодившись на зустріч із нею в зручний для мене час:

а)    так;

б)    іноді;

в)    ні.

20.    Коли я лягаю спати, то:

а)    засинаю швидко;

б)    інколи мені не спиться;

в)    довго не можу заснути.

21.    Мені найбільше подобається розв’язувати свої питання:

а)    самостійно;

б)    важко відповісти;

в)    порадившись із друзями.

22.    Працюючи в магазині, я хотів би займатися:

а)    оформленням вітрин;

б)    важко відповісти;

в)    бути касиром.

23.    Акуратні, вимогливі люди не знайдуть зі мною спільної мови:

а)    так;

б)    іноді;

в)    ні.

24.    Якщо люди про мене погано думають, я не намагаюся змінити їхню думку, а продовжую
наполягати на своєму:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    ні.

25.    Буває, що впродовж усього ранку я не хочу ні з ким розмовляти:    

а)    часто;

б)    іноді;

в)    рідко.

26. Мені буває нудно:

а)    часто;

б)    іноді;

в)    рідко.

27.    Я гадаю, що навіть найдраматичніші події через рік уже не залишать у моїй душі жодного сліду:

а)    так;

б)    важко відповісти;

в)    напевно.

28.    Я думаю, що цікаво було б стати:

а)    ботаніком і працювати з рослинами;

б)    важко відповісти;

в)    страховим агентом.

29.    Коли питання, яке потрібно розв’язати, дуже складне й потребує від мене багато зусиль, я намагаюся:

а)    зайнятися іншим питанням;

б)    важко відповісти;

в)    іще раз спробувати розв’язати це питання.

30.    Уночі мені сняться фантастичні або безглузді сни:

а)    так;

б)    іноді;

в)    ні.

Обробка та інтерпретація результатів

За кожну відповідь «б» нарахувати 1 бал.

Запитання 1—7, 23—30: за відповідь «а» нараховують 0 балів, за відповідь «в» — 2 бали.

Запитання 8—22: за відповідь «а» нарахувати 2 бали, за відповідь «в».— 0 балів.

Товариськість — сума балів за запитання 1, 7, 9, 13, 19, 25:

8 та менше. Людина не дуже потребує спілкування з іншими, за характером неконтактна. Можливо, вона скептично ставиться до незнайомців і доволі строго судить інших. Коло спілкування такої людини обмежене.

9 та більше.
Людина товариська, доброзичлива й відкрита. їй властиві природність та розкутість у поведінці, уважність до людей.

Емоційна врівноваженість — сума балів за запитання 2, 5, 8, 14, 20, 26:

 1. та менше. Людина схильна до швидких змін настрою.
 2. та більше. Стримана людина, спокійна, з реалістичними поглядами на життя.

Практичність — сума балів за запитання 3, 6, 15, 18, 21:

 1. та менше. Людина практична, сумлінна, легко дотримується загальноприйнятих норм і правил поведінки. Певною мірою їй властива надмірна педантичність та обмеженість.
 2. та більше. У людини бурхлива фантазія й високий творчий потенціал. їй важко жити за встановленими правилами, утримуватися «в межах».

Розважливість — сума балів за запитання 4, 10, 16, 22, 28:

6 та більше. Людині властиві розважливість, проникливість, уміння тверезо оцінювати події та людей.

5 та менше. Людині властиві прямолінійність, відвертість, природність і щирість у стосунках.

Самоконтроль — сума балів за запитання 11, 12, 17, 23, 29, 30:

 1. та менше. Не дуже дисциплінована особа, їй властива внутрішня конфліктність.
 2. та більше. Цілеспрямована людина, добре контролює свої емоції та поведінку, легко дотримується правил.

6.Підбиття підсумків

Знання професійно значущих особистісних рис сучасного педагога, їх ролі в професійній діяльності дасть змогу вчителеві діагностувати себе на предмет визначення рівня його сформованості на тому чи іншому етапі професійного становлення, визначати шляхи та засоби подальшого розвитку позитивних рис і викорінення негативних.

Християнська притча

-Отче, — звернувся послушник до отця-настоятеля.

– Моє серце сповнене любові до світу і чисте від спокус диявола. Що мені робити далі?

Падре попросив учня сходити разом із ним до хворого, який хотів висповідатися. Після того, як священик утішив родину, він звернув увагу на скриню в кутку кімнати.

-Що там? — спитав він.

-Одяг, який дядько колись носив, — відповіла племінниця. — Він завжди думав, що потрібен якийсь привід, щоб одягти ці речі, а тим часом вони гниють у скрині.

-Пам’ятай про скриню, — сказав отець учневі, коли вони пішли. — Якщо в твоєму серці є скарби, використовуй їх просто зараз. Інакше вони зігниють.

Пам’ятайте про «скриню» добра, любові й милосердя, що є в серці кожного з нас. Намагайтеся використовувати ці чесноти щодня.

«Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від них свій світильник» (Т. Фулпер).

завантаження...
WordPress: 23.01MB | MySQL:26 | 0,606sec