Психолого – педагогічний семінар для вчителів: ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГА — ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

Заняття з елементами тренінгу

План тренінгу

 

1. Вправа «Знайомство» (5 хв)

2. Вправа «Правила роботи групи» (10 хв)

3. Вправа «Дерево очікувань» (15хв)

4. Вправа-розминка «Поміняймося місцями» (10 хв)

5. Вправа «Фактори, що впливають на формування позитивного іміджу вчителя»

6. Вправа «Скарб учителя» (15 хв)

7. Вправа «Дерево очікувань» (15 хв)

8. Вправа «Коло зворотного зв’язку» (15 хв)

 

Ключові слова: імідж, індивідуальність, професійність, особистість учителя, педагогічне спілкування.

Практичний психолог у навчальному закладі покликаний створювати умови не лише для становлення особистості підлітків, а й для формування та утвердження професійної діяльності молодого педагога. Важливість ролі вчителя та результатів його діяльності зумовлює високі вимоги як до його особистості, так і до професійної майстерності. Основною метою педагога є внутрішній успіх, тобто досягнення задоволеності собою та своєю професійною діяльністю. Учитель, який упевнений у своїй особистій і професійній компетентності, має позитивний вплив на самооцінку й ставлення до нього учнів, стимулює в них прагнення до успіхів у навчальній діяльності, тобто впливає на їхню особистість. Отже, успішний педагог — джерело успіху своїх вихованців. Щоб бути таким, треба сформувати індивідуальний позитивний імідж.

Про імідж учителя як загалом у нашому суспільстві, так і окремо в освітньому середовищі, раніше не прийнято було говорити. Демократизація соціуму та динамізм розвитку системи освіти вимагають формування іміджу педагога в освітньому середовищі.

Мета заняття: більше дізнатись про учасників групи; створити позитивний настрій, узгодити правила ефективної роботи; сформувати бачення важливих елементів позитивного іміджу вчителя; навчитися аналізувати вимоги до іміджу педагога та його позитивні сторони, визначати індивідуальні якості для формування позитивного іміджу, підвищити самооцінку.

1. Вправа «Знайомство» (5 хв)

Мета:
познайомитись одне з одним, більше дізнатись про учасників групи, створити позитивний настрій.

Хід вправи


Учасник групи називає своє ім’я, професійні захоплення, хобі, якість, притаманну йому як педагогу.

2. Вправа «Правила роботи групи» (10 хв)

Мета: узгодити правила для ефективної роботи групи.


Обладнання:
ватман формату А 4 , фломастери.

Хід вправи

Для того щоб група працювала продуктивно, щоб кожний учасник почувався комфортно й міг ефективно діяти, потрібно узгодити правила роботи групи. Учасники по черзі називають правила, а педагог-тренер записує.

Правила

 • Приходити вчасно;
 • говорити від свого імені;
 • конфіденційність;
 • тут і тепер;
 • не перебивати;
 • висловлюватись тією мовою, якою зручно;
 • не насміхатись.

  1. Вправа «Дерево очікувань» (15хв)

  Мета:
  визначити очікування учасників від заняття.

  Обладнання:
  ватман формату А 4, фломастери, кольорові стікери у формі листочків.


  Хід вправи

  Усі учасники групи отримують кольорові стікери, на яких записують свої очікування. Потім проговорюють їх і вивішують на дерево очікувань.

  1.Інформаційне повідомлення (10хв)

  Мета:
  сформувати бачення учасників щодо суттєво важливих елементів позитивного іміджу вчителя.

  Імідж педагога — це його внутрішній образ, професійна культура, зовнішність і різні чинники, пов’язані між собою.

  Формування іміджу потрібно вчителю значно більше, ніж спеціалістам інших професій, тому що саме педагог формує імідж своїх учнів. Педагог для них — еталонна модель. Він навчає учнів і тоді, коли мовчить, навчає своїм образом, поведінкою, ставленням до них. Образ учителя — це не лише візуальний вигляд, а й жести, манери, комунікабельність, педагогічний такт, мовна культура, любов до дітей, педагогічна прозорливість і багато інших якостей, що є складовими професійного педагогічного іміджу.

  П. Берд вважає: «Імідж — це наша візитна картка, загальна картка нашої особистості в очах інших, яка складається з багатьох компонентів: що ми говоримо, як ми дивимось, одягаємось і діємо». Імідж відіграє велике значення в ділових і особистісних взаєминах, дає можливість бути зрозумілим для інших, відображає здібності та моральні якості індивіда. Більшість дослідників зазначає, що нині імідж є складовою частиною культури ділового спілкування. У ньому зацікавлені представники будь-якої публічної професії. Водночас не всі спеціалісти мають уявлення про те, як сформувати свій індивідуальний імідж.

  Формувати позитивний імідж —- означає освоїти вміння та набути високої майстерності у творчій побудові свого життя, яка ґрунтується на глибоких знаннях, розвиненій самосвідомості, оволодінні технологією програмування та конструювання поведінки як індивідуально-особистісного проекту.

  У педагогічній науці є різні підходи щодо класифікації іміджу. Зокрема, за функціональним підходом виокремлюють такі види:

  • особистісний — імідж педагога, зумовлений його внутрішніми й особливими індивідуальними рисами;
  • професійний — імідж учителя, детермінований професійними якостями;
  • бажаний — імідж, до якого прагне учитель;
  • дзеркальний — імідж, що відповідає уявленню про себе;
  • корпоративний — імідж-школи, вищого навчального закладу, факультету тощо.

  Імідж класифікують також за іншими параметрами. Наприклад, вищезазначені види (особистісний, професійний, корпоративний) за спрямованістю можуть бути як позитивними, так і негативними. Кожний молодий педагог повинен виробити свій життєвий проект, усвідомити смисл життя, визначити власний образ буття. Що вищий життєвий ресурс людини, що ширші її соціальні можливості, то легше їй здолати кризові настрої, оволодіти конструктивною позицією.

  2. Вправа-розминка «Поміняймося місцями»(10 хв)

  Мета: покращити настрій, підвищити самооцінку, активізувати учасників групи.

  Хід вправи

  Учасники сидять на стільцях колом. Ведучий знаходиться в центрі. Завдання групи — уважно слухати та виконувати вказівки ведучого. Він просить помінятися місцями тих людей, які мають темне волосся (які люблять стильний одяг, мають гарний настрій, зелені очі тощо). Той, хто не встиг знайти, з ким помінятися, стає ведучим і загадує іншу ознаку.

  3.Вправа «Фактори, що впливають на формування позитивного іміджу вчителя»(20 хв)

  Мета:
  навчити аналізувати вимоги до іміджу педагога, його позитивні сторони.

  Обладнання: аркуші паперу формату Аз, фломастери.

  Хід вправи

  Учасники об’єднуються в 4 групи. Вони повинні назвати основні чинники, що впливають на створення іміджу вчителя, відповідно до створених груп.

  • група 1 — ЗМІ;
  • група 2 — батьки;
  • група з — учні;
  • група 4 — адміністрація.

  Презентація чинників

  Рефлексія

  •    Що допомагало виконувати вправу?

  1.Вправа «Скарб учителя» (15 хв)

  Мета:
  навчити учасників визначати індивідуальні якості для формування позитивного іміджу.

  Обладнання: бланки, фломастери, маркери, кольоровий папір.

  Хід вправи

  Учасники об’єднуються в групи. Потрібно створити імідж учителя. Кожна група отримує бланк, у якому треба зазначити позитивні риси педагога.


  Орієнтовна відповідь

  Для створення позитивного іміджу кожен учитель має формувати такі якості: доброзичливість, терплячість, тактовність, скромність, енергійність, ерудиція, оригінальність мислення, відповідальність, захопленість роботою, креативність, емпатія, гнучкість.

  Рефлексія

  • Які з названих якостей ви б хотіли мати?

  – Як гадаєте, над якими вашими якостями, потрібно попрацювати?

  2. Вправа «Дерево очікувань» (15 хв)

  Хід вправи

  Усі учасники отримують стікери (у формі квітів), на яких записують, наскільки справдились їхні очікування – від заняття. Потім по черзі зачитують і прикріплюють до дерева очікувань.

  3. Вправа «Коло зворотного зв’язку» (15 хв)

  Мета: досягти зворотного зв’язку від групи, здійснити обмін почуттями й враженнями.

  Хід вправи

  Ведучий пропонує по колу висловити свої думки.

  Запитання

  • Що найбільше запам’яталося, сподобалося?
  • Що було цікавим?
 • Чи можна використати набутий досвід у роботі?

  Рефлексія

  Усі стають колом і завертають фразу: «Я бажаю вам поваги від інших, а для цього будьте добрими,…».

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,465sec