ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ

МАЙСТЕР-КЛАС У 1 КЛАСІ

Шестирічки у школі… Ця тема вже протягом тривалого часу породжує нові й нові дискусії серед широких кіл суспільства. Адже доля наших дітей – це доля нашого майбутнього. Чи стане школа для дитини другою домівкою, чи ходитиме дитина до школи з радістю, чи пов’яже вона все значуще для неї зі школою, чи залишиться школа для дитини головною опорою у її звершеннях та відкриттях, а чи, може, викличе острах, хронічну тривогу, стурбованість та невдоволеність, пригальмує допитливість і потребу в знаннях, досягненнях? Відповідь на це запитання має стати мірилом результативності всієї роботи сучасної школи.

Головним завданням шкільного психо­лога має стати чітке та зрозуміле до­несення до всіх учасників навчально-виховного процесу знань про психологічні та фізіологічні особливості дітей 6-річного віку, про дитячі проблеми у період адаптації до нових умов життєдіяльності та про важливу роль дорослих у процесі збереження психіч­ного здоров’я малюків.

Одним із найважливіших етапів психоло­гічного супроводу першокласників у період адаптації до шкільного життя є організація та проведення психолого-педагогічного консиліуму (листопад), учасниками якого стають педаго­ги, адміністрація, психолог, логопед, медсе­стра. У період підготовки до консиліуму пси­холог організовує психоекспертне вивчення критеріїв адаптованості першокласників (у ролі експертів виступають педагоги та пси­холог). Експертам пропонується оцінити рі­вень сформованості складових адаптованості школярів за 5-бальною шкалою (5 балів — високий рівень, 4 бали — рівень вищий за середній, 3 бали — середній, 2 бали — ниж­чий від середнього, 1 бал — низький).

Потім психолог оформлює зведену таблицю показників рівня сформованості передумов ус­пішної навчальної діяльності першокласників, де наводиться порівняльний аналіз кількості дітей за різними показниками дезадаптованості (за психологічними спостереженнями та до­слідженнями на момент вступу до школи та за середніми показниками експертів на момент підготовки до проведення консиліуму).

 

КРИТЕРІЇ АДАПТОВАНОСТІ УЧНІВ 1-го КЛАСУ ДО ШКОЛИ

Навчальний заклад__________________________________________________________

Дата проведення експертизи__________________________________________________

Експертизу проводить: (П.І.Б. педагога, який предмет викладає)_____________________

Прізвище, ім’я дитини

 

 

Складові адаптованості

Інтелектуальна зрілість пізнавальних здібностей (мислення, мовлення, пам’ять, сприймання, уява)

Мотиваційна зрілість (пізнавальна активність, позитивне ставлення до шкільного життя, «позиція школяра»)

Емоційно-вольова зрілість

(адекватність емоцій, довільність, саморегуляція, здатність керувати своєю поведінкою, дотримуватись правил)

Комунікативна зрілість (уміння приживатись у новому дитячому колективі, ефективно спілкуватися з однолітками та вчителями)

Шкільна тривожність (плаксивість, ознаки емоційного неспокою, негативізм, невротичні розлади, порушення сну, апетиту тощо)

1 Учень 1 5 5 4 4
2 Учень 2 3 2 2 3 +
3 Учень 3 5 4 5 4 +
4 …………          
5 …………          

На початку консиліуму проводиться ділова гра для педагогів «Майбутній першокласник». Пропонуємо вам варіант цієї гри.

майбутній першокласник

Ділова гра для педагогів

Інструкція. Учасникам психолого-педагогічного консиліуму пропонується в групах обговорити ситуації виховання та розвитку дошкільнят і визначити можливі причини виникнення шкільної дезадаптованості на початку навчання у 1-му класі.

Ситуація 1. Інтелектуальна незрілість

До першого класу приве­ли дівчинку. Бабуся розпові­дає про свою онучку: «Вона в нас тиха, спокійна, дуже слухняна. Дорослим ніколи не заважає і не надокучає. В садочок не ходила, бо я вже на пенсії і можу сама її доглянути, поки батьки на роботі — нагодувати, одяг­ти. Крім того, Іринка дуже полюбляє допомагати мені у хатніх справах. Зі мною їй спілкуватись не надто ціка­во, а телевізор ми їй дивити­ся забороняємо (багато там бруду показують), тому вона має багато подруг у дворі. Вони граються ляльками

(годують їх, одягають). Іринка вже дуже хоче йти до школи — хоче стати дорослішою та й, мабуть, нових друзів знайти.

Ситуація 2. Мотиваційна незрілість

Іванко — досить успішна дитина у дитя­чому садочку. Він любить малювати, гратися, вже читає. Має багато друзів (переважно першокласників). Але хлопчик іноді буває неслухняним — коли батьки просять його почитати, або написати кілька рядків літер. Часто розповідає мамі, що не хоче йти до школи, бо там не дають зовсім гратися і при­мушують весь час писати. Іноді мама, щоб вплинути на його непослух, каже : «Це ти зі мною собі можеш таке дозволити, бо знаєш, що я тебе люблю і не покараю, а от підеш до школи, — там з тобою панькатись не будуть. От тоді побачиш!» Мама Івана просить май­бутнього вчителя бути з дитиною суворим та вимогливим, щоб допомогти батькам разом впоратись із впертістю дитини.

Ситуація 3. Емоційно-вольова незрілість

Сергій — дуже розвинений хлопчик, гар­но малює, знає багато віршів. До школи збирається йти з великою радістю. Батьки кажуть, що він у них — молодець, вони пишаються такою дитиною, всі знайомі їм заздрять, бо їхні діти соромляться пе­ред гостями ставати на стілець і без упину розповідати вірші, та й пам’ять неабияку потрібно мати! Вихователь часом скаржилась на те, що Сергійко не любить докладати зусиль до вико­нання навчальних завдань, але бать­ки переконані, що він ще просто малий і у школі це минеться. Вдома з дитиною таких проблем немає, бо якщо у нього щось не виходить, то батьки дають йому легше завдання, щоб створити ситуацію успіху.

Ситуація 4. Комунікативна не­зрілість

Мама розповідає, що Маринка дуже сором’язлива, любить грати­ся сама, читає багато казок або «до­глядає» за ляльками. В садочку теж відгороджується від дітей, боязка, не любить, щоб на неї звертали увагу. На заняттях сидить тихо, не заважає, але й не прагне бути активною. У неї немає друзів, але, на думку мами, це неважливо, бо у школі потріб­но вчитися, а не гратися з друзями. А дівчинка у неї старанна, слухняна. Крім того, програму садочка вона засвоїла, має реальні знання, тільки боїться їх виявити.

Потім консиліум триває у вигляді медико-психолого-педагогічного консультування. Учасники ознайом­люються з узагальненими результата­ми досліджень, рекомендаціями мед­сестри й логопеда, зауваженнями та порадами психолога.

Результат роботи консиліуму — напрацю­вати спільно з адміністрацією шляхів подо­лання ознак шкільної дезадаптованості:

• з боку педагогів — забезпечення ін­дивідуального підходу до дезадаптованих школярів з урахуванням порад психолога;

• з боку психолога — проведення комуні­кативного психотренінгу з такими дітьми та складання програми індивідуального розвит­ку дитини.

На запит батьків, дітей та педагогів психо­лог проводить індивідуальне консультування дітей, батьків та вчителів, а також індиві­дуальну психокорекційну та за потреби — психореабілітаційну роботу з дітьми, що її потребують, з метою збереження психіч­ного здоров’я дитини. Під час проведення індивідуальних консультацій з педагогами психолог пропонує їм заповнити анкету з метою глибшого визначення причин деза­даптованості першокласника.

АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Мета: визначення причин невстигання першокласника ЗНЗ №

Прізвище, ім’я дитини_______________________________________, клас ___

Прізвище, ім’я вчителя____________________________________________

Який предмет викладає________________________________________________

Дата заповнення анкети________________________________________________________

1. Яких саме навчальних труднощів зазнає дитина?__________________________________

2. Який характер навчальних труднощів: рівномірне невстигання з усіх предметів чи труднощі засвоєння певного предмета (якого саме) або розділу (якого саме)? ____________

3. Які предмети даються дитині легко?_____________________________________________

4. Наскільки старанно, охайно дитина малює, вирізає, склеює? Чи можна назвати її вироби якісними?___________________________________________________________________

5. Чи вирізняється дитина своєю незграбністю, неорганізованістю, пасивністю на уроках фізкультури? _______________________________________________________________

6. Наскільки учень уважний, старанний, дисциплінований на уроках математики____________________, навчання грамоти ____________________, іноземної мови ____________________

7. Чи втомлюється дитина швидше від інших?_________________

8. Чи виявляє дитина інтерес до нового матеріалу, чи добре розуміє пояснення вчителя?

____________________________________________________________________________

9. Чи має дитина улюблені предмети? Які? _________________________________________

10. Як запам’ятовує навчальний матеріал?_________________

Наскільки це залежить від ступеня розуміння та інтересу?_____________________________

11. Як відповідає на запитання (підкреслити)? Дає неправильні відповіді через імпульсивність та брак зосередженості; відмовляється відповідати через упертість; через сором’язливість та несміливість; довго міркує і зрештою відповідає неправильно; довго думає і зрештою відповідає правильно; інше________________________________________

12. Як змінюється працездатність дитини протягом дня_____________________________, тижня_______________________________________________________________________,

семестру____________________________________________________________________?

13. Поведінка на уроці. _________________________________________________________

14. Яка думка педагога про основну причину невстигання (підкреслити): недостатня кмітливість, зниження пам’яті, неуважність, погана працездатність, висока втомлюваність, погана поведінка на уроці, емоційна збудливість, неадекватність емоційних виявів, недо­статній розвиток мислення, відсутність творчих здібностей.

15. Поведінка на перервах.________________________________________________________

16. Ставлення до трудових доручень. ________________________________________ Якість виконання. ____________________________________ Само­оцінка результату виконання доручення. ___________________________________________________________

17. Яким іграм віддає перевагу (тихим чи рухливим)?______________________________

18. Особливості спілкування з іншими дітьми (підкреслити): товариський, спілкується вибірково, майже не спілкується через сором’язливість, через небажання спілкуватися, провокує конфлікти, уникає конфліктів, інше _______________________________________.

19. Як поводиться у конфліктній ситуації (підкреслити): активно відстоює себе, пово­диться пасивно, плаче, тікає від нападника, жаліється вчителю, мовчки переносить образи, інше _

______________________________________________________________________________

20. Чи швидко заспокоюється після конфлікту, чи довго пам’ятає образу? _______________

21. Чи конфліктує з педагогом і через що? Як реагує на осуд і покарання?_______________

22. Який педагогічний стиль більше підходить дитині (підкреслити): м’який, неквапли­вий, нюансований чи владний, енергійний?

23. Сімейне оточення: з ким проживає _____________________________________________

Хто переважно займається вихованням дитини? _____________________________________

24. Тип виховання (підкреслити): надмірна опіка, бездоглядність, односторонність — коли приділяють багато уваги розумовому розвитку, нехтуючи морально-естетичним чи фізичним розвитком; або навпаки. Інше__________________________________________

25. Чи є ознаки прихованої бездоглядності (коли дитину годують, одягають, не приді­ляючи уваги спілкуванню, емоційним стосункам, власне вихованню взагалі)?__________________

Попередній психологічний висновок:________________________________________________

Рекомендовано:_________________________________________________________________

Підпис психолога:_______________________________________________________________

Вагомі результати дає психодіагностичне вивчення особистості дитини. Головним ін­струментом для психолога стає метод спостереження за дитиною під час уроків, перерв та психодіагностичного обстеження. Результати цих спостережень психолог фіксує у бланку «Поведінкових виявів» та на «Карті спостережень» Стотта.

психологічне обстеження дитини

Поведінкові вияви

Психолог______________________________________________________________.

Досліджуваний:________________________________________________________.

Дата народження:___________________. Дата обстеження:________________________

Вияв поведінки

Дата

1 Сором’язливість    
2 Вияв страху    
3 Ввічливість    
4 Безпосередність    
5 Залежність від педагога    
6 Розкутість    
7 Приязність    
8 Дистанціювання    
9 Загальмованість    
10 Втікання з місця    
11 Не дивиться в очі    
12 Погляд ковзає    
13 Жестикулювання    
14 Гримаси    
15 Нервовий тик    
16 Гіпомімія    
17 Загальноруховий неспокій    
18 Негативізм    
19 Опозиційність    
20 Байдужість    
21 Ініціативність    
22 Готовність до висловлювань    
23 Заїкання    
24 Надто швидке мовлення    
25 Уповільнене мовлення    
26 Блокування мовлення    
27 Багатомовність    
28 Літературна мова    
29 Вишукана мова    
30 Мовчазність    
31 Брутальна мова    
32 Хвалькуватість    
33 Легковажність    
34 Невчасні зауваження    
35 Особисті спогади    
36 Критичні зауваження    
37 Повільні дії    
38 Нерішучість    
39 Наполегливість    
40 Незграбність    
41 Грайливість    
42 Інфантильність    
43 Неохайність    
44 Недбалість    
45 Самостійність    
46 Шукає допомоги    
47 Зацікавленість    
48 Тремтіння рук    
49 Пітливість рук    
50 Амбітність    
51 Низька самооцінка    
52 Низький рівень домагань    
53 Нетерплячість    
54 Тривожність    
55 Спостережливість    
56 Вдумливість    
57 Веселість    
58 Різкі зміни настрою    
59 Афективні вияви    
60 Істерія    
61 Демонстративність    
62 Дратівливість    
63 Агресивність вербальна    
64 Агресивність фізична    
65 Гризіння нігтів, ОЛІВЦЯ    
66 Просторікування    
67 Почервоніння    
68 Уривчасте дихання    
69 Безпричинний сміх    
70 Плаксивість    
71 Фізичне зближення    
72 Дистанціювання    
73 Зазирання в очі    
74 Гойдання ногами    
75 Скигління    
76 Тре кулаками очі    
77 Відвертається    
78 Закидає ноги    
79 Розглядає свої руки    
80 Розглядає психолога    
81 Розглядає сторонні предмети    
82 Вередує    
83 Щось пише, малює    
84 Бурмоче під ніс    
85 Багато мріє    
86 Фантазує    
87 Заглиблюється у спогади    
88 Відмовляється від спілкування    
89 Легко ображається    
90 Постійно відволікається    
91 Панібратська позиція    
92 Повчає    

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

по 1 кл (126.5 KiB, Завантажень: 0)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,337sec