Психолого-педагогічний консиліум

5 КЛАС

На консиліумі з питання адаптації п’ятикласників обговорюють рівень успішності, вихованості, рівень розвитку психічних процесів, мотиваційної сфери не лише перехідного періоду навчання учнів, а й попередніх років. Це й рівень готовності до школи, рівень розвитку довільності, стан фізичного самопочуття, сформованість навчальних умінь та навичок. Саме на консиліумі чітко простежується принцип наступності, коли вчитель початкових класів «передає» своїх учнів класному керівнику 5-х класів, коли психолог продовжує свою роботу з учнями на основі напрацювань у 1 —4 класах.

Давно відомо, що будь-яка серйозна, важлива справа має виконуватися, з дотриманням певних принципів, певних критеріїв.

Кожен психолог, готуючись до психоло-го-педагогічного консиліуму, під час проведення його повинен чітко розуміти мету цього заходу, які форми роботи краще використати, щоб результат був бажаним. Для цього заздалегідь розробляється план підготовки до консиліуму, а саме: підбираються діагностичні методики, проводиться психологічне обстеження учнів, ведеться просвітницька робота з колективом педагогів, батьками. А потім на основі цього планується й проводиться сам консиліум.

Достовірність — це один із принципів проведення психолого-педагогічного консиліуму, який базується на діагностичній основі. Неможливо щось рекомендувати, радити без результатів діагностики.

Другий принцип — доступність. Учителі — професіонали в педагогіці, вони також мають певний запас знань із психології, але не всі наукові поняття їм знайомі, тому психолог має доступно доносити до колег свої думки, інтерпретувати результати діагностики.

Консиліум — це хороша нагода для психолога, щоб презентувати свою роботу. Його вміння аргументовано, доступно показати свої напрацювання — запорука успішної співпраці з педагогічним колективом.

Третій принцип — науковість. Він зовсім не заперечує попередній принцип, а, навпаки, доповнює його, розширюючи рівень психологічних знань вчителів, унеможливлюючи помилки в роботі психолога.

Четвертий принцип — системності й наступності.

План проведення консиліуму

1. Виступ заступника директора. Основна мета й завдання консиліуму.

2. Теоретична частина. Вправа «Сходинки розвитку».

3. Психолого-педагогічна характеристика класу (Класні керівники 5-х класів).

4. Доповнення характеристик [учителі початкових класів). Вправа «Мікрофон».

5. Виступ психолога. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі. (Результати діагностики.)

6. Вправа «Адаптаційний портфелик».

7. Виступ медичної сестри. Стан здоров’я учнів 5-х класів.

8. Вправа «Небезпечні новоутворення» (проводить психолог).

9. Вироблення спільних рекомендацій психолого-педагогічного консиліуму.

Вправа «Мікрофон»

Запитання:

— Як вам працювалося з класом?

— Які труднощі виникали в процесі навчання?

— На яких учнів ви хотіли б, щоб звернули особливу увагу?

Вправа «Адаптаційний портфелик»

Ми говорили про адаптацію учнів 5-х класів до навчання в середній ланці. А тепер давайте всі разом складемо портфель п’ятикласника, поклавши до нього все необхідне для успішної адаптації дитини в середній школі.

На ватмані намалювати відкритий портфель, прикріпити папір із надписами необхідних складових для успішної адаптації:

• фізичне здоров’я;

• комунікативні здібності;

• високий рівень шкільної мотивації тощо.

Вправа «Небезпечні новоутворення»

Ми, дорослі люди, які вже давно закінчили школу, але ще можемо пригадати якісь події зі свого шкільного життя. Давайте, уявимо себе п’ятикласниками або пригадаємо події того періоду. Чого боялися ми найбільше, переходячи до 5-го класу? Що було найважче для нас?

Кожен висловлює свою думку, яка записується на ватмані, а потім проводиться обговорення, у ході якого виокремлюються нові проблеми: небезпечні новоутворення, характерні для учнів цього вікового періоду (мотиваційна криза, занижена самооцінка, незадоволеність власними успіхами тощо).

Обговорення проблемного питання: як допомогти п’ятикласнику?

адаптація учнів 5 класу до середньої школи

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,331sec