Психологія вибору професії

План

1. Підходи до визначення поняття «професія», «спеціальність», «кваліфікація»

2. Фактори, які впливають на вибір професії старшокласниками

3. Професійне самовизначення

. Психологічні аспекти та бар’єри професійного самовизначення

 

Правильний вибір професії – це моральне задоволення, висока самооцінка. Водночас це й висока продуктивність праці, висока якість продукції. Вибір професії – точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.

Правильно обрана професія надає людині можливість реалізувати себе як особистість. В процесі вибору професії виділяють декілька періодів: фантазії, пробних виборів, реалістичного вибору. Процес вироблення і ухвалення рішення включає етапи: постановки проблеми вибору професії; визначення джерел інформації, кола компетентних осіб для ухвалення рішення про вибір професії; збір необхідної інформації; узагальнене уявлення про ситуацію вибору професії; пошук і оцінка варіантів професійного самовизначення; вибір професії.

Однією з умов правильного вибору професії є професійна орієнтація, яка є комплексом психолого-педагогічних і медичних заходів, спрямованих на оптимізацію працевлаштування відповідно до бажань, схильностей, здібностей людини і з урахуванням потреби суспільства в фахівцях.

Виділяють декілька підходів в рішенні задач професійної орієнтації: діагностичний, виховний і найбільш перспективний, особово-орієнтований, який дозволяє змістити акцент з професійної орієнтації як системи управління на професійну самоорієнтацію як важливу передумову особового і професійного вдосконалення, запобігання професійній деформації особистості.

У структурі професійної орієнтації виділяють: профінформацію, профвідбір і профконсультацію. В результаті їх реалізації можливе отримання об’єктивної інформації про світ професій і вимоги, що пред’являються ними до людині; прогностична оцінка ступеня взаємної придатності людини і конкретної професії; виявлення індивідуальної структури особових якостей, що дозволяє об’єктивно проаналізувати складнощі на кожному етапі вибору професії, вичленувати позитивні і негативні тенденції в підготовці до професії, шляху організації професійного навчання.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,314sec