Психологія підлітків

План:

1. Провідний вид діяльності.

2. Особливості психічного та особистісного розвитку.

3. Основні новоутворення.

Підлітковий вік охоплює період з 11
до 15 років життя дитини.

Провідний вид діяльності

Інтимно-особистісна діяльність стає важливою сферою в житті підлітка. Основною потребою підлітка стає дружба та спілкування з ровесниками. Дружба носить максималістичний характер і сприяє формуванню ідеального-Я.

Особливості психічного та особистісного розвитку

Психічний розвиток

    Мислення. Завдяки учінню операції, набуті у молодшому шкільному віці стають формально-логічними, а мислення абстрактним. Підліток розмірковує в гіпотетичному плані, абстрагуючись від конкретного наочного матеріалу. Абстрактне мислення вимагає здатності висувати гіпотези, перевіряти та оцінювати їх. У підлітків зростає здатність планувати і передбачати події, а також з’являється вміння оцінювати власні думки – мета пізнання. За допомогою цього підліток вчиться аналізувати і свідомо змінювати процеси власного мислення. Розвиток мислення сприяє розширенню світогляду, накопиченню знань.

Увага. У підлітковому віці спостерігається розвиток обсягу уваги, підвищення стійкості уваги та розвиток здатності до переключення та розподілу уваги. З’являється здатність до концентрації уваги не тільки на реальних, а на ідеальних об ‘єктах. Увага стає більш контрольованою            

    Пам ‘ять . Навчання молодших підлітків спрямоване на запам’ятовування навчального матеріалу (а не на розуміння) і неодноразове повторення його. Але вже всередині підліткового віку пам’ять починає розвиватися в напрямі інтелектуалізації. Формується логічна пам’ять, смислова пам’ять, а завдяки осмисленню матеріалу зростає обсяг пам’яті. Учні вже використовують прийоми опосередкованого запам’ятовування, збільшується обсяг таких прийомів, їх використання стає все більш свідомим, цілеспрямованим.

    Сприймання. Характеризується довільністю-здатністю самостійно керувати цим процесом.

    Уява. Розвиток логічного мислення сприяє розвитку репродуктивної та творчої уяви. Уява підлітків є менш продуктивною, ніж уява дорослих, але більш багатшою від фантазій дитини. Підлітки фантазують, щоб досягти бажаного ідеального образу-Я.

Особистісний розвиток

    Вступ дитини в підлітковий період характеризується якісним поштовхом у розвитку самосвідомості. У підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. Навіть, якщо ця позиція ще не відповідає об’єктивному статусу підлітка в житті, але її поява означає, що підліток суб’єктивно вже ввійшов у нові стосунки з оточуючим світом дорослих, зі світом їхніх цінностей, мотивів поведінки та діяльності.

    Виникнення потреби у пізнанні власних особливостей, цікавість до себе та роздуми про себе — характерна особливість дітей підліткового віку. До аналізу своєї особистості підліток звертається як до засобу, який допомагає в організації стосунків та діяльності, у досягненні особисто значущих завдань у теперішньому та майбутньому.

    Соціально-регулююча функція роздумів про себе виявляється в тому, що підліток спочатку звертає увагу на свої недоліки та має потребу в їх подоланні, а вже згодом — на особливості особистості а цілому, свої можливості та переваги.

    Важливий стимул виникнення у підлітка міркувань про себе — його потреба мати повагу в колі однолітків та прагнення знайти близьких товаришів, друга. Підліток починає порівнювати себе з оточуючими людьми: однолітками, батьками, дорослими. Таке порівнянна надає підліткові знань про інших людей, особливості їхнього характеру та поведінки.

    Уявлення про інших людей та самого себе не завжди реалістичні. У багатьох підлітків самооцінювання деяких якостей завищене. На цій основі іноді виникає уявлення про несправедливе ставлення до підлітка дорослого, наприклад, батьків або вчителя. Це може привести до виникнення у підлітка афекту та комплексу специфічних особливостей: з’являється образливість, підозріливість, недовірливість, іноді агресивність і завжди — надмірно підвищена чутливість до оцінок інших. На перші невдачі підліток, як правило, реагує афективно, а хронічні невдачі підвищують невпевненість у собі. У деяких підлітків знижується рівень домагань, а у деяких з’являється бажання обов’язково подолати труднощі, довести можливість цього собі та «усім».

    Особливість підлітка — турбота про власну самостійність. З віком сфера претензій на самостійність інтенсивно розширюється.

Вони охоплюють не лише конкретні дії та вчинки, а й деякі вибори, рішення, думки. Джерело суперечок підлітків не лише реальні незгоди, а й прагнення відстояти свою думку. У підлітковому віці починається формування власної позиції з
деяких проблем, наприклад, морально-етичних.

     Молодші підлітки часто не вміють керувати своєю поведінкою. Для старших підлітків характерне прагнення оволодіти, власними афективними реакціями та поведінкою в цілому. Багато з них уже вміють стримуватися, а за потреби приховувати свої наміри, настрої, думки, ставлення. У поведінці з’являється двоплановість. З віком збільшується тенденція організовувати себе, з’являється ставлення до власного зросту, Контроль за ним, самокритика. Підліток починає сам створювати себе, спонукати себе до розвитку згідно з певними зразкам та конкретно значущими завданнями і намірами, які пов’язані з потребами сьогодення та майбутнього.

    Самооцінка. Відіграє одну з провідних ролей у розвитку особистості підлітка. Важливим стає бути як всі, виявляти себе і ніяк не гірше за інших. Нормальною для цього віку є адекватна або трохи завищена самооцінка.

Основні новоутворення

  • Розвиток самосвідомості;
  • Почуття дорослості
завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,322sec