Психологічні корекційні заняття для роботи з учнями 3 класу

Календарно-тематичне планування програми

№ п/п 

Зміст роботи 

Кількість годин 

Дата 

1. 

ЗАНЯТТЯ 1. Мета: розвиток короткочасної, зорової, оперативної пам’яті.

1

 

2.

ЗАНЯТТЯ 2. Мета: розвиток зорової, слухової пам’яті, спостережливості, точності.

1

 

3.

ЗАНЯТТЯ З. Мета: розвивати рухову, слухову, асоціативну пам’ять, спостережливість, точність відтворення.

1

 

4.

ЗАНЯТТЯ 4 (ГРУПОВЕ). Мета: розвиток внутрішнього плану дії, просторово-часових уявлень.

1

 

5.

ЗАНЯТТЯ 5. Мета: розвиток внутрішнього плану дії, зорової, слухової пам’яті.

1

 

6.

ЗАНЯТТЯ 6. Мета: розвиток дотикової пам’яті, просторово-часових уявлень.

1

 

7.

ЗАНЯТТЯ 7. Мета: розвиток слухової, зорової, асоціативної пам’яті, точності відтворення.

1

 

8.

ЗАНЯТТЯ 8. Мета: розвиток моторно-слухової та просторової пам’яті, зорової пам’яті, спостережливості.

1

 

9.

ЗАНЯТТЯ 9. Мета: розвиток моторно-слухової, зорової пам’яті, спостережливості, просторової уяви.

1

 

10.

ЗАНЯТТЯ 10. Мета: розвиток слухової пам’яті, уваги, спостережливості.

1

 

11.

ЗАНЯТТЯ 11. Мета: розвиток слухової, зорової, оперативної пам’яті, спостережливості.

1

 

12.

ЗАНЯТТЯ 12 (ГРУПОВЕ). Мета: розвиток пам’яті, мислення, спостережливості, уваги, творчих здібностей.

1

 

13.

ЗАНЯТТЯ 13. Мета: розвиток спостережливості, слухової, зорової пам’яті, комунікативних здібностей.

1

 

14.

ЗАНЯТТЯ 14. Мета: розвиток зорової пам’яті, спостережливості, комунікативних здібностей, слухової пам’яті.

1

 

15.

ЗАНЯТТЯ 15. Мета: розвиток зорової, слухової, образної пам’яті, спостережливості, мовлення, уяви.

1

 

16.

ЗАНЯТТЯ 16 (ГРУПОВЕ). Мета: розвиток пам’яті, спостережливості, мовлення й мислення.

1

 

17.

ЗАНЯТТЯ 17. Мета: розвиток зорової, слухової, асоціативної пам’яті, уяви.

1

 

18.

ЗАНЯТТЯ 18. Мета: розвиток спостережливості, пам’яті, комунікативних здібностей, мовлення й уваги.

1

 

19.

ЗАНЯТТЯ 19. Мета: розвиток слухової, зорової, оперативної пам’яті, спостережливості, мовлення.

1

 

 

Молодший шкільний вік – найважливіший етап у розвитку дитини. Це період залучення до світу загальнолюдських цінностей, час установлення перших взаємин. Розвивати пам’ять малюка – справа непроста і вимагає від дорослих певних умінь і навичок.

У роботі вміщенні матеріали, спрямовані на розвиток різних видів пам’яті у творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку, які дозволяють не лише виявити, а й розвинути різноманітні природні обдарування. Наведено цікаві ігрові завдання як для індивідуальних, так і для групових занять.

Чимало батьків, дітей хвилюються через погану успішність, незасвоєння шкільної програми. Шкільне навчання від початку потребує вміння скласти нову інформацію у логічну систему, послідовно розширювати рівень пам’яті. Психолог може виявити причини «поганої» пам’яті і провести заняття для її розвитку. Своєчасна робота з корекції пам’яті дітей молодшого шкільного віку підвищить навчальну мотивацію, поглибить пізнавальні інтереси дитини.

Психологічні корекційні заняття спрямовані на допомогу в адаптації до школи, розвиток усіх видів пам’яті (короткочасної, зорової, оперативної, слухової, асоціативної), спостережливості, творчих здібностей.

Виявляється, що пам’ять не локалізована в якійсь конкретній частині мозку: вона може залежати від зміни шляхів, якими проходять нервові імпульси. Пам’ять можна тренувати: так між нервовими клітинами (нейронами) мозок встановляться чіткі зв’язки. Події, зафіксовані в короткочасній пам’яті, швидко забуваються, а дані, які перейшли у тривалу пам’ять, запам’ятовуються надовго; їх можна відновити багато років потому. Короткочасна пам’ять є практично повністю автоматичною і працює без будь-якої свідомої установки на запам’ятовування. Людина може охопити поглядом близько семи предметів, запам’ятовуючи у середньому від п’яти до дев’яти одиниць інформації, які вона

спроможна точно відтворити через кілька десятків секунд. Тому вважають, що обсяг короткочасної пам’яті становить 7 ± 2 елементи.

Тривала пам’ять забезпечує людині довге збереження знань, умінь і навичок, потрібних у житті. Установлено, що інформація найкраще запам’ятовується, якщо до неї повертатися через визначені проміжки часу. Перший — 15—20 хв, що пов’язано з роботою короткочасної пам’яті. За дві години в людини включаються функції довгострокової пам’яті. Найкраще повернутися до вивченого через вісім годин і за добу. Якщо ж матеріал не повторювати, він сприйматиметься як новий.

У дітей молодшого шкільного віку запам’ятовування найкраще відбувається із застосуванням наочності. Продуктивність при цьому вища, ніж якщо просто переказати все словами. Краще запам’ятовуються слова, які позначають предмет, а не абстракцію. Відомо, що у дітей до вступу в школу переважає механічне запам’ятовування. У молодших школярів мимовільне запам’ятовування продуктивніше від довільного. Міцність пам’яті підвищується. У дітей цього віку потрібно розвивати всі види пам’яті — образну, словесно-логічну, короткочасну, тривалу й оперативну. Слід звертати увагу на розвиток уміння керувати процесами пам’яті, більше використовувати вправи, які б розвивали психічні процеси у дітей — пам’ять і мислення.

Для діагностики пам’яті радимо застосовувати такі методики:

 • «Знайди зміни»;
 • «Запам’ятовування 10 слів»;
 • «Методика запам’ятовування 10 фігур»;
  • «Піктограма»;
  • «Пам’ять на образи»;
  • «Знайди відмінності»;
  • «Знайди перестановку»;
 • «Методика вивчення асоціативної пам’яті»;
 • «Установлення асоціативних зв’язків між предметами»;
 • «Методика визначення обсягу короткочасної зорової пам’яті»;
  • «Упізнай фігури»;

   Мета програми: сприяти підвищенню рівня розвитку усіх видів пам’яті

   (короткочасної, зорової, оперативної, слухової, асоціативної), спостережливості, уяви, творчих здібностей, мовлення; формувати адекватну самооцінку).

    

ЗАНЯТТЯ 1

Мета:
розвиток короткочасної, зорової, оперативної пам’яті.

Матеріали:
картки з малюнками.

Вправа «Запам’ятай предмети»

Розвиває зорову пам’ять, спостережливість.

Дитині пропонують порахувати, по скільки предметів зображено на картинці. Потім потрібно прибрати малюнок, назвати предмети, що запам’яталися, і згадати їхню кількість.

На малюнку зображено: 3 кульки, 1 яблуко, 2 жаби, 4 зайці, 6 грибів, 5 птахів (додаток 1 на с. 28).

Вправа «Запам’ятай вірш»

Розвиває слухову пам’ять.

Господиня один раз з базару прийшла.

Господиня з базару додому принесла

Картоплю, капусту,

Морквину, горох,

Петрушку й буряк.

Ох!

Спробуйте згадати, які овочі принесла з базару господиня. Потім перекажіть вірша.

 

Вправа «Імена»

Дитині називають імена, пропонують їх запам’ятати, а потім розділити на групи (наприклад, на чоловічі й жіночі).

Імена: Елла, Віктор, Руслан, Надія, Вероніка, Богдан, Діна, Петро, Валентин, Білл, Валерія, Дейл, Маргарет, Джон.

ЗАНЯТТЯ 2

Мета: розвиток зорової, слухової пам’яті, спостережливості, точності.

Матеріали:
картки з малюнками, олівці, аркуші.

Вправа «Запам’ятай малюнок»

Дитині пропонують розглянути малюнок і назвати всі предмети на ньому. Далі малюнок забирають. Учень малює предмети по пам’яті, а потім розповідає, як він запам’ятовував (додаток 2 на с. 28).

Вправа «Хто в якому будинку
живе?»

Дитині перераховують звірів (наприклад, їжачок, ведмедик, заєць, вовк, лисиця), вона має розповісти, в якому будинку живе кожен зі звірів, і описати це помешкання.

Вправа «Запам’ятай розповідь»

Дитині пропонують запам’ятати й переказати розповідь: «Снігур сів на дощечку. Він прилетів поїсти зерен. Грудка у снігура червона, голівка — зовсім чорна. Наївся снігур і відлетів».

ЗАНЯТТЯ З

Мета: розвивати рухову, слухову, асоціативну пам’ять, спостережливість, точність відтворення.

Матеріал: картка з малюнком.

Вправа «Що зображено на малюнку?»

Дитині пропонують розглянути картинку (додаток 3 на с. 28) і спробувати запам’ятати, що на ній зображено. Потім картинку забирають, а малюк відповідає:

 • Скільки грибів у їжачка на спині?
 • Яка пора року?
 • Що їжак тримає в лапах?
 • Що в їжака зав’язано на шийці?
 • Чи є на картинці пеньок?
 • Скільки жолудів на землі?
 •  

 

Вправа «Від слова до розповіді»

Дитині називають слова і пропонують їх запам’ятати. Потім на основі цих слів треба скласти розповідь.

Слова:

 • галявина, колесо, чашка, діти, весна, дружба, гра;
 • літо, квіти, крокодил, вода, пісні, гроші, горе, хвороба, січень.

  Вправа «Прислів’я»

  Дитині пропонують пограти у «прислів’я». Ведучий говорить початок прислів’я, а малюк продовжує. Потім треба повторити тільки закінчення, тільки початок, усе прислів’я.

 1. У гостях добре, а вдома краще.
 2. Усі за одного, й один за всіх.
 3. Десять разів відміряй, а один відріж.
 4. Менше говори — більше почуєш.
 5. Що посієш — те й пожнеш.
 6. Під лежачий камінь вода не тече.
 7. Помалу їдь, то далі будеш.

  ЗАНЯТТЯ 4 (ГРУПОВЕ)

Мета: розвиток внутрішнього плану дії, просторово-часових уявлень.

Вправа «Запам’ятай рух»

Дітям пропонують повторити рухи за ведучим. Коли запам’ятають черговість рухів, нехай спробують відтворити їх у зворотному порядку.

Вправа «Хто що робив?»

Четверо дітей стоять поруч одне з одним. Вони роблять по черзі різні рухи (кожен виконує одну вправу кілька разів). П’ята дитина уважно дивиться, запам’ятовує, а потім має повторити всі ці рухи один за одним.

Вправа «Запам’ятай порядок»

Діти шикуються в шеренгу поруч одне з одним у довільному порядку. Ведучий протягом 5—10 секунд дивиться, хто за ким стоїть. Далі він має відвернутися й перелічити порядок учасників. Потім ведучим стає інша дитина.

Вправа «Розвідник»

Оберіть одного «розвідника». Ведучий вимовляє: «Завмерли!» — вся група нерухомо застигає. Кожен гравець запам’ятовує свою позу, а «розвідник» має запам’ятати всі. Уважно розглянувши пози й зовнішній вигляд учасників, «розвідник» заплющує очі, а решта дітей роблять кілька змін в одязі й у позах. Після цього «розвідник» розплющує очі й має виявити всі зміни, що відбулися.

ЗАНЯТТЯ 5

Мета:
розвиток внутрішнього плану дії, зорової, слухової пам’яті.

Матеріали:
картка із цифрами, аркуш, ручка.

Вправа «Слухай і виконуй»

Дитині говорять кілька разів, які дії потрібно виконати. Вона має повторити ці рухи в тій послідовності, в якій їх їй назвали. Потім ці ж рухи — у зворотному порядку.

Вправа «Цифри»

Дитині пропонують ряд цифр. Необхідно запам’ятати розташування чисел у клітинках, потім на новому аркуші намалювати їх у порожніх клітинках (додаток 4 ).

Вправа «Пари слів»

Дитині пропонують послухати й запам’ятати пари слів. Потім треба закрити їх і спробувати за першим словом згадати його пару:

 • ваза — квіти;
 • місто — вулиця;
 • машина — колесо;
 • зима — сніг;
 • школа — парта;
 • ліс — гриби;
 • будинок — вікно;
 • море — риба;
 • бджола — мед;
 • птах — гніздо.

ЗАНЯТТЯ 6

Мета: розвиток дотикової пам’яті, просторово-часових уявлень.

Матеріали:
геометричні фігури, хустка, вата, кольорові олівці, аркуш паперу.

Вправа «Геометричні фігури»

Візьміть набір об’ємних геометричних фігур із картону (куб, піраміда, циліндр, конус, кулька). Дитині зав’язують очі та пропонують обмацати фігури, які стоять у «шеренгу». Потім деякі фігури міняють місцями. Малюку розв’язують очі, і він називає, які фігури не на місці.

Вправа «Смак і запах»

Дитині пропонують уявити лимон, його смак, запах. Вона розповідає про свої від чуття, уявляє, що тримає його в руках, потім малює. Після цього уявляє банан. А потім порівнює відчуття після лимона й банана.

 

Вправа «Сніжки»

Дитині пропонують уявити сніг, згадати його колір, уявити, як робляться сніжки, описати свої почуття в цей момент, порівняти сніг із ватою.

Вправа «Запахи та звуки»

Дитині пропонують уявити, що падає дощ, а вона стоїть коло вікна. Потім: що дощ щойно закінчився, і малюк вийшов на вулицю. Треба

спробувати передати запах, свої відчуття.

ЗАНЯТТЯ 7

Мета: розвиток слухової, зорової, асоціативної пам’яті, точності відтворення.

Матеріали: картки з малюнками, іграшки.

Вправа «Запам’ятай картинку»

Дитині пропонують розглянути картинку й запам’ятати її (додаток 5). Після цього картинку забирають і просять відповісти на запитання:

 • Скільки дерев на картинці?
 • Що тече, річка чи струмок?
 • У що одягнений хлопчик?
 • Яка пора року?
 • Що тримає хлопчик у руці?
 • Якого кольору квіти на галявині?

Вправа «Зниклий предмет»

На стіл ставлять кілька іграшок. Пропонують їх запам’ятати. Потім ведучий ховає один предмет. Дитина має відгадати, якого предмета немає. Далі слід скласти невелику розповідь про захований предмет.

Вправа «Знайди відмінності»

Дитині пропонують подивитися на картинку й запам’ятати її (додаток 6). Потім картинку заміняють на іншу, після цього знову пропонують першу і просять знайти, що ж змінилося на другій.

ЗАНЯТТЯ 8

Мета: розвиток моторно-слухової та просторової пам’яті, зорової пам’яті, спостережливості.

Матеріали: олівець, стільці.

 

 

Вправа «Повтори за мною»

Ведучий сидить за столом, діти стоять навколо нього. Психолог відстукує певний ритм кінцем олівця (ритмічна фраза, коротка й чітка). Одна дитина намагається повторити ритм. Якщо хтось не згоден із правильністю виконання, то пропонує свою версію.

Потім те ж саме зробіть із довшою мелодією, пісенькою.

Вправа «Фотоапарат»

Учні сидять півколом. Один із них — «фотограф» — запам’ятовує (фотографує) товаришів (5—20 секунд), а потім виходить за двері. Під час короткої паузи учні пересаджуються на інші місця і кличуть «фотографа». Йому потрібно визначити, що змінилося, та як раніше сиділи діти.

Вправа «Сапер»

У класі розставлено стільці в довільному порядку. Одна дитина — «сапер» — іде через кімнату, обходячи стільці з будь-якої сторони (розміновує шлях для загону), а інша — «командир» — має запам’ятати дорогу і провести загін тим самим шляхом. Потім сапером і командиром стають інші діти.

ЗАНЯТТЯ 9

Мета:
розвиток моторно-слухової, зорової пам’яті, спостережливості, просторової уяви.

Матеріал:
картка з малюнком.

Вправа «Запам’ятай рух»

Дитині показують рухи, що складаються з 3—4 дій. Вона має повторити ці дії, спочатку в тому порядку, в якому їх показували, а потім у зворотному.

Вправа «Запам’ятай предмети»

Дитині пропонують запам’ятати предмети (додаток 7). Потім їх треба назвати й розповісти, для чого вони потрібні.

Вправа «Числа»

Дитині пропонують ряд чисел. Вона має придумати спосіб їх запам’ятати. Числа: 3, 5, 9, 7, 1, 3, 5.

ЗАНЯТТЯ 10

Мета: розвиток слухової пам’яті, уваги, спостережливості.

Матеріали: годинники, аркуш, кольорові олівці.

 

Вправа «Антоніми»

Дитині пропонують загадки, вона повинна їх відгадати й назвати антонім (слово, протилежне за значенням), а потім відтворити всю загадку.

 1. Я антонім до слова «літо», у шубу сніжну вдягнена. Хоч люблю мороз сама, тому що я… (зима). (Зима — літо.)
 2. Не буваю без початку, близький родич я причалу. Справі всякій я вінець, називаюсь я… (кінець). (Кінець початок.)

  Які ще антоніми ви знаєте?

  Вправа «Годинники й час»

Дитині пропонують подивитися на годинники, які показують різний час. Потрібно запам’ятати час, який показують годинники, й по пам’яті намалювати свої відповіді.

Вправа «Логічно не пов’язані слова»

Дитині пропонують за 40 секунд запам’ятати 20 слів, у кожного є порядковий номер. Слова:

1.    Українець. 2. Економіка
3. Каша. 4. Школа.

5. Ковбаса. 6. Любов.

7.Ножиці. 8. Совість

9. Глина. 10. Словник.

11. Масло. 12. Папір.

13. Солодощі. 14. Логіка.

15. Дієслово. 16. Прірва.

17. Свічка. 18. Вишня.

19. Слива. 20. Банан.

ЗАНЯТТЯ 11

Мета:
розвиток слухової, зорової, оперативної пам’яті, спостережливості.

Матеріали:
картка з малюнком, картка з ескізом, кольорові олівці.

Вправа «Числа»

Дитині пропонують за 1 хвилину запам’ятати 20 чисел. У кожного числа є порядковий номер. Необхідно відтворити числа та їхній порядковий номер.

Числа:

1. 43.    2. 57.

3. 12.    4. 33.

5. 81.    6. 72.

7. 15.    8. 44.

9. 96.    10. 7.

11.37.    12.38.

13. 88.    14. 56.

15. 47.    16. 6.

17. 70.    18. 61.

19. 19.    20. 73.

 

Вправа «Теми»

Дитині пропонують 3 теми. На кожну вона має записати якнайбільше слів. Теми: школа, спорт, пори року.

Вправа «Візерунки»

Дитині пропонують подивитися на метелика й запам’ятати візерунок, намальований на крилах (додаток 8 на с. 29). Потім на чистому ескізі — згадати й намалювати такий самий візерунок.

ЗАНЯТТЯ 12 (ГРУПОВЕ)

Мета:
розвиток пам’яті, мислення, спостережливості, уваги, творчих здібностей.

Вправа «Прикрашаємо слова»

Ведучий називає якийсь іменник, а кожен з учасників по черзі каже слова, що відповідають на запитання «Який? Яка? Яке?», тобто описують це слово.

Слова: олівець, сумка, сонце.

Вправа «Скоромовки»

Дітям пропонують згадати скоромовки. Один з учасників розповідає скоромовку, другий її повторює, називає свою і т. д.

Вправа «Добрі слова»

Дітям пропонують по черзі називати добрі, ласкаві слова, не повторюючись. На обмірковування дається 20 секунд.


Вправа «Запам’ятай порядок»

Одну дитину обирають ведучим. Інші шикуються в «паровозик». Ведучий дивиться на «паровозик» 1 хвилину. Потім він має відвернутися й назвати дітей за іменами у тому порядку, в якому вони стоять у «паровозику».

ЗАНЯТТЯ 13

Мета:
розвиток спостережливості, слухової, зорової пам’яті, комунікативних здібностей.

Матеріали:
картина з пейзажем, аркуш, кольорові олівці.

Вправа «Міста»

Дитині пропонують запам’ятати назви міст, після цього вона має на аркуші паперу відтворити їх у правильній послідовності.

Міста: Київ, Миколаїв, Одеса, Львів, Балта, Житомир, Котовськ, Чернігів, Умань, Дніпропетровськ, Луганськ, Херсон, Харків.

 

Вправа «Картина»

Дитині протягом 20 секунд показують пейзаж. Потім картину прибирають, і дитина має словами відтворити її, використовуючи різні частини мови.

Вправа «Велика родина»

Вірша читають лише один раз. До бабусі Зіни З’їхалась родина: Брат — з Карпат, Сестра — з Остра, Дочка — з Криму, Син — із Рима, Внучка — з Луцька, Внук — з Прилук, А я — з Вінниці, Баба Зіна — іменинниця! Дитині пропонують відповісти на запитання:

—    Зі скількох осіб складається родина баби Зіни?

—    На яке свято зібралася сім’я?
Потім потрібно намалювати те, про що говориться у вірші, обговорити всі подробиці малюнка.

ЗАНЯТТЯ 14

Мета: розвиток зорової пам’яті, спостережливості, комунікативних здібностей, слухової пам’яті.

Матеріали: картки з фігурками, аркуш паперу, кольорові олівці.

Вправа «Запам’ятай фігурки»

Дитині пропонують 3 картинки, кожній відповідає певна фігурка (додаток 9 ). Необхідно запам’ятати їх. Потім на цьому аркуші біля кожного предмета в порожніх клітинках треба намалювати відповідні фігурки.

Вправа «Осінь»

Дитині пропонують прослухати вірш, і вона має намалювати те, про що у ньому йшлося. Після того, як малюнок буде завершено, малюк описує його.

Минуло літо,

Осінь настала,

На полях і в гаях

Похмуро стало.

Стали дні коротші,

Сонечка не видно,

Темні, темні ночі

Світло заступили.

(А. Плещеєв.)

 

Вправа «Запам’ятай слова»

Дитині пропонують прочитати й запам’ятати слова: стіл, будинок, кіт, вікно, ліс, пень, дим, мило, брат, бант.

Потім слід затулити слова й постаратися назвати їх.

ЗАНЯТТЯ 15

Мета:
розвиток зорової, слухової, образної пам’яті, спостережливості, мовлення, уяви.

Матеріали:
аркуші, кольорові олівці.

Вправа «Загадка»

Дитині пропонують загадку. Вона має її уважно прослухати й намалювати відгадку, а потім скласти за відгадкою розповідь, описати її.

Увага! Що за звір лісовий

Став, як стовпчик, під сосною,

І стоїть серед трави,

Вуха — більші голови? (Заєць.)

Вправа «Зоопарк»

Дитині пропонують заплющити очі й уявити, що вона гуляє по зоопарку і розглядає тварин. Потім перелічує тих звірів, яких «бачила». Далі — яких не «бачила».

Вправа «Слова»

Дитині пропонують прочитати слова: зошит, книжка, ручка, гумка, лінійка, пенал, олівець. Потім вона має на чистому аркуші намалювати ці слова у тому порядку, в якому їх запам’ятала.

ЗАНЯТТЯ 16 (ГРУПОВЕ)

Мета:
розвиток пам’яті, спостережливості, мовлення й мислення. Матеріали:
предмети для гри.


Вправа «Пісні»

Учасники сидять у колі. Перша дитина співає куплет будь-якої пісні, друга має проспівати іншу, в якій було б хоча б одне слово з попередньої.

Вправа «Зіпсований телефон»

Один із дітей — ведучий. Уся група стоїть до нього спиною. Ведучий підходить до одного з учнів і показує йому певну позу (таємно від інших). Дитина, якій показали позу, відтворює все, що побачила, іншому учасникові й т. д. Потім ведучий показує свою позу, а останній учасник — свою, всі їх порівнюють.

 

Вправа «Предмети»

Учасники гри розбиваються на 2 команди. З кожної обирають ведучого. Уся команда по черзі викладає на стіл по 1 предмету, ведучий їх запам’ятовує, потім називає, хто і що поклав.

ЗАНЯТТЯ 17

Мета:
розвиток зорової, слухової, асоціативної пам’яті, уяви.

Матеріали:
аркуші паперу, ручка, кольорові олівці.

Вправа «Запам’ятовую, малюю»

Дитині говорять 20 слів. Вона заздалегідь готує ручку й аркуш паперу. Ведучий рахує до трьох, за цей час учасник гри обмірковує малюнки на позначення слів, потім малює ці слова й називає їх у тій же послідовності.

Слова: кіт, двері, ручка, сік, ліс, парк, дерево, склянка, вода, свічка, олівець, папір, книжка, портфель, учитель, дошка, крейда, зошит, гумка, бант.

Вправа «Запам’ятай текст»

Дитині читають текст, вона слухає й фіксує на папері основні моменти, потім відтворює та обговорює його.

«Ішли по лісі два товариші, а назустріч їм — ведмідь. Один кинувся бігти й виліз на дерево, а інший залишився на дорозі. Він упав на землю і вдав із себе мертвого. Ведмідь підійшов до нього, почав нюхати: чоловік і дихати перестав. Ведмідь понюхав його, подумав, що мертвий, і відійшов…».

Вправа «Склади текст»

Дитині зачитують для запам’ятовування 10 слів. За ними вона має скласти невеличку розповідь.

Слова: масло, хліб, молоко, солодощі, вишня, вода, лимон, чай, печиво, фрукти.

ЗАНЯТТЯ 18

Мета:
розвиток спостережливості, пам’яті, комунікативних здібностей, мовлення й уваги.

Матеріали: стільці.

Вправа «Художник»

Із групи дітей обирають двох — «художника» і «замовника портрета», інші — глядачі. «Художник» уважно дивиться на «замовника», потім відвертається і словесно описує його зовнішність. Далі «художником» і «замовником» стають інші діти.

Вправа «Запам’ятай своє місце»

У кімнаті кожен учень займає своє місце (наприклад, кут, стілець, у вікно, центр кімнати тощо). Усі збираються біля ведучого. За командою: «Місце!» діти розбігаються по своїх місцях. Таку ж вправу можна проводити, коли діти стоять у шерензі.

Вправа «Фотоапарат»

Учні сидять півколом. Один із них — «фотограф» — запам’ятовує (фотографує) товаришів (5—20 секунд), а потім виходить за двері. Під час короткої паузи учні пересаджуються на інші місця і кличуть «фотографа». Йому потрібно визначити, що змінилося, та як раніше сиділи діти.

ЗАНЯТТЯ 19

Мета: розвиток слухової, зорової, оперативної пам’яті, спостережливості, мовлення.

Матеріали:
ручка, кольорові олівці, аркуш паперу.

Вправа «Пісенька П’ятачка»

Дитині пропонують уявити, що Ослик подарував П’ятачку м’ячика. Він йому дуже сподобався, і П’ятачок склав таку пісеньку:

М’ячик мій веселий, боком

Ти куди пустився скоком?

Гарні в тебе кольори,

Покотився вже з гори.

Потрібно, щоб дитина проспівала цю пісеньку, як П’ятачок, потім — як Вінні Пух, як Заєць, Ослик, Сова. Чим схожі і чим відрізняються варіанти пісеньки?

Вправа «Вибери предмети»

Учня просять запам’ятати всю картинку. Потім йому дають новий аркуш паперу, і він має написати або намалювати лише іграшки (додаток 10).

Вправа «Загадки»

Дитині пропонують прочитати загадку, запам’ятати ЇЇ, повторити й відгадати. Потім на чистому аркуші треба намалювати відгадку й описати її словесно.

Загадка:

Улітку ходить в теплій шубі

Біля сосен і беріз

А взимку він спить у барлозі,

Ховає від морозу ніс. (Ведмідь.)

 

ЗАНЯТТЯ 20

Мета:
розвиток зорової, слухової пам’яті, спостережливості, мовлення.

Матеріали: картки з фруктами, картка з малюнками, аркуш, кольорові олівці.

Вправа «Фрукти»

Дитині пропонують протягом 5 секунд подивитися на картинку. На тарілках із різними візерунками лежать фрукти. Потрібно запам’ятати, який фрукт лежить у кожній тарілці. На чистому аркуші паперу намалюйте відповідний фрукт у кожній тарілці, а потім про один із фруктів складіть невелику розповідь.

Вправа «Множина»

Дитині називають ряд слів в однині. її завдання — поставити кожне слово у множину.

Наприклад: кіт — коти, зима — зими.

Вправа «Назви казку»

Учня просять розглянути картинку (додаток 11). Потім треба назвати персонажів, із яких вони казок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 


Додаток 2

 

 


 

Додаток З

 

 


 

 

Додаток 4

 

3

1

4

5

9

2

6

8

7

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 


 

Додаток 6


 

Додаток 7

 


 

 

 

Додаток 8

 


 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Додаток 10

 

 

 

 

 

Додаток 11

 

 


 

 

 

Список літератури

 1. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топорко-ва И. Г., Щербинина С. В. Развиваем память. — Тверь: Росмзн, 1999.
 2. Дубровина И. В., Прихожан А. М., Заце-пин В. В. Возрастная педагогическая психоло-гия. — М., 1999.
 3. Чебьїкин А. Я. Как определить и развить психологическую готовность ребенка к ученню в школе. — Одесса, 1992.
 4. Черемошкина Л. В. Развитие памяти у де-тей. — Ярославль: Академия развития, 1997. II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   


   

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

3 клас (674.0 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 23.1MB | MySQL:26 | 0,378sec