Психологічне здоров’я — основа творчого саморозвитку

Мета: формування у присутніх життєвих навичок, сприятливих для здоров’я.

Частина 1

№ з/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість, хв

Ресурсне забезпечення

1.

Привітання / знайомство. Активізація учасників тренінгу

5

 

2.

Прийняття правил роботи групи

3

Аркуш паперу АЗ, маркери

3.

Визначення очікувань учасників групи. Вправа “Очікування”

5

Плакат “Пісочний годинник”, кольорові стікери

4.

Вправа “Знайди себе”

5

Плакат із твердженнями

5.

Інформаційне повідомлення: “Що таке життєві навички?”

10

Плакат: “Життєві навички, сприятливі для здоров’я”

6.

Вправа “Моє “Я”

10

Фломастери, аркуші паперу

7.

Вправа «Дерево»

2

8.

Підведення підсумків

5

Плакат “Пропозиції і зауваження”, стікери

 

 

Добрий день учасникам тренінгу, тема якого: “Психологічне здоров’я – основа творчого саморозвитку.” Але для того, щоб розпочати роботу, треба спочатку написати своє ім’я на візитці і прикріпити її шпилькою до одежі…

Тепер я попрошу кожного учасника назвати своє ім’я і продовжити фразу: “Сьогодні я відчуваю…”

Ми не випадково почали зустріч із цієї вправи. Щодня виникають ситуації, які викликають як позитивні, так і негативні емоції, переживання. Позитивні надихають на активність, бажання робити найкраще, а негативні пригнічують, виснажують, призводять до небажання працювати, вчитися і навіть до депресії. Людина повинна вміти контролювати свій емоційний стан: відволікатися, переключатися або впоратися зі стресовими ситуаціями іншими способами. Саме цьому і присвячена наша сьогоднішня зустріч.

Але, щоб наш тренінг був ефективним, треба прийняти правила роботи групи. Робити це ми будемо таким чином: ви самі пропонуєте, виходите до дошки і записуєте правила, за якими ми будемо працювати.

Якщо у вас немає ніяких заперечень, то ми приймаємо такі правила роботи.

Наступний етап тренінгу – це ваші очікування. У кожного з вас є кольорова кулька, на якій ви повинні написати їх і прикріпити до плакату “Пісочний годинник” у верхній частині.

Отже, з організаційними питаннями ми закінчили, переходимо до основної частини тренінгу.

Зараз ми з вами проведемо невеличке тестування.

 

Вправа “Знайди себе”

Мета: експрес діагностування учасників.

Віднесіть себе до одного із наведених типів:

 • Постійно погано почуваюся, абсолютно не такий (така), яким (якою)
  належить бути здоровій повноцінній людині, зовсім не керую собою. Мій
  стан керує мною.
 • Здебільшого почуваюся та поводжуся не так, як хотілося б; лише іноді
  бувають моменти, коли почуваюся господарем самого себе, відчуваю
  гармонію між собою і світом. Ці миттєвості хотілося б зробити
  безперервними.
 • Не можу сказати, що собою задоволений. Періоди спаду, відсутність
  настрою, тонусу, самоконтролю виникають іноді самі собою, а частіше —
  під впливом зрозумілих або не дуже зрозумілих причин. Але взагалі, коли
  забажаю, майже завжди можу взятися за себе.
 • В цілому, не можу на себе поскаржитися. Лише в окремих випадках —
  під час сильної втоми відчуваю, що тримати контроль над собою стає
  складніше. Вживаю заходів. Виявляється, я відійшов від себе недалеко,
  слід трохи перепочити.
 • Керую собою постійно і безперервно. Не буває, щоб я в чомусь себе не
  послухався. Розпоряджаюся собою незалежно від умов. За своїми
  програмами задаю потрібний стан, без будь – яких зусиль його досягаю.
  Працездатний, з насолодою відпочиваю й розважаюся. Мені завжди все
  вдається. Для мене немає нічого неможливого!

  Обговорення

   

  Інформаційне повідомлення “Що таке життєві навички?”

  Життєві навички – це низка психологічних і соціальних компетентностей, які допомагають людині ладнати зі своїм внутрішнім світом і будувати продуктивні стосунки із зовнішнім оточенням. Вони сприяють формуванню гармонійно розвиненої особистості, її соціальній адаптації, інтелектуальному і емоційному благополуччю, позитивній і здоровій поведінці. Через це їх називають “життєвими навичками, сприятливими для здоров’я”.

   

   

   

   

   

   

   

  Життєві навички, сприятливі для здоров’я

   

  Навички, що сприяють соціальному благополуччю

  Навички, що сприяють психологічному благополуччю


   

  Інтелектуальні навички

  Емоційно-вольові навички

  1. Навички ефективного спілкування:

  • активне слухання;

  • уміння чітко висловити свою думку;

  • уміння відкрито висловлювати свої почуття без тривоги і звинувачень;

  • знання невербальної мови;

  • адекватна реакція на критику;

  • уміння попросити про послугу, допомогу

  1. Навички самоусвідомлення й самооцінювання:

  • здатність усвідомити власну унікальність;

  • позитивне ставлення до себе, інших людей і життєвих перспектив;

  • здатність реально оцінювати власні здібності й можливості, переваги і недоліки;

  • здатність адекватно сприймати оцінювання інших; • здатність усвідомлювати свої права, потреби, цінності і пріоритети;

  • постановка життєвої мети

  1. Навички самоконтролю:

  • контроль спалахів гніву;

  • уміння справлятися з тривогою, горем, утратою, травмою, насиллям;

  • уміння переживати невдачі

  2. Навички співпереживання:

  • здатність зрозуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;

  • уміння висловити це розуміння;

  • уміння надати підтримку і допомогу

  2. Навички аналізу проблем і прийняття рішень: • уміння визначити суть проблеми і причини її виникнення; • уміння знайти відповідну інформацію і достовірні джерела;

  • здатність сформулювати щонайменше три варіанти вирішення цієї проблеми;

  • уміння передбачати наслідки кожного варіанту для себе і інших;

  • уміння оцінити реалістичність кожного варіанту, враховуючи власні можливості й життєві обставини;

  • здатність обрати оптимальне рішення

  2.Навички керування стресами:

  • планування часу;

  • позитивне мислення;

  • методи релаксації

   

3. Навички розв’язання
конфліктів:

• здатність розрізняти
конфлікти поглядів і
конфлікти інтересів;

• уміння розв’язувати

конфлікти поглядів на
основі толерантності;

• уміння розв’язувати

конфлікти інтересів за

допомогою

конструктивних

переговорів

3. Навички критичного

мислення:

• уміння відрізняти факти

від міфів, стереотипів та

особистих уявлень;

• аналіз ставлень,

цінностей, соціальних

норм, чинників, що на них

впливають;

• аналіз впливу

оточуючих і засобів

масової інформації

3. Навички

мотивації успіху

та гартування волі:

• віра в те, що ти є
господарем

власного життя;

• налаштованість
на успіх;

• здатність

концентруватися

на досягненні
мети;

• розвиток

наполегливості і

працелюбності

4. Навички протидії

соціальному тискові:

• навички впевненої

поведінки;

• уміння відстоювати

власну позицію;

уміння долати

сором’ язливі сть;

уміння відмовлятись від
небезпечних пропозицій;

• протидія дискримінації

   

5.Навички групової

роботи та лобіювання:

• уміння бути членом

команди, працювати на

результат;

• уміння висловити

повагу до внеску інших
осіб;

• сприйняття різних

стилів поведінки;

• лідерські навички;

• навички впливу і

переконливості;

• навички встановлення

контактів і мотивування

   
завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 1,175sec