ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ДНЗ

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І МЕТОДИСТІВ

Психолог — молодий фахівець, який має тільки теоретичні знання, переступивши поріг навчального закладу, постає перед низкою труднощів: починаючи від організаційно-методичної роботи зі складання плану й закінчуючи розробкою рекомендацій за результатами проведеної діагностики. Звісно, багато практичних навичок приходять із досвідом, але адміністрація навчального закладу й батьки чекають від молодого фахівця конструктивних рішень та активної допомоги у вихованні й навчанні дітей. Проте самотужки психологу нелегко розв’язати поставлені завдання.

Пропонується семінар-тренінг для практичних психологів — молодих фахівців і методистів дошкільних закладів. Метою семінару є не тільки ознайомлення учасників з діяльністю, а й пошук спільних напрямків у роботі психолога й методиста.

Мета: ознайомлення учасників семінару з пріоритетними напрямками роботи психологічної служби в дошкільній установі, веденням документації, системою взаємодії практичного психолога й методиста з основних напрямків роботи.

Обладнання: бейджики, ватман із намальованим фантомом психолога, 18 аркушів із тестами для психологів і педагогів, 18 аркушів із проблемними ситуаціями, 18 — із вправою «Жили собі…».

Хід заняття

Вступна частина

Учасники семінару пишуть на бейджиках свої імена й сідають у коло.

Вправа «Вітання»

Тренер вітає учасників. Потім кожен називає своє ім’я й одну властиву йому рису, що починається з першої букви його імені.

Вправа «Портрет психолога»

На великому аркуші ватману намальовано фантом людини. Учасники домальовують потрібні на їхній погляд елементи портрета психолога й пояснюють свій вибір.

Основна частина

Тренер. Практичний психолог у дошкільному закладі — це, насамперед, людина, яка знає і глибоко розуміє дитину. Це фахівець, обізнаний із загальними закономірностями психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини.

Дошкільний вік є етапом інтенсивного психічного розвитку. У цьому віці відбуваються прогресивні зміни в усіх сферах, починаючи від удосконалювання психофізичних функцій і закінчуючи виникненням складних особистісних новоутворювань.

Психолог, разом із методистом і вихователем, допомагає дитині переходити від однієї сходинки онтогенезу до іншої, вищої.

Основні функції практичного психолога в дитячий установі

1. Допомога педагогічному колективу у створенні умов, сприятливих для охорони фізичного і психічного здоров’я дітей.

2. Забезпечення їхнього емоційного благополуччя.

3. Забезпечення самостійного й ефективного розвитку здібностей кожної дитини.

Основними видами діяльності практичного психолога є психодіагностика, психологічна просвіта, консультування, корекційно-розвивальна робота.

Робота з психологічної просвіти проводиться з педпрацівниками й батьками з метою підвищення рівня їхньої психологічної компетентності. Форми цієї роботи різноманітні: семінари, диспути, круглі столи, лекції, виступи на педагогічних радах і батьківських зборах.

Тренер. Діагностичну роботу відповідно до конкретних завдань можна проводити індивідуально і з групою дітей (6-8 осіб).

Результати психолого-педагогічного вивчення є підставою для складання індивідуальних, індивідуально орієнтованих розви-вальних і корекційних програм.

Зміст і методи діагностичної роботи

1. Вивчення емоційного ставлення дітей до ровесників і вихователів.

2. Психодіагностичне обстеження дітей при запитах адміністрації, вихователів і батьків для визначення відповідності їхнього розвитку віковим нормативам.

3. Визначення особливостей дітей, їхніх інтересів, схильностей, здібностей, рівня розвитку пізнавальних процесів, комунікативних навичок з метою вироблення рекомендацій для індивідуалізації виховної роботи.

4. Діагностика батьків і вихователів із різних проблем виховання й навчання дитини.

Педагогам і психологам пропонується відповісти на запитання тесту.

ТЕСТ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Інструкція. З наведених прислів’їв і приказок виберіть ті, котрі найбільше виявляють особливості вашого життя як молодого фахівця.

1. Прихід на роботу в дитячий садок.

А) Не шукай зайця в полі: на галявині сидить.

Б) їхав до вас, а заїхав до нас.

В) Ускочив в біду, як курка в борщ.

2. Призначення на посаду педагога.

А) Посла не січуть, не рубають, а тільки шанують.

Б) Літати літаю, а сісти не дають.

В) Написане пером, не вивезеш волом.

3. Перший самостійний досвід роботи.

А) Раніш строку не помреш.

Б) Його пішли, та й сам за ним іди.

В) Як ступив — то по вуха в воду.

4. Ставлення до керівництва досвідченіших педагогів.

А) Наука вчить тільки розумного.

Б) Хворий чекає на здоров’я навіть до смерті.

В) Якби знати, де упасти, то і соломки б підстелив.

5. Проведення занять із дітьми.

А) Не б’є стріла татарина.

Б) Учиш інших — і сам зрозумієш.

В) їхала кума невідомо куди.

6. Проведення режимних моментів.

А) День у день, сокиру в пень.

Б) Живий, живий Курилка…

В) Що не візьми, то йорж та їжак.

7. Батьківські збори.

А) Неважко зробити, важко задумати.

Б) Перший млинець грудкою.

В) Скаржився всім, та ніхто не слухає.

8. Участь у педагогічних радах ДНЗ.

А) Аби почати, а там воно й піде.

Б) Стріляв у горобця, а поцілив журавля.

В) Фасон дорожче прикладу.

9. Кінець навчального року.

А) Не те дороге, що краще золота, а те дороге, що добре зроблено.

Б) За одного вченого (битого) двох невчених (небитих) дають.

В) Ввечері плач, а зранку — радість.

Ключ до тесту

Якщо у вас переважають відповіді:

типу А — у вас сформовані стійкі уявлення про себе як про «ідеального педагога» (яким би вам хотілося бути), «потенційного педагога» (яким ви могли б стати) й «реального педагога» (як ви себе оцінюєте). Це дає вам змогу уже зараз учитися в досвідченіших педагогів і успішно працювати за обраною спеціальністю;

типу Б — у вас нечітко диференційовані уявлення про себе як про реального й потенційного педагога. Ви звикли вчитися і працювати, не задумуючись над тим, що змінюється в ході цього процесу. Спробуйте глянути на себе збоку — і ви побачите, що у вас уже виробляється властивий тільки вам стиль педагогічної діяльності;

типу В — у вас занижена самооцінка як щодо самоосвітньої, так і щодо професійної діяльності. Це призводить до невпевненості у власних силах і пасивності. Спробуйте придумати свій ідеальний образ педагога, й ви переконаєтеся, що різниця між вашими можливостями й бажаннями значно менша, ніж здається!

Тренер. Консультативна робота включає надання допомоги педагогам і батькам з питань розвитку й виховання дітей.

Форми консультативної роботи

1. Індивідуальні консультації для батьків і педагогів, які звернулися до психолога з конкретними проблемами, або консультації з діагностики.

2. Батьківські консультації для кількох членів родини з метою вироблення шляхів співпраці, довірливих взаємин у вихованні дітей.

3. Групові консультації, під час яких ставляться, аналізуються й обговорюються різні питання з психології, що цікавлять багатьох батьків і педагогів. Групові консультації краще складати разом із методистом, щоб поліпшити не тільки психологічні, а й педагогічні аспекти.

В обох проблемних ситуаціях визначте зразкове коло спільної діяльності методиста й психолога для надання допомоги вихователю й дитині при виникненні проблемних ситуацій, укажіть можливі причини їх виникнення і шляхи розв’язання.

Ділова гра «Проблемні ситуації»

Ситуація № 1

На занятті дитина, знаючи відповідь на питання й маючи необхідні знання для виконання завдання, не наважується на активні дії.

Можливі причини:_____________________________________________________

Шляхи розв’язання проблеми: ___________________________________________

Ситуація № 2

Під час гри хлопчик, який раніше не брав у ній участі, зненацька забирає іграшку в іншої дитини. Він не реагує на прохання повернути її й сидить, насупившись, сам.

Можливі причини:_________________________________________________________

Шляхи розв’язання проблеми: _______________________________________________

Тренер. Мета корекційно-розвивальної роботи — активна участь і вплив психолога на процес виховання особистості й індивідуальності дитини.

Зміст і форми роботи

1. Відпрацьовування психологом програм, спрямованих на розвиток як окремих сторін психіки, так і на розвиток особистості загалом, із урахуванням завдань розвитку на кожному віковому етапі. Програма має психологічну й педагогічну частини. Психологічну частину здійснює сам психолог, педагогічну — разом із методистом і вихователем, залучаючи й батьків.

2. Розвиток пізнавальних процесів і здібностей відповідно до вікових можливостей дітей.

3. Формування елементів саморегуляції в поведінці вихованців.

4. Розвиток (в ігрових ситуаціях) соціально спрямованих і комунікативних навичок у поведінці дітей, які мають труднощі в спілкуванні.

5. Формування психологічної готовності до шкільного навчання.

Заключна частина

Підбиття підсумків семінару.

Вправа «Жили собі…»

Учасникам семінару пропонується дописати незакінчені пропозиції.

Жили собі в одному садку Методист і Психолог. Кожен із них мав скромний куточок зі столом, стільцем і стосом паперу. Обоє наполегливо працювали, щоб заробити на шматок хліба.

Методист завжди був ______________________________________________

і мріяв про ______________________________________________________

Психолог завжди був ______________________________________________

і мріяв про _______________________________________________________

Так вони б жили й досі, якби в садку не сталося таке: коли Методист і Психолог прийшли вранці на роботу, то виявили, що якимось дивом вони помінялися посадами.

Методист одразу подумав ______________________________________________

Психолог одразу подумав______________________________________________

Так би тривало довго, якби повз сад не пролітала Розумна думка, яка пояснила їм, що ця заміна — не випадкова, адже між психологом і методистом дуже багато спільного, а саме: _________________________________________________________________

Відтоді жили вони довго і щасливо, кожен на своєму місці, і було в них у садку багато дітей і багато спільних інтересів.

ТЕСТ « ДОСВІДЧЕНОГО » ПЕДАГОГА

Інструкція. Виберіть, які з народних прислів’їв, на ваш погляд, найбільше відповідають уявленням про вашу діяльність:

1. Педагог дитячого садка — це…

А) Добра конячка все повезе.

Б) Без матки бджілки — пропащі дітки.

В) Під трубами повиті, під шоломом викохані, кінцем списа вигадувані.

2. Педагогічний колектив — це…

А) У світі, як у морі.

Б) В однієї ягнички — сім пастухів.

В) Склеєний посуд два століття живе.

3. Навчати дітей — означає…

А) Що посієш — те й пожнеш.

Б) Була би нитка, дійдемо і до клубка.

В) У дорогу йти — п’ятеро постолів сплести.

4. Виховувати дітей — означає…

А) Служив сім років, вислужив сім ріп, та й тих немає.

Б) Перемелеться — борошно буде.

В) Наказом воєвода сильний.

5. Розвивати дітей — означає…

А) Цей день не без завтра.

Б) Високо літаєш, та низько сідаєш.

В) Палка в два кінці.

6. Робота з батьками — це…

А) Папір не куплена, лист домашній.

Б) У добру годину мовити, у лиху промовчати.

В) Способом пішого ходіння.

Ключ до тесту

Якщо у вас переважають відповіді:

типу А — ви в більше орієнтовані на виконання викладацької, корекційно-розви-вальної й культосвітньої функцій педагога. Отже, можна говорити про те, що ви вже маєте власний, індивідуальний стиль психолого-педагогічної діяльності і правильно вибрали собі професію;

типу Б — у вас переважає мотивація осо-бистісного спілкування з дітьми, батьками, колегами. Це виявляється в тім, що найкраще вам вдається реалізація науково-методичної й виховної функцій педагога. Отже, саме ви зараз найбільше потрібні сучасному дошкільному закладу, щоб зберегти й відродити кращі традиції роботи старшого вихователя ДНЗ;

типу В — пріоритетним напрямком вашої діяльності в ДНЗ є управлінська й соціально-педагогічна. Вам варто задуматися: може, ваше покликання — стати завідувачем дитячим садом.

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,333sec