Призма. Пряма і правильна призми

УРОК №3

ТЕМА. Призма. Пряма і правильна призми

Мета: сформувати поняття призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних ребер, висоти, діагоналі), прямої та похилої призми, правильної призми; домогтися засвоєння властивостей призми та прямої призми. Сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять. Розвивати логічне мислення та виховувати самостійність і акуратність при побудовах.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: підручники, конспект «Призма. Пряма і правильна призми», моделі прямої, похилої та правильної призм.

    ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Одержання інформації від чергових про відсутніх на уроці. Перевірка готовності учнів до уроку. Налаштування на роботу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Фронтальна перевірка домашнього завдання з коментуванням розв’язань домашніх завдань
 2. Індивідуальні завдання на картках для учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень

  Картка1. Знайдіть площу розгортки многогранника, у якого одна грань – квадрат зі стороною а, а решта четверо граней – правильні трикутники. (Відповідь. S=а²+ а²).

  Картка2. Дві суміжні грані АВСD і ADEF п’ятигранника АВСDEF– квадрати зі стороною а. Знайдіть площу повної поверхні п’ятигранника, якщо двогранний кут при ребрі АD дорівнює 30˚. (Відповідь. Sповн.= 2а²+а²).

 3. Математичний диктант

  Продовжте речення:

  1. Многогранником називають…
  2. Діагоналлю многогранника називають…
  3. Многогранник називають опуклим, якщо…
  4. Розгорткою многогранника називають…
  5. Площею повної поверхні многогранника називають…
  6. Кожний переріз опуклого многогранника є…

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель пропонує учням логічну вправу: «Виключити зайве слово із запропонованої низки слів: призма, паралелепіпед, піраміда, куб, куля». Користуючись знаннями, набутими раніше, та власним досвідом, учні роблять висновок, що зайвим є слово «куля», оскільки решта слів означають назви многогранників. Після цього вчитель повідомляє, що протягом найближчих уроків учні опанують означення та властивості окремих видів многогранників, і звертає увагу на те, що на практиці (у побуті, архітектурі, техніці) найчастіше зустрічається призма. Отже, мета уроку – вивчення означення призми, її видів і властивостей. ІV. Актуалізація опорних знань

1.Фронтальне опитування

1) Сформулюйте означення, властивості й ознаки паралелограма.

2) Сформулюйте означення правильного многокутника. Чи правильно, що правильний многокутник є вписаним у коло і описаним навколо кола?

3) Які площини називаються паралельними? Наведіть приклади паралельних площин із навколишнього середовища.

4) Що називають відстанню між паралельними площинами?

5) Які площини називаються перпендикулярними? Наведіть приклади перпендикулярних площин із навколишнього середовища.


2. Виконання усних вправ

1) Знайдіть периметр паралелограма АВСD, якщо АВ=4см, ВС=5см.

2) Один з кутів паралелограма дорівнює 50˚. Знайдіть решту кутів цього паралелограма.

3) Знайдіть радіус кола:

а) вписаного в квадрат зі стороною 4см;

б) описаного навколо правильного трикутника зі стороною 2см.

V. Вивчення нового матеріалу

План вивчення теми

 1. Означення призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних ребер, висоти, діагоналі).
 2. Види призм.
 3. Властивості призми.
 4. Означення висоти призми.
 5. Означення діагоналі призми.
 6. Означення прямої та похилої призм.
 7. Властивості прямої призми.
 8. Означення правильної призми.

Вчитель пропонує учням скористатись конспектом №3 поданим нижче.

VІ. Засвоєння нових знань і вмінь

1. Робота з підручником

№12(1), №6 (ст. 125)

 1. Виконання усних вправ
 2. Чи правильно, що у кожній призмі число ребер завжди кратне трьом?
 3. Чи існує призма, в якій немає жодної діагоналі?
 4. Призма має 14 граней. Який многокутник лежить в її основі?
 5. Якою фігурою є переріз правильної чотирикутної призми площиною, що проходить через середини бічних ребер призми?
 6. Виконання письмових вправ
  1. Сторона основи правильної призми дорівнює 3см, а діагональ бічної грані – 5см. Знайдіть висоту призми. (Відповідь. 4см).
  2. Відомо, що всі три бічні грані призми – квадрати зі стороною 2см. Обчисліть площу однієї з основ призми. (Відповідь. ).
Конспект 3

Призма. Пряма і правильна призми

 1. Призмою називають многогранник, який складається з двох плоских многокутників, що лежать в різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, і всіх відрізків, які сполучають відповідні точки цих многокутників.

  Многокутники називають основами призми, інші грані – бічними гранями призми, відрізки, що сполучають відповідні вершини основ – бічними ребрами призми.

   

  Призму з п-кутником в основі називають п-кутною.

   

  Висотою призми називають перпендикуляр, проведений із будь-якої точки однієї основи до площини другої основи.

   

  Діагоналлю призми називають відрізок, який сполучає дві вершини, що не належать одній грані.

   

  Діагональним перерізом призми називають переріз площиною, що проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані.

 2. Види призм

призма


пряма

похила

правильна неправильна

Прямою призмою називають призму, бічні ребра якої перпендикулярні до площин основ.

Призму, яка не є прямою, називають похилою.

Правильною призмою називають пряму призму, основи якої – правильні многокутники.

 1. Властивості призми
Властивості призми
похилої

прямої

правильної

 1. Основи призми паралельні й рівні
 1. Бічні грані є паралелограмами
2.Бічні грані є прямокутниками 2.Бічні грані є рівними прямокутниками
 1. Бічні ребра паралельні і рівні
 1. Бічні ребра є висотами


VII. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія. Враження учнів про урок.


Додаткове завдання

Заповніть порожні місця в таблиці:

 

Призми

Кількість елементів

вершин ребер бічних

граней

діагоналей

кутів

плоских двогранних тригранних
трикутна
чотирикутна
п’ятикутна
шестикутна
п-кутна

VIII. Домашнє завдання

    1. Завдання за підручником: прочитати §14, виконати №4, №12(3).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

УРОК №3 (127.5 KiB, Завантажень: 127)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,523sec