Присвійні займенники, їх відмінювання

Тема. Присвійні займенники, їх відмінювання

Мета: поглибити знання учнів про присвійні займенники; розвивати навички

розпізнавання, правильного відмінювання та вживання названих займенників;       за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти            вихованню любові до народної творчості, любові до Батьківщини.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

 1. 1. Перевірка домашнього завдання (вибірково)
 2. 2. Фронтальне опитування.

– Назвіть розряди займенників за значенням.

– Назвіть морфологічні ознаки займенника.

– Якими членами речення вони можуть виступати? (Такими ж членами речення, що й іменники, прикметники та числівники).

 1. Навчальне редагування

Записати займенники за алфавітом, виправляючи, де треба, допу­щені  орфографічні   помилки. Навести відповідні правила правопису заперечних і неозначених  займенників

Де-який, хтозна в кому, будь-заким, ніскільки, аби-який, абихто, щонебудь, нізчим, скількись, девчому, з чимось, казнащо, невідь-який, де-що, будь з чим, хто зна-який, нівякому, абищо, нічий

 Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Прочитайте вірш Д. Павличка. Визначте займенники, які означають належність предмета певній особі. До якого розряду за значенням вони відносяться?

Тріпоче серце спійманої птиці,

В руках моїх не чує доброти.

– Я дам тобі водиці і пшениці,

Моя пташино, тільки не тремти!

 

 • Хіба потоки загубили воду,

Хіба в плях уже зерна нема?!

Пусти мене, мій хлопче, на свободу,

А все, що треба, я знайду сама.

 

 • Я ж лагідно тебе тримаю, пташко,

В своїх руках легеньких, як вітрець.                                             

Хіба неволя це? Хіба це важко ,-

Від мене взяти кілька зеренець?

 

Сформулюйте тему уроку.

Скористайтеся формулою «Сьогоднішній урок навчить мене …» і висловіть мету заняття, передаючи один одному уявний мікрофон. (Відповіді учнів)

– А навіщо нам потрібні знання цієї теми? (Відповіді учнів)

(Ці знання та вміння потрібні для поліпшення усного й письмового мовлення, формування відповідних орфографічних навичок)

 

Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу в процесі практичної роботи

 

Лінгвістичне дослідження-конструювання

Робота в групах

Провідміняйте займенники. Визначте чи змінюються вони за родами, числами, на належність якій особі вказують?  Зробіть висновки.

1 група

Провідміняйте займенники мій, наш. Поєднайте їх з словами: пісня, край, село, думи.

2 група

Провідміняйте займенники твій, ваш. Поєднайте їх з словами: хата, поріг, добро, шляхи

3 група

Провідміняйте займенник їхній. Поєднайте їх з словами: дорога, голос, слово, легенди

4 група

Провідміняйте займенник свій. Поєднайте їх з словами: родина, сад, подвір’я, обереги

Висновок. Займенники мій, наш вказують на приналежність першій особі; твій, ваш – другій особі; їхній – третій особі; свій – будь-якій особі. Всі присвійні займенники змінюються за родами, числами й відмінками.

 Лінгвістичне дослідження

Самостійна робота

Прочитайте. Визначте присвійні займенники. На належність якій особі кожен з них указує?
1. Із чистоти родилась наша пісня, із чистоти родилось наше слово.                 (М. Рильський).

 1. Моє серце в Україніі душа моя. (Б. Чепурно). 3. І душі наші — мов пісні.

(В. Симоненко). 4. Твоє безсмертя в силі духу твого. Твоя тимчасовість у бездуховності твоїй. (О. Довгий). 5. У всякого своя доля і свій шлях широкий.           (Т. Шевченко).

У першому реченні визначте всі члени речення.

 

 

 

Дослідження-зіставлення

 

Робота в парах

 

Її хустка

Захистив її

  Їх історія

Зацікавити їх

Це блудний син. І хто його не знає?   Була його дорога нелегка

 

Порівняйте. Поставте питання до займенників, визначте їх розряд. Зробіть висновок.

(Особові займенники: його, її, їх у формі родового відмінка набувають присвійного значення. Присвійні займенники, на відміну від особових, ніколи не мають приставного «н»).

 

Закріплення знань, формування умінь і навичок.

Самостійна робота

 1. Перепишіть, подані в дужках присвійні займенники поставте  у потрібній формі. Визначте їхні відмінки.
  1. Люблю легенди (наша) родини. (Л. Костенко). 2. Про журбу (моя) співати доручив я солов’ю. (Олександр Олесь). 3. Люблю пісні (мій) краю. (М. Рильський). 4. Я принесу тобі (своя) надію. (В. Симоненко). 5. Пасуться коні під курганом, чекають вершників (свої). (Л. Костенко). 6. Юначе мій, (чиясь) мами сину! (Б. Олійник). 7. Кожна травинка має (своя) росинку. (Народна творчість). 8. Безсмертна у трудах (свій) бджола. (Б. Олійник).
    Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

 

Творча робота

Різнорівневі завдання

Скласти, використовуючи присвійні займенники: високий рівень – поезію (4 рядки); достатній  рівень – зв’язний текст («-3 речення); середній рівень – 1 речення.

Тема – «Що значить любити Батьківщину?»

 

Закріплення знань, формування умінь і навичок.

Вправа «Пас»

Учні задають один одному питання, що стосуються вивченої теми

 

Домашнє завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал з теми «Присвійні займенники»
 2. На вибір

1) Скласти і записати 4-5 речень з присвійними займенниками.

2) Скласти питання до лігвістичної вікторини на тему «Займенник» (6)

3) Розкрити значення прислів’я «Я не я, і хата не моя».

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,322sec