Пристосування організмів до умов існування

Пристосування організмів до умов існування

Мета: ознайомити учнів з при­стосуваннями організмів до умов се­редовища, розширювати знання про Землю як планету Сонячної систе­ми; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природних явищ.

Обладнання: глобус, малюнки, таблиці із зображенням рослин і тварин різних природних зон.

Тип уроку: вивчення нового ма­теріалу.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяль­ності

Учитель. Наша Земля поки що єдина з відомих науці планет, на якій існує життя. Усі живі істоти дуже різні й цікаві, іноді просто фантастичні. Важко сказати точно, скільки на Землі існує видів жи­вих істот.-За підрахунками вчених, рослин — 350 тис. видів, тварин — 1,5 млн, мікроорганізмів — 75 тис. видів.

Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, як живі організми при­стосовуються до умов існування.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1)                Методика «Мозковий штурм»

Життя на Землі існує скрізь: і на найвищих гірських вершинах, і у найбільших глибинах океанів, у найсуворіших умовах піщаних та льодових пустель, у кратерах вул­канів. Завдяки чому таке велике різноманіття живого пристосувалося до життя на Землі?

(Відповідь. Завдяки наявності по­вітря, води, сонячного світла тощо.)

Висновок. Усі ці умови у про­сторі створюють середовище жит­тя, до якого і пристосовуються живі організми.

2) Розповідь учителя

Учитель розповідає про особли­вості Землі як планети Сонячної системи, що сприяють існуванню живих організмів:

а)   особливості маси Землі;

б)   повітряні маси;

в)   рух навколо осі й Сонця;

г)    форма.

ІІІ. Творче застосування набу­тих знань

Робота в групах

Кожна група отримує малюн­ки різних живих організмів. Завдання

Поясніть, як і до яких умов пристосувалися ці живі організми:

група 1 — білий ведмідь, зяєць;

група 2 — зелений коник, жаба;

група З — риби;

група 4 — пінгвіни, кити;

група 5 — кактус.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до оцінювання з теми «Умови життя на планеті Земля».

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,651sec