Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Тема.  Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів, одержані на попередньому уроці щодо різновидів фразеологізмів; формувати загально пізнавальні вміння з’ясовувати походження і значення фразеологічних зворотів; удосконалювати вміння використовувати їх в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовну культуру шестикласників, виховувати почуття любові до Батьківщини.

Тип уроку: урок осмислення нових знань, вироблення практичних умінь і навичок.

Хід уроку

Організаційний момент.

Перевірка домашнього завдання.

Установчо-мотиваційний етап.

1.Психологічна настанова щодо вивчення теми «Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів». Ознайомлення учнів зі структурою уроку.

2.Уведення учнів у спроектоване поняттєво-термінологічне поле: учитель акцентує увагу шестикласників на визначеннях таких понять, як прислів’я, приказка, крилатий вираз, афоризм.

Прислівя – синтаксично закінчений образний вислів, що має повчальний зміст. Приказка – образний вислів, близький до прислів’я, але без повчального змісту. Крилатий вираз – влучна словосполука, влучний вислів літературного походження, що стисло й образно передає думку та є загальновживаним. Афоризм – будь-яка узагальнена думка, висловлена стисло в дуже виразній формі.

 

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 

Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загально пізнавальних і творчих умінь з теми.

 

Вибіркова робота

Виписати у дві колонки прислів’я і приказки. З’ясувати, що вони означають.

  1. Кожному мила своя сторона. 2. Який народ, такі й порядки. 3. Найбільше каліцтво – ледачість. 4. Межи людьми будь людиною. 5. Рідна земля і в жмені мила. 6. Щастя без розуму – дірява торбина. 7. Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить. 8. Грамоти вчиться – завжди знадобиться.

 

Прислів’я Приказки
   

 

Пошукова робота.

Визначити у прислів’ях і приказках художні засоби (гіперболи, метафори, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, порівняння), за допомогою яких створюється образність мовлення.

  1. Дорога та хатка, де родила мене матка. 2. Свій край – як рай, чужа країна – як домовина. 3. Рідна сторона – мати, чужа – мачуха. 4. Своя хата – своя правда, чужа хата – гірше каторги. 5. Пташка красна пірям, а людина знанням. 6. Не кайся рано вставати, а з молоду вчитися. 7. На свої руки найду всюди муки. 8. Їсть за вола, а робить за комара.

 

Творче конструювання.

Прочитати подані афоризми, крилаті вислови, запам’ятати їх походження. Увести деякі з них у прості речення.

Борітеся – поборете! – слова з поеми Т.Г.Шевченка «Кавказ» ( це полум’яний заклик до боротьби проти національного й соціального гноблення).

Через терни до зірок – латинський вислів (походить з твору давньоримського письменника і філософа Сенеки).

Буря в склянці води – вислів належить французькому письменникові й філософу Ш.Л.Монтеск’є (велике хвилювання з незначного приводу, дрібної події, які штучно роздуваються).

З корабля на бал – вислів належить російському письменникові О.Пушкіну (різка й несподівана зміна обставин).

Для слави козацької – усталений зворот, широко вживаний у думах та історичних піснях.

 

Підсумок урок.

Домашнє завдання.

Дібрати по два приклади до кожного із різновидів фразеологізмів

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,329sec