ПРИЩЕПЛЮВАТИ ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ – РОСТИТИ УМІЛЬЦІВ

ПРИЩЕПЛЮВАТИ ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ РОСТИТИ УМІЛЬЦІВ

    Сім’я та школа відіграє величезну роль у вихованні дитини, саме від батьків та вчителів учень запозичує багато корисних звичок, переважно під їх керівництвом робить свої перші кроки до самостійного життя.

    Діти завжди вирізняються винятковою допитливістю. Для них кожен крок – нове відкриття світу, їх завжди цікавить: що, для чого, чому? Не зважати на їх допитливість – означає згасити потяг до знань, і дуже часто від цього залежить, яким шляхом піде в життя новий громадянин суспільства. Практика свідчить, що лише ті діти розумово і фізично гармонійно розвиваються, навчаються правильно пізнавати навколишній світ, рано виявляють певні здібності, які s в сім’ї, і в школі отримують педагогічне цілеспрямоване виховання.

    Життя дитини насичене різноманітною діяльністю. І дуже добре, якщо не залишається часу для і пустощів, байдикування, коли вони весь час щось роблять, зайняті корисними справами. У своїй активній діяльності школярі виявляють багато наполегливості, ініціативи, здійснюють маленькі творчі задуми.

    Кожен вчитель мусить показати, як користуватися будівельним матеріалом, деревообробним чи токарним станком, конструктором, майструвати предмети з дерева, розбиратися в побутових електросхемах, а дівчатам, – як шити одяг, готувати їжу, сервірувати стіл, і таке інше. Діяльність дитини необхідне спрямовувати на соціалізацію у суспільстві, щоб вона входила у доросле, свідоме життя вже сформованою особистістю, що вміє сама себе обслужити. Для цього їй треба давати чіткі вказівки, власним прикладом показувати, як треба поводитись з різними матеріалами, різними людьми у різних обставинах.

    Треба привчати учнів жити і працювати в колективі, підтримувати дружні взаємини між ровесниками і найкраще психологічно розкриваються діти на творчих уроках праці, де для цього використовуються заняття з ліплення, конструювання, рукоділля, де учні отримують велике моральне задоволення, привчаються завжди займатися певною, корисною справою, вчаться встановлювати справжні товариські взаємини.

    І якщо мова йде про гармонійний розвиток дитини, то хочеться почати з фізіології, а саме розвитку півкуль мозку. Відомо, що права півкуля мозку людини відповідає за емоції, відчуття, уяву, інтуїцію, а ліва за логіку, аналіз, контроль, вербалізацію. У мозку відбувається перебіг інформації, як у пісочному годиннику, з однієї півкулі до іншої, і якась одна півкуля мозку завжди залишається головною, чи логіка, чи емоції, думати обома півкулями одночасно людина не вміє. І якщо людина приймає більшість рішень спираючись на відчуття та інтуїцію, то вчені вважають її правопівкульною, а якщо на логіку та аналіз – то лівопівкульною. І так сталося, що «Бог парує», і люди живуть у мирі, гармонійно доповнюючи один одного.

    У світі існує велика кількість професій, займаючись якими без добре розвинутої уяви, інтуїції, відчуттів, робітник стає бракоробом. І навпаки, службовець з рецесивною лівою півкулею завжди буде отримувати фіаско займаючись математичною, фінансовою, бухгалтерською діяльністю.

    І цей важливий фізіологічний факт чомусь ігнорує наша навчальна середня загальноосвіт¬ня система. Оскільки увесь навчально-методичний матеріал розраховано лише на учнів з домінуючою лівою півкулею мозку. Зрозуміло, що правопівкульна половина людства з точки зору лівопівкульних, буде відставати. Ми глибоко переконані в тому, що такі навчальні пріоритети слід коригувати, якщо мова йде про гармонійний розвиток особистості.

    Згадаймо чотири основні напрямки гармонійного розвитку людини:

1. Фізичний.

2. Інтелектуальний.

3. Соціальний.

4. Духовний.

    Якщо проаналізувати час інформаційного навантаження у школі, що спрямує дитина, у відсотках по окремих напрямках гармонійного розвитку людини, то отримаємо:

1. Фізичний – 10%.

2. Інтелектуальний – 70 %.

3. Соціальний – 8 %.

4. Духовний – 12%.

Профіль розвитку учнів у школі подано у схемі 1.

    Виникає запитання: де гармонія розвитку, яку ми широко декларуємо в усіх своїх шкільних програмах? А тепер, після впровадження 12-річ-ної загальної освіти, зі школи будуть виходити 20-річні парубки та дівчата і дивувати світ своєю інфантильністю, отримуючи психологічні травми, від перших кроків на шляху в самостійне життя, оскільки на процес соціалізації молоді часу у шкільних програмах передбачено замало.

    Ще Григорій Сковорода, впроваджуючи теорію «сродної праці», зазначав: «Бути щасливим, це значить пізнати себе, свою природу, знайти свою «форму праці» і жити в мирі, виконуючи суспільну потребу».

” Вибір професії в житті кожної людини – це програмування власної долі. Як казав К. Маркс: «Професія може ощасливити того, хто має до неї покликання, і вона ж призводить до загибелі того» хто взявся за неї поспішно, необдумано». У правильному вирішенні цього життєво важливого питання зацікавлені всі: людина, родина, суспільство, держава.    

    Що розуміють під виваженим правильним вибором професії?

1. Вибір, якай зроблено з урахуванням інтересів, нахилів та уподобань конкретної людини до певної професії.

2. Психофізологічні особливості людини мають відповідати потребам конкретної професійної діяльності.

3. Має бути усвідомлена суспільна потреба в спеціалістах конкретного профілю.

Обираючи професію, треба пам’ятати:

• здійснити цей відповідальний крок треба свідомо, враховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські інтереси;

• розподіл професій на погані і хороші, цікаві і нецікаві, легкі і важкі – помилковий. Значення професії в житті людини залежить не стільки

від характеру роботи, скільки від того, як до нього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям;

• професію не слід вибирати «за компанію». Такий вибір тільки випадково буває вдалим;

• у світі налічується понад 40 000 професій, а у школі викладається всього 15-18 предметів, тому ототожнення улюбленого навчального предмета з професією не є надійним орієнтиром у виборі професії;

• не варто переносити своє ставлення до конкретної людини на її професію. Особиста симпатія чи антипатія до людини однієї професії ніяк не може свідчити про особисту придатність чи непридатність іншої людини до цієї

професії;

• погляд на професію як на вибір постійної справи на все життя – хибний, бо не враховує, що людина має різносторонні здібності, які дають можливість накопичувати спеціальні знання та навички у різних сферах діяльності (кращим інженером, наприклад, буде той, хто пройшов школу майстерності працівника);

• інколи за зовнішньою привабливістю професії приховані її труднощі.

(Так, професію геолога інколи цінують за можливість мандрувати і споглядати світ, актора – за славу і таке інше, але ж це тільки «одна сторона медалі».)

    Як уникнути помилок і розчарувань у виборі професії?

    Універсальних рецептів немає, але є деяка схема самоаналізу, організації пошуку власного «Я», вибору майбутньої професії.

Виконайте послідовно такі дії:

• зберіть якнайбільше інформації про світ професій і визначте сферу діяльності, яка вас цікавить;

• вивчіть самого себе, складіть уявлення про свої інтереси, здібності і нахили;

• з’ясуйте, чи немає у вас медичних протипоказань за обраною професією;

• знайдіть можливість зустрітися з представниками цієї професії і дізнайтеся, в якому навчальному закладі можна одержати необхідну кваліфікацію;

• з’ясуйте, чи користується обрана вами професія попитом на ринку праці;

• проаналізуйте отримані відомості і, якщо у формулі «хочу-можу-треба» повторюватиметься одна і та сама професія, вибір зроблено правильно.

Якщо у вас виникли труднощі…

На заняттях з професійної діагностики ми:

• визначимо за допомогою тестів ваші здібності, нахили та інтереси;

• надамо інформацію про професії і вимоги, які вони ставлять перед людиною;

• проконсультуємо про можливі шляхи здобуття професії, умови прийому і навчання у професійних навчальних закладах та працевлаштування з урахуванням ваших психологічних особливостей та вимог ринку праці;

• надамо рекомендації про можливі напрямки професійної діяльності, що найбільше відповідають вашим психологічним особливостям;

• надамо допомогу в самопізнанні, самооцінці та адаптації до реальних життєвих умов, подоланні кризових ситуацій;

• визначимо ступінь вашої професійної придатності до конкретної професії, посади;

• розробимо індивідуальний план самоменеджменту, що сприятиме вашому професійному становленню, розвитку кар’єри, формуванню відповідних соціальних і професійних рис;

• допоможемо розібратись у своїх проблемах, використати всі свої можливості в досягненні мети, яку ви поставили перед собою, та набути

впевненості у собі;

• допоможемо пізнати себе, виявити нахили, здібності, об’єктивно оцінити свої особисті риси;

• визначити спектр професій, які максимально відповідають вашим індивідуальним психофізіологічним можливостям, схильностям

та здібностям, на які є попит на ринку праці.

    Кожному, хто обирає рід занять, професію, важливо визначитись щодо своїх особистих можливостей.

Запитайте себе:

• Чи маєте ви уявлення про свої сильні та слабкі сторони?

• Що відомо вам про ваші приховані можливості?

• Чи в змозі ви успішно займатись підприємницькою діяльністю?

• Чи збігаються ваші професійні наміри з вашими здібностями?

    Немає бездарних людей, є люди, що займаються не своєю роботою.

Кожна людина, коли починає якусь справу, сподівається на успіх, але досягає його не кожний, а тільки той, у кого є хист до цієї справи, відповідні здібності, талант. Чітке уявлення про себе та свої можливості дасть вам змогу уникнути багатьох помилок, що можуть статися під час вибору напрямку трудової діяльності, конкретної професії та плануванні професійної кар’єри.

    На заняттях із самоменеджменту, імплойменту (техніки пошуку роботи) ви навчитесь:

• складати резюме;

• правил поведінки під час співбесіди з роботодавцем;

• спілкуватися по телефону під час пошуку роботи;

• писати листи, факси до роботодавця.

ПРОФДІАГНОСТИКА УЧНІВ (9 та 11 класи)

    Програма складається із спеціально організованих занять, що тематично поділяються на чотири етапи, які стимулюють пізнавальні інтереси щодо самопізнання, профдіагностики, закріплюють практичні навички самоменеджменту під час імплойменту в перехідний період соціалізації випускників. Суттєвою складовою профорієнтації є просвітницька робота з батьками.

Мета: виявлення психофізичних, генетичних і набутих здібностей, нахилів, талантів до певного спектру професій. Визначити домінуючі, особистісно зорієнтовані напрямки діяльності.

Завдання:

І етап. Визначення особистісних рис випускника:

1. Ознайомлення батьків з програмою профорієнтаційної роботи з учнями.

2. Визначення домінуючих рис темпераменту.

3. З’ясування типу акцентуації характеру.

4. Визначення пріоритетів розвитку особистості.

II етап. Виявлення психофізіологічних особливостей, що відповідають певному спектру професійної діяльності:

1. Визначення домінуючої сфери діяльності.

2. Виявлення напрямків соціальної активності.

3. Виявлення прихованих здібностей.

III етап. Визначення списку професій, індивідуальна значущість яких перевищує 60 %.

1. Диференційно-діагностична методика.

2. Опитувальник уподобань К. Платанова.

3. Тест профдіагностики Дж.Холланда.

IV етап. Психологічні особливості соціальної адаптації, усвідомлення суспільної потреби в спеціалістах конкретного профілю.    

1. Моніторинг навчальних закладів, що готують конкретних спеціалістів.

2. Навички самоменеджменту в період імплойменту.

3. Прогнозування суспільної потреби в спеціалістах конкретного профілю.

4. Ознайомлення батьків з індивідуальними результатами їхніх дітей після проходження програми профдіагностики.

Предмет: психофізіологічні особистісні риси випускників.    

Об’єкт: учні 9-х, 11-х класів та їх батьки.

Обсяг програми: 14 занять по 45 хв. 3 рази на тиждень.

Форма роботи: індивідуальна – групова.

Необхідні матеріали: зошит, юпка, лінійка, калькулятор, тести, опитувальники.

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Заняття 1

Тема: ознайомлення батьків з програмою профдіагностичної роботи.

Мета: визначення коефіцієнту сформованосгі професійного програмування дітей їх батьками.

Завдання: бесіда про вимоги ринку праці, ринкові відносини, європейський курс капіталізації. Провести опитування батьків стосовно професійних династій, сімейних традицій, сімейного бізнесу тощо. З’ясувати, які професії хотілося б батькам щоб здобула їхня дитина, наскільки глибоко вони відчувають таланти своєї дитини.

Резюме: сконцентрувати увагу батьків на доленосному питанні вибору професії як на одному з провідних мотивів формування успішної, щасливої особистості.

Час: 45 хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Тема: домінуючі риси темпераменту.

Мета: визначення домінуючого типу темпераменту.

Завдання: бесіда про значення темпераменту в професійній діяльності. Провести тестування «Профіль темпераменту».

Резюме: усвідомлення власного типу темпераменту з професійною діяльністю.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Заняття 3

Тема: типи акцентуації характеру.

Мета: визначення домінуючого типу акцентуації характеру.

Завдання: бесіда про вплив характеру на успішність професійної діяльності. Провести тест «Типи акцентуацій характеру».

Резюме: усвідомлення власного типу характеру стосовно оптимальної трудової діяльності.

Час: 45 хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Заняття 4

Тема: пріоритети розвитку особистості.

Мета: визначення пріоритетів розвитку особистості.

Завдання: бесіда про зв’язок розвитку особистості з успішністю у професійній діяльності. Провести опитування стосовно напрямків пріоритетного особистісного розвитку.

Резюме: аналіз уподобань особистісного розвитку з усвідомленням умов майбутньої роботи.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

 

IІ Етап Виявлення психофізіологічних особливостей, що відповідають певному спектру професійної діяльності

Тема: визначення домінуючої сфери діяльності.

Мета: визначення нахилів до певної сфери діяльності.

Завдання: бесіда про сфери діяльності людини. Провести тестування «5 провідних сфер діяльності».

Резюме: індивідуальне усвідомлення пріоритетної сфери діяльності у здібностях до неї.

Час. 45 хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Заняття 6

Тема: напрямки соціальної активності.

Мета: визначення напрямків соціальної активності.

Завдання: бесіда про значення активної життєвої позиції, щодо успішності в професійній діяльності. Провести опитування стосовно домінуючих напрямків соціальної активності.

Резюме: аналітичне усвідомлення синтезу власної соціальної активності з успішністю в професійній діяльності.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

 

ІІІ етан. Складання перелісу професій, індивідуальна значущість яких перевищує 60 %

Заняття 8

Тема: диференційно-діагностична методика.

Мета: визначення особистісно зорієнтованого спектру професій.

Завдання: бесіда про «сродну працю» (за філософією Г. Сковороди). Провести диференційно-діагностичне тестування. Ознайомити з професіограмами вибраних професій.

Резюме: образно-аналітичне усвідомлення особистісно зорієнтованого спектру професій. Визначення відсотка нахилів до кожної.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Заняття 9

Тема: опитувальник уподобань К.Платонова.

Мета: визначення особистісно зорієнтованого спектра професій.

Завдання: бесіда про успішну професійну діяльність. Провести опитування «Чи подобається тобі». Ознайомлення з професіограмами обраних професій.

Резюме: образно-аналітичне усвідомлення особистісно зорієнтованого спектра професій. Визначення відсотка нахилів до кожної професії.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Заняття 10

Тема: профдіагностичні тести Дж.Холланда.

Мета: визначення особистісно зорієнтованого спектру професій.

Завдання: бесіда про творче самовираження в роботі. Провести тест профдіагностики Хол-ланда. Ознайомлення з професіограмами обраних професій.

Резюме: усвідомлення найбільш привабливого спектра професій, що максимальне відповідає конкретній особистості.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

IV етан. Психологічні особливості соціальної адаптації, усвідомлення суспільної потреби у фахівців конкретного профілю

Заняття 11

Тема: моніторинг навчальних закладів, що готують конкретних фахівців.

Мета: аналіз специфіки навчання у різних навчально-професійних закладах освіти, що готують конкретних спеціалістів.

Завдання: аналіз про рівень акредитації навчального закладу та рівень підготовки спеціалістів. Огляд інформації про вищі та середньо-спеціальні навчальні заклади, що запрошують на навчання.

Резюме: фокусування уваги на конкретних закладах, що навчають професій, які найбільше відповідають особистісним здібностям школярів.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит, каталог НЗ.

Заняття 12

Тема: навички самоменеджменту в період імплойменту;

Мета: дати знання, розвинути навички та вміння самоменеджменту, репрезентації себе в перехідний період становлення особистості.

Завдання: бесіда про мистецтво впливу (за Д.Карнегі). Рольові ігри з самоменеджменту, імплойменту, соціалізації. Заповнення кадрових анкет, написання автобіографії, складання резюме та рекомендаційного листа, проходження спецпрофтестів. Виробити практичні навички соціалізації, адаптувати випускника до психоемоційних навантажень перехідного періоду.

Час: 45 хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

 

Заняття 13

Тема: прогнозування суспільної потреби у фахівцях конкретного профілю.

Мета: ознайомлення школярів з вимогами ринку праці України, країн СНД, інших, держав.

Завдання: бесіда про суспільну потребу конкретної професії, трудові міграції. Запрошення фахівців із центру зайнятості, викладачів ВНЗ. Проведений екскурсій на підприємства міста, навчальні заклади, центри зайнятості. Роздавання рекламно-інформаційних матеріалів.

Резюме: підвести особистість до прийняття зрілого рішення стосовно вибору професії, спираючись на усвідомлення генетичних здібностей, нахилів і бажань.    

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

Заняття 14

Тема: ознайомлення батьків з результатами програми профдіагностики.

Мета: ознайомлення батьків з індивідуальними результатами їхніх дітей після проходження програми профдіагностики.

Задачі: бесіда про перспективи розвитку ринку праці на Україні. Звернути увагу батьків на особистісні риси дітей, напрямки соціальної активності, притаманний спектр професій. Дати рекомендації стосовно фаху, що відповідатиме таланту дитини.

Резюме: гармонійне поєднання особистісних рис з вимогами суспільства щодо певних професій. Корекція вибору учнів, оптимальної соціалізації школярів.

Час: 45хв.

Обладнання: ручка, лінійка, зошит.

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 0,343sec