Природний і супутній нафтовий гази,їх склад, використання

Тема. Природний і супутній нафтовий гази,їх склад, використання.

Мета : ознайомитись з основними джерелами  вуглеводнів та їх переробкою;

вивчити склад  і властивості природнього і супутніх нафтових

газів;поглибити    знання про поширення  органічних  речовин у природі

та їх використання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи:  еврістична бесіда, індивідуальна, самостійна робота.

Обладнання: опорні схеми, таблиці, колекції.

Хід уроку

 І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Природні джерела вуглеводнів.

У природі вуглеводні зустрічаються переважно у вигляді природного газу, нафти, кам’яного вугілля. Є два способи використання цих горючих копалин. Один -у вигляді палива, як джерело енергії, другий – для подальшої переробки. Пер­ший спосіб – це звичайне спалювання, другий – це органічний синтез.

Природний газ, нафта, вугілля належать до невідновлюваних природних ресурсів. Ця обставина змушує раціонально експлуатувати природні родовища.

2.Природний газ

У природному газі містяться вуглеводні з низькою молярною масою. Основною складовою частиною його є метан, його масова частка там 80 – 90%. Крім метану у природному газі є 2 – 3% його гомологів – етану, пропану, бутану і невелика кількість домішок – сірководню, азоту, благородних газів, оксиду карбону (IV) і водяної пари.

Природний газ – цінне паливо, за своєю теплотворністю він перевершує всі відомі види палива. (При спалювання 1 м3 газу виділяється до 54400 кДж тепла.)

Природний газ є також цінною хімічною сировиною. З нього добувають сажу, во­день, ацетилен, хлорпохідні, синтез-газ.

3.Гази, супутні нафті

До природних газів належать і супутні гази, які розчинені у нафті, містяться над нею і виділяються під час її добування. Вони є сумішшю легких вуглеводнів, хоча, на відміну від природного газу, в них менший вміст метану (до 40%), а більше його гомологів та інших газів.

Раніше попутний газ не знаходив застосування і під час добування нафти його спалювали факельним способом. Зараз його уловлюють і використовують як пали­во, але головним чином як хімічну речовину.

4. Переробка супутнього нафтового газу

При переробці супутнього нафтового газу спочатку відокремлюють рідкі легкокиплячі вуглеводні – пентан, гексан та ін. Вони разом  утворюють так званий газовий бензин(газолін), який використовується як добавка до звичайних бензинів для  кращого  їх  займання  під  час   запуску  двигуна.

Потім    відокремлюється     пропан-бутанова суміш , якою заповнюють  балони  під  тиском.  Зріджений  газ використовується  як   газоподібне   паливо.    «Сухий   газ»,   що   залишився після відокремлення газового бензину і бутан-пропанової суміші складається   переважено  з   метану   і   використовують як паливо.

Для   хімічної   переробки   з   супутнього   газу відокремлюють  індивідуальні вуглеводні:  етан, пропан, н-бутан тощо. Оскільки  насичені   вуглеводні   відносно   хімічно   інертні  і мало придатні як сировина для   хімічного синтезу, їх перетворюють за допомогою     реакцій    дегідрування    в    активніші – ненасичені вуглеводні, з яких потім синтезують каучуки і пластмаси. Крім того,  окисненням  вуглеводнів   добувають   органічні кислоти, спирти та   інші   продукти

IV. Узагальнення та систематизація знань

1.   Складіть рівняння реакції добування  з природного  газу (метану) водню, сажі,   ацетилену,   хлоропохідних.   Назвіть   галузі,   де   ці   речовини використовуються.

2. Які продукти виділяють  із супутнього нафтового газу і де їх  використовують ?

3. Наведіть кілька рівнянь реакцій, які показують можливі напрями   хімічного використання етану та бутану, індивідуально виділених  з супутнього газу.

4. Природний газ Ямбурзького родовища містить метан, етан, пропан, сірководень. Їх об’ємні частки (у %) відповідно становлять 97,7; 0,2; 0,1; 2. Який  об’єм   повітря  витрачається  на   повне  згоряння   1м3  такого газу?

ІV. Підведення підсумків. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Застосування природнього і супутніх нафтових

газів»

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (23) (15.2 KiB, Завантажень: 72)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (24) (61.5 KiB, Завантажень: 37)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,345sec