Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Тема: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета: поглибити знання учнів про прикметник як частину мови, формувати вміння визначати рід, число та відмінки прикметників; формувати вміння доречно вживати прикметники різних груп у мовленні; розвивати культуру усного й писемного мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу учнів; виховувати любов до рідної землі.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

 Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Фронтальне опитування.

Доведіть правильність думки

  1. Чи є в нашій мові слова без ознаки роду? Доведіть.

Визначте корінь у словах армія, мрія.

  1. Чи є спільнокореневими слова воля, вільний, неволя, неволячи?

Чому пишеться газифікація, а не газофікація? Адже – газогенератор.

Чи різняться за значенням слова відпуск і відпустка? Доведіть.

  1. Якого роду іменники тюль, толь? Як вони змінюються? Яке закінчення мають у родовому відмінку множини іменники кінь, серце, плече, тато? Довести.

 

Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нового матеріалу. Виконання системи завдань.

Звернімось до рубрики «Пригадаймо»

  1. Чи змінюються прикметники?
  2. На які питання вони відповідають?
  3. До якої частини мови найчастіше відносяться прикметники?
  4. Якою стає мова завдяки прикметникам?

 

Обміркуйте.

Що необхідно, щоб охарактеризувати прикметник як частину мови? Складіть план вивчення прикметника.

На основі самостійних спостережень дайте визначення прикметника як частини мови.

 

Творча лабораторія.

Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок. Знайдіть у тексті прикметники. За якими ознаками ви їх розрізняєте? Яке загальне значення мають прикметники? Назвіть граматичні ознаки цієї частини мови. Яким членом виступають прикметники у реченні?

Чарівна пора року – рання осінь! Дерева наділи барвисте вбрання і раз у раз осипають нас багряно-охристим листям. Відцвітають осінні квіти – айстри, хризантеми, наче шлють нам осінній привіт. Повітря чисте й прозоре. Поволі мандрують у ньому тоненькі павутинки бабиного літа. Прохолодними ранками падають густі роси на ще зелені трави.

Прочитайте текст без прикметників. Що втрачається у тексті? Яку роль відіграють прикметники у мовленні?

 

Творче спостереження з елементами зіставлення.

Порівняйте подані слова. До яких частин мови вони відносяться? Доведіть. Яка різниця в значеннях слів? Які з них виражають риси характеру конкретно, а які більш загально?

Сміливий – сміливість – смільчак

Добрий – доброта – добряк

Боягузливий – боягузтво – боягуз

Хитрий – хитрість – хитрун

Вкажіть на різницю між іменником і прикметником?

 

Творча робота.

Подані фразеологізми ввести до самостійно складених речень. Вказати вжиті у фразеологізмах прикметники.

На яснії зорі, на тихії води, молочнії ріки, кисільні береги.

 

Підсумок  уроку. Рефлексія.

  1. Чому прикметники найчастіше виступають означенням?
  2. Дібрати синоніми до слова «чепурний»

 

Домашнє завдання

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника. Виконання вправи підручника.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,413sec