Прийняття Конституцїї 1996 року

Прийняття Конституцїї 1996 року.

Мета:  охарактеризувати особливості конституційного процесу в Україні, з’ясувати його здобутки і проблеми ;  розвивати  в учнів асоціативне мислення під час роботи над розвитком понятійного апарату; виховувати в дусі патріотизму, толерантності, сприяти вихованню правової культури.

Обладнання: Конституція України 1996р.,  роздатковий матеріал.

Тип уроку : вивчення нового матеріалу.

Структура заняття:

I. Організаційний момент

  1. Вивчення нового матеріалу
  2. Закріплення вивченого матеріалу
  3.  Підсумок заняття.

Хід заняття

  1. I.                  Організаційний момент.
  2.  Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя.

   Учитель звертає увагу учнів на те, що вони починають вивчати окремі галузі права і ті нормативно-правові акти, на яких ці галузі базуються. Далі дає визначення Конституційного права.

Конституційне право — це система норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.

Далі вчитель вказує, що основним джерелом конституційного права є конституція, і пропонує учням пригадати визначення поняття «конституція» Слово «конституцiя» у сучасну мову пpийшло з латинської – «constitutio», що буквально можна пеpекласти як «устpiй, становлення, утвеpдження». У Стаpодавньому Римi конституцiями називали окpемi акти, які видавали iмпеpатоpи. Сучасне pозумiння слова «конституцiя» (конституцiя деpжави) беpе свiй початок iз пеpiоду змiни в Євpопi феодального ладу на буpжуазний (XVII-XVIII ст.) i кiнцево викpисталiзовується на початок ХХ ст. вже як сутнiсть основного закону деpжави.

Конституція — це Основний Закон держави, що закріплює суспільний і державний лад, систему порядок утворення й компетенцію органів державної влади, виборчу систему, основні права, свободи та обов’язки громадян та інші найважливіші державно-правові інститути і, таким чином, визначає принципи регулювання суспільних відносин.

Завдання учням.

Учні на основі розповіді вчителя або повідомлення однокласників визначають основні етапи процесу прийняття Конституції 1996 р.

 Прийняття Конституції України – важлива віха її історії.

У 1996 р. була прийнята Конституція України..Конституція — Основний Закон держави. (У перекладі з латинської «конституція» — «установлення», «устрій».)Україна має давні конституційні традиції. Ще за часів Київської Русі й Галицько-Волинського князівства діяла «Руська Правда». Під час перебування українських земель у складі Литви і Польщі діяли «Литовські Статути» (1529, 1566, 1588 рр.). У роки Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького основними правовими актами були універсали гетьмана, а з 1654р. — «Березневі статті», що визначали автономний статус України в складі Московської держави. Наступними актами, що визначали правовий статус України в складі Московської держави, були Переяславські статті, Московські статті, Глухівські статті, Коломацькі статті, «Вирішальні пункти».    Пам’яткою політичної та юридичної думки XVIII ст. стала Конституція Пилипа Орлика «Пакти і Конституція прав і вільностей Війська Запорозького», створена 5 квітня 1710 р.У XIX ст. конституційне право продовжувало розвиватися. Був створений проект «Конституції Г.Андрузького»; з конституційними проектами наприкінці XIX — на початку XX ст. виступили М. Драгоманов, М. Грушевський.У роки Національно-демократичної революції 1917—1921 рр. була прийнята, але не набрала чинності «Конституція УНР». Конституційне право поповнилося чотирма Універсалами Української Центральної Ради.У радянській Україні діяли чотири Конституції — 1919 р., 1929 р., 1937 р., 1978 р. Із проголошенням незалежності в Україні розгортається конституційний процес розробка й обговорення різних варіантів нової Конституції, її розділів і статей. Конституційний процес умовно поділяють на два періоди: І період — 1992—1994 рр.; II період — з 1994 р. до прийняття Конституції 1996 р.

Запитання.

1.Коли була проголошена незалежність України?

2. Коли була прийнята нова Конституція України?

3. Скільки Конституцій діяло  у  радянській Україні ?

Слово вчителя.

Учитель. Незважаючи на те, що з 1991 р. Україна була незалежною державою, певний час на її території була чинною Конституція УРСР. Щоправда, до її змісту були внесені деякі зміни і доповнення, зокрема вилучено преамбулу про будівництво комунізму і положення про керівну роль КПРС, зупинена дія глави другої «Економічна система», засновані такі інститути, як Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд, зафіксовано положення про АРК.

Всі ці зміни і доповнення все ж не були спроможні вирішити всіх проблем конституційного регулювання України. Виникла необхідність прийняття нової конституції, яка б не тільки відповідала існуючому рівневі суспільних відносин, але й сприяла б їх подальшому розвитку. З цією метою була створена конституційна комісія. Вона розробила проект нової конституції, який був винесений на всенародне обговорення, після чого повернений на доопрацювання. Затягування конституційного процесу призвело до поглиблення суперечностей між Верховною Радою та Президентом. З метою їх залагодження 8 червня 1995 р. між ними був укладений Конституційний договір «Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України». Цей договір згодом склав основу нової Конституції України. За Конституцією 1996 р., Президент призначав з погодження Верховною Радою прем’єр-міністра, призначав та звільняв міністрів, голів держадміністрацій, звільняв прем’єр-міністра. Кабінет Міністрів складав повноваження перед новообраним Президентом або міг бути звільнений внаслідок звільнення прем’єр-міністра чи недовіри Верховної Ради.

 

 

 

Робота над таблицею(самостійна робота учнів над заповненням таблиці )

Питання для порівняння Конституція 1978р. зі змінами і доповненнями 1990-1993рр. Конституційний договір 1995р. Конституція

України 1996р.

Політичний режим Демократичний Демократичний Демократичний
Форма правління Президентсько-парламентська республіка Президентсько-парламентська республіка Президентсько-парламентська республіка
Законодавча влада Верховна Рада України Верховна Рада України Верховна Рада України
Виконавча влада Президент України, Кабінет Міністрів України Президент України, Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром України
Судова влада Верховний суд України Верховний суд України Конституційний суд України; Верховний суд
Форма державного устрою Унітарна держава і територіальна автономна Республіка Крим Унітарна держава і територіальна автономна Республіка Крим Унітарна держава і територіальна автономна Республіка Крим

 

Учитель перевіряє зміст таблиці «Загальна характеристика змін до Конституції України в 1978-1996р.», яку заповнили учні.

 III. Закріплення знань учнів.

Учні відповідають на запитання учителя користуючись Конституцією України.

1. Назвіть основні складові Конституції України.

2. Укажіть загальну кількість статей.

3.Який розділ Конституції України є найбільшим за обсягом?

За наявності часу вчитель дає загальну характеристику Конституції України, вказуючи на те, що вона є писаною, жорсткою (складна процедура внесення змін) та унітарною (за формою територіального устрою держави).

  1. V.               Підсумок уроку.

Заключне слово вчителя.

Учитель вказує на важливість Конституції України та необхідність її дотримання.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,577sec