Процес розчинення. Залежність розчинності від різних чинників. Насиченні й ненасичені розчини. Поняття про кристалогідрати

Тема. Процес розчинення. Залежність розчинності від різних чинників. Насиченні й ненасичені розчини. Поняття про кристалогідрати.

Мета. Розкрити суть явища розчинення як фізико-хімічного процесу; з’ясувати залежність розчинності речовин від різних чинників; сформувати визначення понять «гідратація», «гідрати», «кристалогідрати»; вивчити класифікацію розчинів на насиченні й ненасичені, концентровані й розбавлені; розвивати вміння спостерігати, міркувати, виділяти головне, робити висновки.

Тип уроку: урок-дослідження

Методи: бесіда, дослідження, самоконтроль.

Засоби навчання: інструктивні картки, підручник, склянки з холодною водою, кристалічний натрій нітрат, натрій гідроксид ,цукор, пробірка з газованою водою, пробіркотримач, спиртівка, пляшка «Соса-Соla», відкривача, сірники.

Основні поняття, що вводяться вперше: гідратація, гідрати, кристалогідрати.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.

Продовжуємо працювати над темаю «Розчини». Ми підійшли до центрального дослідження: у чому ж полягає суть процесу розчинення; чи залежить розчинність речовин від якихось чинників?

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Групова робота з повторення основних питань попереднього заняття;

Учні працюють з питаннями інструктивної катки.

Після закінчення групової роботи відповіді на питання обговорюються фронтально.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 Створення проблемної ситуації

На столах учнів є три склянки з холодною водою.

Школярі розчиняють в одній з них кристалічний амоній нітрат, другій – гранули натрій гідроксиду, третій цукор і спостерігають за температурою утворених розчинів.

Що помітили?

Учні аналізують спостереження.

Чому під час розчинення одних речовин енергія поглинається, а під час розчинення інших виділяється, та в деяких випадках помітні зміни в температурному стані розчину не відзначаються?

Відповідь на ці запитання можна отримати здійснивши теоретичне групове дослідження процесу розчинення.

Групи працюють із завданнями.

У процесі обговорення результатів роботи учні доходять висновків.

1) етап «а» – руйнування зв’язків (кристалічної градки) у вихідній речовині →

хімічний процес, енергія поглинається (Е1).

2) етап «б» – дифузія → фізичний процес.

3) етап «в» – гідратація, утворення гідратів → хімічний процес, енергія виділяється (Е2).

Процес взаємодії йонів з молекулами води називають гідратацією, а продукти, які при цьому утворюються – гідратами.

Деякі гідрати утримують воду в твердому стані. Їх називають кристалогідратами, а воду – кристалізаційною. Це такі речовини, як мідний купорос CuSO4 5H2O, залізний купорос Fe SO4 7H2O, гіпс CaSO4 2H2O.

(Демонстрація безводного купрум сульфату та мідного купоросу).

Висновок: процес розчинення – це складний фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія між частинками розчинника і розчинюваної речовини, а розчин – фізико-хімічні системи.

Але виможете сказати, що не всі речовини однаково розчиняються у воді.

Розчинність, її залежність від різних чинників

Розчинність визначається масою речовини, що здатна розчинитися в 1000г розчинника за даної температури.

Класифікацію розчинів подано у схемі 1:

Схема 1

 

Чому розчинність різних речовин різна?

Чи впливають на розчинність речовин певні чинники? Про це дізнаємось виконавши певні завдання:

І.

1)          користуючись таблицею розчинності, наведіть приклади розчинних, малорозчинних та практично нерозчинних речовин;

2)          опираючись на власний досвід, наведіть приклади розчинних, малорозчинних та практично нерозчинних речовин;

3)          чому, на вашу думку, ці речовини мають різну розчинність?

Висновок. Чинник №1 – природа розчиненої речовини.

ІІ. На рисунку в графічному вигляді представлена залежність розчинності твердих речовин від температури.

Яку закономірність ви виявили?

–           із збільшенням температури розчинність більшості твердих речовин зростає.

Нагрійте пробірку з газованою водою. Коли виділення газу відбувається енергійніше: до нагрівання чи в процесі нагрівання?

Як залежить розчинність газів від температури?

–           із збільшенням температури розчинність газів зменшується.

Висновок. Чинник №2 – температура.

ІІІ. Відкрийте пляшку «Соса-Соla». Що спостерігаєте?

Чому, на вашу думку, це відбувається?

–           із зменшенням тиску розчинність газів зменшується.

Висновок. Чинник №3 – тиск.

Класифікацію розчинів подано у таблиці

Таблиця

Класифікація розчинів за кількістю розчиненої речовини

За концентрацією розчинених речовин

За досягненням розчинності

Розведені: мають відносно малий вміст розведеної речовини Насичені: в яких за певної температур речовина не може більше розчинятися
Концентровані: мають відносно великий вміст розведеної речовини Ненасичені: в яких за певної температури речовина ще може розчинятися
 

 

Перенасичені: в яких за певної температури речовини більше, ніж у насиченому розчині

 

ІV. Підбиття підсумків

Учитель запитує в учнів, чи виконали вони завдання уроку, чи отримали відповіді на всі запитання.

Перевірка засвоєного на уроці

  1. У чому полягає суть процесу розчинення?
  2. Що таке гідрати? Гідратація? Кристалогідрати?
  3. Які чинники впливають на розчинність речовин?
  4. Як класифікують речовини за їх здатністю розчинятися?

Перевірка рівня засвоєння знань закінчується диференційованою роботою – завдання тестів на картках.

Оцінювання роботи учнів.

V. Домашнє завдання

Поміркуй:

  1. Щоб збільшити розчинність газу, треба:

а)зменшити температуру; б)збільшити температуру;

в)збільшити тиск; г)збільшити тиск.

2. Перевести ненасичений розчин у насичений можна:

а) нагрівши і додавши води;

б) охолодивши і додавши води;

в) охолодивши і додавши солі;

г) нагрівши і додавши солі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

4 (28.7 KiB, Завантажень: 58)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,499sec