ПРОГРАМА ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

1. Створення загальних умов ефективності навчально-виховного процесу.

1.1. Забезпечення загальних умов ефективності уроку:

[1] а) попередні вказівки щодо плану уроку (мета, завдання, головні етапи тощо);

[1] б) навчальні посібники, ТЗН, сприяння швидкому включенню учнів в роботу;

[1] в) відсутність лишніх затримок в процесі уроку.

1.2. Адаптація навчання до учнів;

[1] а) навчання відповідає віковим особливостям учнів;

[1] б) в необхідних випадках вчитель враховує індивідуальні здібності школярів;

[2] в) для учнів різних рівнів успішності пропонуються групові завдання відповідних рівнів складності. Групова діяльність – взаємозв’язок, стосунки, загальна задача, спільне вирішення задачі.

2. Викладацька компетентність.

2.1. Володіння навчальним предметом і методами навчання:

[1] а) інформація і демонстрація відповідають темі, чіткі, сучасні;

[1] б) без труднощів використовується не менше як 2 форми та методи навчання;

[2] в) використовуються оригінальні методи і прийоми навчання.

2.2. Організація навчальної діяльності, послідовність, досягнення, закріплення, інтеграція:

[2] а) урок розпочинається із привертання уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації;

[1] б) новий матеріал подається як питання – відповідь на запитання, поставлені на попередньому занятті;

[2] в) підсумки уроку підводяться як співвідношення результатів із вивченими раніше предметами, з життєвим досвідом.

3. Техніка пояснення.

3.1. Усні і письмові пояснення:

[1] а) ключові моменти уроку відображені на дошці (опора для мислення учнів);

[1] б) записи на дошці акуратні і розбірливі;

[1] в) мовлення та побудова усної мови правильні і професійні.

3.2. Пояснення при нерозумінні матеріалу учнями:

[1] а) виявляються слова, фрази чи використовуються загальнодоступні вислови;

[1] б) пояснення проводиться за допомогою аналогів і прикладів;

[2] в) наявна навчальна інформація вводиться на основі аналізу наявних знань.

4. Навчальне взаєморозуміння.

4.1. Контроль та корекція діяльності учнів:

[1] а) оцінка дій школяра відділяється від особистого ставлення до нього педагога;

[1] б) вчитель уникає прямих вказівок і корекцій діяльності учнів;

[2] в) учні побуджуються до самооцінки і самокорекції, а також до оцінки та корекції один одного.

4.2. Використання висловлених ініціатив та запитань учнів на уроці:

[1] а) питання і пропозиції учнів приймаються із вдячністю;

[1] б) тактовно відзначаються слабкі місця в прикладах і пропозиціях школярів;

[2] в) ідеї учасників навчально-виховного процесу розробляються і використовуються на уроці.

5. Створення продуктивної атмосфери на уроці.

5.1. Стимулювання інтересу учнів:

[1] а) використовуються цікаві, незвичні аспекти теми, парадокси, гумор;

[2] б) пропонуються проблемні і творчі завдання;

[2] в) на уроках використовується життєвий досвід учнів.

5.2. Допомога учням у вироблені позитивної самооцінки:

[1] а) в мові вчителя немає насмішки, дорікань;

[1 б) конкретні учні заохочуються за конкретну роботу;

[1] в) вчитель підтримує, заохочує учнів, які зіткнулися із труднощами.

6. Підтримка проблемного стилю навчання.

6.1. Підтримка ділової активності учнів на уроці:

[1] а) використання прийомів активізації уваги учнів;

[2] б) використовуються активні методи навчання (дискусія, ділова гра, діалог і т.і.);

[2] в) використовуються спеціальні способи організації роботи активних і пасивних учнів.

6.2. Вплив на порушників дисципліни:

[1] а) вчитель не помічає дрібних випадкових порушень;

[1] б) негайно, але зважено реагує на серйозні порушення дисципліни;

[2] в) вчитель прагне не стільки боротися з порушниками дисципліни, скільки залучати їх до організації особливих форм навчальної роботи.

Визначення рівня професіоналізму:

отримана кількість балів ділиться на кількість критеріїв (36).

1,1+0,31 – вчитель володіє сучасними методами навчання, професійною майстерністю;

0,8+0,51 – норма;

менше 0,51 – не володіє ні сучасними, ні класичними методами навчання.

Кількість балів виставляється в дужках перед буквами.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,316sec