ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ 9-12 КЛАСІВ: «ХОЧУ» + «МОЖУ» + «ТРЕБА» = «ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ»

«ХОЧУ» + «МОЖУ» + «ТРЕБА» = «ПРАВИЛЬНИЙ

ВИБІР ПРОФЕСІЇ»

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ 9-12 КЛАСІВ

Яку професію обрати і як оптимально поєднати природні здібності й нахили з потребами ринку праці? Це питання актуальне для багатьох старшокласників, які обирають професійний шлях. Проблема не нова, однак саме зараз її намагаються розв’язати: через профілізацію навчання в середніх загальноосвітніх закладах. На цьому наголошується і в Національній доктрині розвитку освіти в Україні.

Мета: розвивати навички спілкування, самоаналізу; допомогти старшокласникам визначити майбутню професію, означити шляхи її досягнення; дати рекомендації щодо правильного вибору професії.

Завдання:

• ближче познайомити учасників один з одним та із самими собою;

• розвивати навички культури спілкування;

• продіагностувати здібності та нахили учасників тренінгу;

• діагностувати переважний тип темпераменту кожного учасника;

• вчити старшокласників враховувати переважний тип темпераменту при виборі професії;

• з’ясувати, чи впливає стан здоров’я на вибір професії;

• познайомити дітей з основними правилами правильного вибору професії.

Етапи програми:

1. Вивчення мети професійного вибору. Схема досягнення поставлених цілей (2 заняття).

2. Діагностика нахилів, здібностей, урахування їх при виборі професії.

3. Розвиток умінь, врахування переважного типу темпераменту та стану здоров’я при виборі професії.

4. Підбиття підсумків.

Заняття проводиться у формі тренінгу 1 раз на тиждень. Час: 2 години і більше.

Структура тренінгових занять:

I. Вступ. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

II. Розминка. Входження учасників у заняття.

III. Основна частина. Психологічні вправи, діагностика, інформаційні повідомлення, ігри.

IV. Підбиття підсумків.

ВСТУП

Вибір професії — це друге народження людини.

Є. Клімов

Як обрати професію? Питання це досить складне, серйозне і актуальне у всі часи.

Найгостріше проблема професійної орієнтації постає у старших класах. Саме тому наша програма призначена для роботи з учнями 9—12 класів.

Для самостійного і свідомого вибору професії, а саме такий вибір мають зробити старшокласники, необхідні знання, уявлення про те, яких особистісних рис, здібностей вимагає та чи інша професія, які шляхи вони забезпечують людині для професійної кар’єри, і чи є попит на таких спеціалістів на ринку праці. Опрацювавши всі розділи (заняття) програми, старшокласники зможуть зробити вибір зі знанням усіх «за» і «проти».

У програмі — 6 тренінгових занять:

• на першому і другому діти визначають свою мету, своє «хочу», складають схему досягнення мети, знайомляться зі світом професій;

• на третьому дізнаються про особисті інтереси, нахили, здібності, знайомляться з другою умовою правильного вибору професії;

• вправи четвертого зайняття підводять учасників до висновку, що обираючи професію, потрібно враховувати і переважний тип темпераменту, і стан здоров’я;

• на п’ятому занятті розмова про «треба» — потреби ринку праці;

• шосте заняття — підбиття підсумків. Рекомендуємо застосовувати інтерактивні

методи: робота в парах, групах, мозковий штурм, інформаційні повідомлення, вправи на підвищення самооцінки.

Загальновідомо, що людина почувається успішною і впевненою у житті, досягає найвищого професійного рівня, якщо їй подобається її робота. Тому вкрай необхідно реалізувати систему послідовної і цілеспрямованої допомоги людині в її професійному самовизначенні.

Матеріали будуть цікаві для всіх, хто працює зі старшокласниками у напрямку профорієнтації.

ЗАНЯТТЯ 1. Я ХОЧУ. МОЇ ПЛАНИ

Мета: прийняти правила групи, з’ясувати очікування учасників тренінгу, формувати навички самоаналізу, допомогти у визначенні мети (майбутньої професії), означити шляхи її досягнення, розвивати навички культури спілкування.

Матеріали: аркуші для відповідей, зразки анкети, ватман, фломастери.

Тренер представляє себе та вітає учасників.

Психолог. Перш ніж розпочати розмову про вибір професії, хочу розповісти вам про розсудливого ослика.

Притча «Розсудливий ослик»

Голодний ослик опинився на однаковій відстані від двох однакових оберемків сіна. Один ліворуч, другий праворуч, обидва однаково гарні і на однаковій відстані. Ослик ніяк не міг визначитись, до якого оберемка підійти, і так і здох з голоду. Отже, щоб зробити вибір, потрібно діяти. Сьогодні ми з вами розпочнемо заняття за програмою «Хочу» + «Можу» + « Треба» = «Правильний вибір професії». У програмі 6 занять, на яких ми будемо:

• ближче знайомитись один з одним, із самими собою;

• вчитися краще спілкуватися;

• говорити про важливість вибору професії;

• діагностувати свої здібності;

• визначати переважний тип темпераменту та вчитися враховувати це при виборі професії;

• з’ясуємо, чи впливає стан здоров’я на вибір професії;

• знайомитися з основними правилами вдалого вибору професії.

Гра «Знайомство»

Мета: ближче познайомити учасників тренінгу одне з одним та з тренером, підбадьорити, підготувати групу для подальшої спільної роботи.

Перший учасник (за бажанням, можна почати з тренера) називає своє ім’я чи ім’я, яким би хотів називатися на тренінгу і позитивну рису на першу букву свого імені. Наступний учасник (за годинниковою стрілкою) повторює сказане першим учнем та називає своє ім’я та свою позитивну рису, третя дитина повторює сказане першою та другою, і так далі. Бажано, щоб риси не повторювались.

Вправа «Очікування»

Мета: виявити очікування підлітків від тренінгу, рівень зацікавленості проблемою, бажання працювати.

Роздайте учасникам невеликі аркуші паперу, на яких вони мають записати свої очікування від тренінгу. Кожне очікування краще записувати на окремому аркуші. На одному аркуші ватману напишіть «Очікую», на другому — «Виконано».

Обидва аркуші повішайте на стіну. Усі занотовані побажання озвучте (за бажанням) і прикріпіть під написом «Очікую». Далі на будь-якому занятті учасники можуть переміщувати очікування на ватман із написом «Виконано». Якщо протягом програми якісь із очікувань не реалізуються, то на останньому занятті обговоріть це із групою і з’ясуйте, що робити з нереалізованими очікуваннями: запланувати новий тренінг, запропонувати індивідуальну консультацію, рекомендувати необхідну літературу.

Мозковий штурм «Правила роботи групи»

Мета: прийняти правила роботи групи на тренінгових заняттях.

Учасники пропонують правила, які допоможуть групі працювати ефективно. Правила записують, висувають на загальне обговорення. Далі правила приймають або не приймають, при потребі доповнюють і змінюють. Погоджені всіма правила записують на ватмані. Цих правил треба дотримуватися на всіх заняттях.

Гра «Асоціація»

Мета: визначити рівень знань учасників групи, початкове ставлення до проблеми, створити підґрунтя для подальшої роботи.

У грі бере участь вся група. Учасникам потрібно назвати одне-два слова, які спадають їм на думку, коли вони чують слово «професія». Учасники по колу висловлюють одну, дві асоціації, які викликає це слово. Асоціації записують на дошці, ватмані. Після цього всі асоціації обговорюють, з’ясовують причини їхнього виникнення.

Асоціації бувають різними, найчастіше вони відображають особисте ставлення людини до проблеми (може, навіть неусвідомлене).

Анкета для експрес-опитування старшокласників «Дослідження цінностей молоді»

Мета: визначити життєві принципи, пріоритети, коло інтересів учнів.

Психолог. Пропоную вам відповісти на запитання стосовно того, що для вас є важливим у житті.

Час на виконання завдання — 7 хв. Обговорення відповідей.

Як свідчать отримані дані, найважливішим для школярів є: зробити кар’єру, здобути гарну освіту, професію, кохання, знайти своє місце в суспільстві. Отже, у більшості з вас є доволі виразне прагнення досягти чогось, бути потрібним, корисними, само-реалізуватися і при цьому відчувати радість і задоволення від життя. А це можливо за правильного вибору професії.

Підбиття підсумків

Учасники розповідають про свої враження від тренінгу.

ЗАНЯТТЯ 2. СВІТ ПРОФЕСІЙ. ЩОБ ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ, ТРЕБА ПРО НЕЇ БАГАТО ЗНАТИ

Мета: далі знайомити учасників між собою, навчити складати схему досягнення мети, дати інформацію про світ професій, ознайомити з класифікацією професій Є. Клімова, допомогти учням зрозуміти, що для правильного вибору професії потрібно необхідно достатньо знати про неї.

Матеріали: аркуші паперу, фломастери, бланк «П’ять кроків планування мети» (для кожного учасника), три конверти з набором речень, клей.

Вступ

Привітання. Оголошення мети заняття.

Вправа-знайомство «Мій герб»

Мета: далі знайомити учасників тренінгу між собою, розвивати навички самопредставлення, формувати позитивну самооцінку.

З’ясуйте, що таке герб, що на ньому може бути зображено, якої він може бути форми тощо. Роздайте кожному учаснику аркуш паперу формату А4, різнокольорові фломастери. Запропонуйте придумати і намалювати свій власний герб, в якому потрібно представити своє ім’я, свій образ, захоплення, майбутню професію. Після виконання завдання учасники по черзі представляють свій герб. Після презентації всі «герби» можна розмістити в класі чи кабінеті.

Правила

Пригадайте правила роботи групи. Тренер пропонує учасникам об’єднатися у пари з сусідом, який сидить праворуч. Після того, як учасники об’єдналися у пари, тренер повідомляє завдання.

Психолог. Кожна пара отримує картку, на якій буде записано одне із правил роботи нашої групи. Необхідно підготувати та коротко перерахувати ті дії, яких мають дотримуватись учасники для того, щоб це правило спрацювало, виконувалось. На виконання завдання ви маєте 4 хв.

Коли всі підготувались — кожна пара представляє своє правило та розповідає про дії, які свідчать про те, що таке правило працює в групі.

Після представлення група аплодує кожній парі. Якщо в групі правил менше, ніж утворених пар, можна одне правило запропонувати декільком парам і під час представлення одна пара доповнює іншу. Якщо ж правил більше, то можна попросити декілька пар підготувати по дві картки, тобто по два правила.

Вправа «Планування»

Мета: навчити дітей складати схему досягнення мети.

На попередньому занятті ми з’ясували, що багато з вас ставить собі щось за мету здобути достойну освіту, професію, зробити кар’єру. Зараз ми постараємося, кожен для себе, скласти схему досягнення поставленої мети. Ви отримали бланк, де вам потрібно заповнити такі пункти:

1. Конкретно сформулюйте мету.

2. Опишіть метод досягнення мети.

3. Вирішіть, коли ви перейдете до втілення цього плану.

4. Спостерігайте за вашим прогресом та при потребі внесіть корективи. Визначте графік досягнення мети. Можна вказати кілька моментів — виконання

певних завдань. Після
заповнення бланків
учні за бажанням зачитують свої відповіді. Проводиться обговорення. Важливо, щоб відповіді учнів були конкретними.

Мозковий штурм

Мета: виявити думку підлітків про важливість професії у житті людини.

Учасників тренінгу поділіть на дві групи. Дайте їм ватман і маркери. Групи отримують завдання для обговорення. Тема для першої групи — «Наскільки важлива робота в житті людини?», для другої — «Які фактори впливають на вибір професії?».

Учні висловлюють і обговорюють у групах свої думки. Варіанти вони записують на ватмані, обирають спікера від кожної групи, який представляє їхній проект. Тренер підсумовує висловлювання дітей, робить акцент на необхідності отримати професію, підкреслює, скільки позитивного, нового і приємного дарує людям професія; наголошує, що вибір професії — особиста справа кожного.

Гра-розминка «Оплески»

Тренер пропонує учасникам за командою «Починаймо!» виразити свій емоційний стан оплесками. Тренер починає плескати в долоні першим.

Інформаційне повідомлення «Світ професій»

У первісному суспільстві не існувало проблеми вибору професії, тому що тоді кожен умів робити усе для забезпечення життя. З розвитком людства видів праці побільшало, і суспільству легше функціонувати за умов високої спеціалізації — так виникли професії. Нині за підрахунками спеціалістів існує понад 50 тисяч професій.

Професія — це визначений вид трудової діяльності, який виник у результаті суспільного розподілу праці і вимагає для її виконання здібностей, теоретичних знань, практичних навичок, яких можна набути у процесі спеціального навчання і досвіду роботи.

Слід відзначити, що кількість професій швидко змінюється. Щорічно виникає більше 500 нових професій, причому процес природного відмирання старих відбувається значно повільніше, ніж народження нових. Цікаво, що більш як 50 % сучасних професій ще 30 років тому взагалі були невідомі. Особливо багато нових професій — це спеціальності різних агентів і менеджерів, наприклад, комерційний агент, рекламний агент, менеджер з персоналу, фінансовий менеджер, менеджер з реклами, офіс-ме-неджер тощо.

Відносно нові професії з’явилися у галузі інформаційного проектування і забезпечення: менеджер інформаційних систем, адміністратор комп’ютерних мереж, адміністратор баз даних, інженер-системо-технік, спеціаліст з комп’ютерного дизайну тощо.

Наведені факти ситуації вибору професії переконливо свідчать, що для його правильності необхідно знати, з чого вибирати. Для цього доцільно мати класифікацію професій, виділення певних груп, об’єднаних спільністю вимог до працівника.

Тобто орієнтація в світі професій можлива за наявності добре розробленої класифікації професій. Для ознайомлення зі світом професій найкраще користуватися класифікацією професій, побудованою за ознаками, які залежать від людини як учасника праці.

Справді, коли людина працює, її увага спрямована на предмет праці. Те, що потрібно робити з предметом — мета праці, що реалізується за допомогою тих чи інших засобів, і що для людини суттєве. Саме на цих чотирьох ознаках і заснована профорієнтаційна класифікація професій розроблена Є. Клімовим. Залежно від предмету праці усі професії поділяють на п’ять типів:

• «людина — природа»;

• «людина — техніка»;

• «людина — людина»;

• «людина — знакова система»;

• «людина — художній образ».

Гра «Світ професій»

Мета: закріпити знання учасників про п’ять типів професій.

Поділіть учасників на п’ять груп відповідно до п’яти типів професій.

Кожен учасник тренінгу отримує картку зі словом. Це можуть бути назви казкових героїв, рослин, пір року, кольори, назва одягу. Завдання учасників — знайти стою групу, яка об’єднає певні слова. Після цього кожна група мозковим штурмом повинна заповнити таблицю.

Таблиця

Типи професій Професії цього типу Вимоги до професії
Людина — людина
Людина — природа
Людина — знакова система
Людина — художній образ
Людина — техніка

Кожна група самостійно заповнює другий і третій стовпчики. Далі обирають промовця, який і захищає проект.

Вправа «Склади текст»

Мета: допомогти ^ зрозуміти учасникам тренінгу, що для правильного вибору професії не достатньо лише бажання.

Напевно, слухаючи інформаційне повідомлення і виконуючи гру «Світ професій», ви почули і про «свою» професію, ту, про яку мрієте, яку хочете здобути. Але чи достатньо тільки хотіти певної професії, чи буде цей вибір правильним? Щоб отримати відповідь на це запитання, виконаймо таке завдання.

Об’єднайте учасників у три групи. Тренер пропонує завдання: скласти уривок тексту з окремих речень, визначити його жанр, придумати заголовок. Один з учасників групи представляє результат спільної праці.

Групи отримують конверти з однаковим набором речень. Після зачитування представниками груп своїх версій, ознайомте всіх з оригіналом та проведіть обговорення.

— Чому у кожної групи текст вийшов різний, і жоден із варіантів не співпав з оригіналом?

— Чи завжди професія у наших мріях відповідає щоденній реальності цієї професії?

— Що потрібно зробити перед тим, як обрати якийсь один фах?

Підведіть дітей до думки, що аби обрати «свою» професію, потрібно дізнатись про неї якомога більше. Отже, ми можемо вивести перше правило правильного вибору професії:

«Обираючи для себе певну професію, дізнайся про неї якомога більше».

Або: «Щоб обрати професію, треба про неї багато знати».

Під час наших занять ми складемо для себе пам’ятку, як правильно обирати професію.

Підсумок

Тренер пропонує учасникам пригадати, що було на занятті:

— Що нового, важливого ви дізнались сьогодні?

— Які висновки зробили для себе?

— Можливо, уже справдились якісь ваші очікування?

У такому випадку перемістіть свої стікери на плакат із написом «Виконано».

ЗАНЯТТЯ 3. Я МОЖУ

Мета: розказати, що кожна професія вимагає певних здібностей, допомогти визначити, який тип професій найбільше підходить кожному з учасників.

Матеріали: аркуші паперу формату А4, фломастери, таблиця-додаток для кожного учасника, ножиці.

Вступ

Приклади з життя переконують, що правильний вибір професії означає не лише бажання юнака чи дівчини присвятити себе тій чи іншій професії, а й враховує його(її) риси характеру, здібності, інтереси. Сьогодні спробуємо з’ясувати, що потрібно, аби стати хорошим спеціалістом омріяної професії.

Вправа «Моя зірка»

Мета: дати учасникам тренінгу подивитися на себе збоку (на свої риси характеру, вміння і здібності).

Роздайте всім учасникам аркуші паперу формату А4 і запропонуйте кожному намалювати зірку з п’ятьма вершинами. Малюнок виріжте. У центрі зірки потрібно напишіть своє ім’я, а на кожній вершині — «Ти — …».

На наступному етапі учасники передають зірку по колу за годинниковою стрілкою. Той, кому передали зірку, має продовжити одне речення «Ти — …», яке написано на вершині і дописати — одним чи двома словами, що позитивного він мії би сказати про цю людину. Далі зірку передають наступному учаснику по колу.

Коли всі п’ять вершин будуть заповнені, тобто зірка пройде через п’ятьох учасників, вона повертається «господарю». Учасники по черзі мають озвучити, що саме написано на їхніх зірках.

Обговорення

— Якими були ваші враження, коли ви читали те, що було написано на ваших зірках?

— Чи дізнались ви щось про себе нового і що саме?

— Як ви думаєте, чи потрібні будуть написані вам риси характеру, здібності, вміїшя для обраної вами професії? Чому?

Гра «Аукціон»

Мета: виявити, які особистісні риси, на думку учнш, необхідні для успішного оволодіння професією, побачити, яку рису вони найбільше цінують у конкретній професії.

Розпродаж на аукціоні здійснює тренер. На аукціон виставлено риси характеру, записані на окремих картках. Кожен учасник може їх бачити. Для купівлі учні готують по десять умовних одиниць кожен. Перед початком аукціону кожен обирає собі професію, яку б він хотів здобути. Для риси тренер встановлює початкову ціну (до трьох умовних одиниць). Покупку обирають самі учасники (продається в першу чергу риса, яка набрала найбільшу кількість голосів). Риси продають доти, доки в учасників є гроші. Кожен учасник ділиться з усіма своїми враженнями від покупки, називає рису, яку він придбав, доводить, чому він здійснив саме цю покупку тощо.

Варто звернути увагу, яку рису учні виставили на аукціон першою і під час обговорення наголосити на необхідності і важливості цієї риси. Коли діти діляться своїми враженнями від покупок, запитайте їх, які б ще риси вони придбали, якби у них залишились умовні одиниці, чи. не шкодують вони про витрачені кошти, чи справді обрана ними професія не може обійтися без цієї риси і чи проявляється вона в дитини. Зверніть увагу на риси, які не виставлялися на аукціон. Дайте дітям самим запропонувати риси, які вони вважають потрібними і яких у списку тренера не було.

Мозковий штурм «Що я хочу змінити в собі?»

Мета: заохотити учнів працювати над своїм самовдосконаленням.

Не в кожної людини є всі риси, необхідні для обраної нею професії. Як бути? Тут пораду дає В. Носков, доктор психологічних наук, ректор Донецького шституту управління. Для виконання цього завдання візьміть аркуш паперу, олівці і виконайте послідовно такі дії:

1. Розділіть аркуш навпіл. Один стовпчик назвіть так: «Риси характеру, яких я хочу позбутися», другий — «Риси характеру, яких я хочу набути».

2. Поклавши перед собою аркуш паперу і олівець, розслабтеся.

3. Подивіться на перший стовпчик і почніть «мозковий штурм», швидко записуючи усе, що спаде на думку, визначаючи риси характеру, яких ви хочете позбутися. При цьому не намагайтесь міркувати, чи реально для вас позбутися цих рис. Так робіть, доки не запишете мінімум п’ять рис характеру.

4. Потім погляньте на другий стовпчик і почніть «мозковий штурм», швидко записуючи всі риси, яки ви хочете набути. У деяких випадках вони можуть бути протилежні рисам, яких ви хочете позбутися. Записуйте у такий спосіб все, що спаде на думку, не намагаючись критикувати, оцінювати це або сумніватися в реальності розвитку такої риси. Напишіть принаймні п’ять рис.

5. Визначте пріоритетні риси, яких ви хочете позбутися або яких хочете набути.

6. Щоб зробити це, спочатку подивіться на список рис, яких ви хочете позбутися, для кожної з них виділіть протилежну рису, якої ви хотіли б набути, і запишіть її в другому стовпчику. Після того, як ви написали цю протилежну рису, викресліть ту рису характеру, якої ви хочете позбутися. Якщо ви записали протилежну рису в другому стовпчику, просто викресліть її в першому стовпчику.

7. Для встановлення пріоритетів розгляньте кожну з рис і визначте, наскільки вона важлива для вас, літерами значущості: А (дуже важлива), Б (важлива), В (не так важлива). Напишіть ці букви поруч з кожною рисою.

8. Встановивши пріоритети, працюйте над розвитком найважливіших рис, але не менш ніж трьох одночасно. Тільки-но ви відчули впевненість у тому, що вони стали вашими індивідуальними рисами, — переходьте до наступних рис у вашому списку, у порядку їхньої пріоритетності.

Якщо ви відчули, що вже змінилися, складіть новий список пріоритетів і готуйтесь до нової ролі. Діючи так, ви відчуєте, що здатні опанувати одну з професій.

Гра «Пересідалки»

Тренер у колі називає певну ознаку, що стосується кількох учасників, які беруть участь у грі. Наприклад: «Нехай поміняються місцями ті, в кого русяве волосся»

чи «Поміняйтеся місцями ті, хто мріє стати економістом» тощо. Учасники, яких це стосується, мають помінятися місцями.

Діагностика «Таблиця для визначення спеціальності на основі самооцінки»

Мета: допомогти визначити власні інтереси і схильності, дізнатись, якому типу професій вони відповідають найбільше.

Уважно послухайте інструкцію. Читайте за порядком пункти таблиці і ставте біля відповідної цифри знак «+» чи «—». Якщо сумніваєтесь — викресліть число взагалі. Знайдіть суму чисел по колонках. Найбільші суми будуть у колонках, що відповідають тим професіям, які вам підходять. Кожен учень отримує таблицю і працює.

Обговорення

Підсумок

— Чи є в когось бажання і потреба перемістити свої очікування?

— Які висновки ви зробили для себе сьогодні?

Я думаю, що ми вже можемо сформулювати і друге правило правильного вибору професії.

Учасники формулюють і записують правило:

«Під час обдумування майбутнього життєвого шляху важливо брати до уваги і риси свого характеру».

ЗАНЯТТЯ 4. ВПЛИВ ПЕРЕВАЖНОГО ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ

Мета: розказати про важливість врахування при виборі професії переважного типу темпераменту, стану здоров’я; вивести третє правило правильного вибору професії.

Матеріали: аркуші паперу в клітинку, паспорти темпераменту.

Вступ

Сьогодні ми поговоримо про зв’язок між переважним типом темпераменту, станом здоров’я і вибором професії. Давайте з’ясуємо, який тип темпераменту є переважним у кожного з вас.

Діагностика «Переважний тип темпераменту»

Мета: дати змогу учасникам визначити переважний тип темпераменту.

Психолог. Перед вами 12 тверджень. (Діти отримують аркуші з твердженнями.)

Уважно прочитайте кожне з них і вирішіть, чи можна це сказати про вас. Довго не роздумуйте. Найкраща відповідь та, яка перша спаде на думку.

Обробка даних

На аркуші в клітинку учасники малюють вісь координат. Відкладіть кількість відповідей «так» на всі твердження з непарними номерами по горизонталі праворуч, відповіді «ні» — ліворуч. Для тверджень з парними номерами: число відповідей «так» — вгору, «ні» — вниз. Проведіть через отримані координати лінії, паралельні осям. Площа отриманого прямокутника відображає ваш темперамент. Розділення площі по секторах показує пріоритетність темпераменту у вашому характері: сектор 1 — холерик, сектор 2 — сангвінік, сектор 3 — флегматик, сектор 4 — меланхолік.

Інформаційне повідомлення «Темперамент і професійна діяльність»

Темперамент — це природні особливості поведінки людини, яка виражає переважні властивості нервової системи.

Російський фізіолог І. Павлов, відкривши основні властивості нервових процесів — силу, врівноваженість і рухливість, дає таку характеристику типів вищої нервової діяльності:

• холерик — сильний, неврівноважений;

• сангвінік — сильний, врівноважений;

• флегматик — сильний, врівноважений, інертний;

• меланхолік — слабкий.

Сангвінік — тип темпераменту людини, який найуспішніше може займатися управлінською діяльністю. Характеризується врівноваженістю, енергійністю, спокоєм, високою працездатністю і впевненістю в собі. Сангвінік — людина діяльна, весела, миттєво адаптується до змінних обставин. Легко здобуває та змінює досвід. Недоліком можна вважати певну непослідовність у діяльності. Настрій, інтереси та захоплення змінні. Сангвінік показує високу продуктивність при динамічній і різноманітній праці. Найкраще йому підходить робота, яка вимагає швидкої реакції, врівноваженості.

Флегматик — тип темпераменту людини, який характеризується зниженою реактивністю, повільним темпом рухів, низькою експресією. Флегматик — людина серйозна, спокійна, поважна. У стабільній ситуації працює продуктивно і почувається впевнено. До змінних обставин та до незнайомих людей звикає повільно. Флегматик терплячий і витривалий. З незнайомими людьми в контакт вступає неохоче, на нові враження реакція сповільнена. У флегматика майже відсутній емоційний елемент, але якщо його вивести з рівноваги, то він може діяти агресивно.

Холерик — тип темпераменту людини, який характеризується підвищеною збудженістю, різкістю рухів і емоційною реактивністю. Холерик — людина з непередбаченими емоційними проявами, легко йде на конфлікт. Йому не бажано давати доручень, де потрібна витримка. Холерик швидше за інших орієнтується в обставинах, що змінюються, винахідливий у суперечках. Людина з таким темпераментом добре працюватиме в маркетингу. Холерика характеризує циклічність праці, здатність переборювати труднощі при досягненні мети, але коли покидають сили і зникає віра у свої сили — може взагалі перестати працювати.

Меланхолік — тип темпераменту, який характеризується надмірною чутливістю, сором’язливістю. Меланхолік намагається бути поза колективом, ухиляється від контактів, некомунікабельний, може розплакатися, ображається на дрібниці. Малоенергійний, швидко втомлюється, працездатність низька. Він невпевнений у собі і вимагає постійної уваги та схвалення керівництва. Меланхоліку підходить стандартна, постійна робота в ранкові години, здебільшого індивідуальна. Меланхоліки нерішучі у складних обставинах, їм не підходить робота, пов’язана з ризиком.

Тому меланхолікам не рекомендують часто змінювати місце роботи.

Вправа «Приміряємо професію»

Мета: вчити учасників тренінгу вибирати професію, враховуючи переважний тип темпераменту.

Поділіть учасників на групи. Кожна з груп отримує картки «Паспорт темпераменту» і назву професії.

Треба визначити і довести, який тип темпераменту найбільше підходить до «вашої» професії і чому?

Наприкінці вправи кожна група знайомить учасників зі своєю роботою. Тренер підводить учасників тренінгу до висновку, що при виборі професії необхідно враховувати і переважний тип темпераменту.

Вправа «Закінчи речення»

Мета: допомогти учасникам усвідомити зв’язок між вибором професії і станом здоров’я.

Тренер говорить учасникам, що при виборі професії необхідно враховувати і стан здоров’я. Учасники отримують незакінчені речення і повинні індивідуально їх дописати так, як вони вважають правильним.

Речення:

• Проблеми із зором протипоказані для професії…

• При хворобах шлунково-кишкового тракту небажано обирати професії…

• Хворі органи дихання не дозволять тобі обрати професію…

• Здоровий опорно-руховий апарат — необхідна умова при виборі професії…

• Захворювання нижніх кінцівок не дозволить тобі обрати професію…

• Професія стоматолога і захворювання… не сумісні.

Після індивідуальної роботи проводиться спільне обговорення, під час якого учасники можуть виправити та доповнити власні речення. Отже, кожен, хто обирає професію, повинен з’ясувати, чи відповідає стан його здоров’я вимогам професії. Тому, щоб уникнути розчарування, найкраще заздалегідь проконсультуватися з лікарем. Напевно, нашим третім правилом правильного вибору професії можна записати:

«Обираючи професію, враховуй переважний тип темпераменту, стан свого здоров’я».

На цьому і попередньому заняттях ми з вами розглядали другу умову правильного вибору професії «можу»: риси характеру, здібності, переважний тип темпераменту, стан здоров’я. Можливо, збулися певні ваші очікування. Перемістіть їх на плакат «Виконано».

Висновок

— Чи цікавим було це заняття для вас?

— Що відкрили, що зрозуміли?

ЗАНЯТТЯ 5. ТРЕБА Мета: ознайомити учасників з третьою умовою правильного вибору професії — «треба».

Матеріали: великі саморобні конверти, яблуко, цибулина, пляшка з водою з-під крана, ватман, маркери.

Вступ

Ми розглянули уже дві умови правильного вибору професії: «хочу», «можу», але є ще й третя умова — «треба». Саме про «треба» ми і поговоримо на цьому занятті. «Треба» — потреби ринку праці в кадрах. Щоб зробити правильний вибір, потрібно обов’язково знати про актуальні професії на ринку праці.

Давайте повторимо правила роботи на наших заняттях. Об’єднайтесь у пари за бажанням. Завдання: до одного з правил підібрати професію, яка на вашу думку, найбільше підходить саме до цього правила. Наприклад: правило «висловлювати власну думку» — професія вчителя.

Вправа «Пакет»

Мета: вчити учнів правильно приймати рішення, враховувати усі «за» і «проти».

Трьом учасникам пропонують вибрати по одному із чотирьох пакетів. У першому пакеті — яблуко, у другому — цибулина, у третьому — пляшка води з-під крана, четвертий — порожній. Ніхто з дітей не знає, що в пакетах. Спостерігачі можуть давати поради на рахунок вибору. Коли діти зробили свій вибір, починається обговорення:

— Чому ви вибрали цей пакет?

— Чого вам бракувало, щоб прийняти рішення?

— Що ви відчули, коли відкрили пакет?

— Які були наслідки і чи були вони приємними для вас?

Після обговорення зробіть висновок, що для прийняття рішення потрібно мати достатню кількість інформації, а учасники її не мали. Тому вони робили свій вибір, керуючись тільки інтуїцією та порадами інших. А це і призвело до розчарувань. Слід наголосити на тому, що для прийняття правильного рішення потрібна достатня кількість інформації. Тому, обираючи професію, потрібно мати інформацію не тільки про «хочу», «можу», а й володіти інформацією про «треба», про потреби ринку праці. Якщо врахувати тільки «хочу» і «можу», можна обрати професію, яка не дасть реалізувати себе.

Обговорення

— Які професії зараз непопулярні на ринку праці в нашому регіоні?


А які популярні?

— Чи потрібно враховувати це, обираючи «свою» професію? Чому?

Отже, в нашу пам’ятку ми, напевно, зможемо записати наступне правило: «Обираючи професію, дізнайся, чи популярна вона на ринку праці».

Вправа «Підбираємо професію»

Мета: вчити дітей обирати професію, враховуючи всі три умови правильного вибору.

Двом групам учнів пропонують вибрати зі своїх груп двох учасників, визначити для них професію, яка їм підходить, описати особливості цієї професії, представити характеристику індивідуальних особливостей обраних дітей і доказати, що вибір професії зроблено правильно.

На загальному обговоренні проаналізуйте причини, з яких обрали професію для кожного.

Мозковий штурм «Порадь мені, як обрати професію»

Мета: узагальнити знання дітей, перевірити рівень засвоєння знань, дати їм самим уже частково означити шляхи вибору професії, зробити цей процес продуманим та послідовним.

Учнів об’єднують у дві групи, їм пропонують скласти порадник «Як правильно обирати професію?». Діти записують усі поради на ватмані.

Після цього вони роблять презентацію своїх робіт.

Психолог. А зараз ми ознайомимося з порадами, які дають нам фахівці. (Поради напишіть на ватмані.)

Обговорення

— Що спільного у порадах фахівців і нашій пам’ятці?


А що дізналися нового і цікавого? Таким чином, ми розглянули три умови

(«хочу», «можу», «треба»), які обумовлюють і обґрунтовують правильний вибір професії. Вони взаємно пов’язані, і врахування одних без інших не гарантує успішного професійного вибору.

ЗАНЯТТЯ 6. ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Мета: розвивати навички правильного вибору професії.

Вступ

Психолог. На заняттях ми обговорили три найважливіші умови правильного вибору професії. Давайте пригадаємо їх. (Учасники тренінгу пригадують що це «хочу», «можу», «треба».) Ми склали свою пам’ятку про те, як правильно обирати професію, ознайомились із порадами фахівців. Я думаю, що нам до снаги вивести формулу правильного вибору професії. Ваші думки?

Учасники разом із тренером виводять формулу:

«ХОЧУ» + «МОЖУ» + «ТРЕБА» = «ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ»

Звісно, ця формула не є конкретним рецептом, це тільки підказка на шляху пошуку свого покликання. Остаточне рішення приймете ви самі, вибір професії — особиста справа кожного. І тут потрібно діяти не так наполегливо, як розумно, гнучко, враховуючи об’єктивні обставини. Завжди правильно поводиться не той, хто не помиляється, а той, хто вчасно враховує помилки (як свої, так і інших).

Інформаційне повідомлення «Основні помилки при виборі професії»

1. Помилкове уявлення про деякі професії.

2. Захоплення зовнішньою характеристикою професії.

3. Вибір професії під впливом товаришів, друзів (за компанію).

4. Не зовсім правильне уявлення про творчість професій — не має не творчих професій, є не творче ставлення людей до діяльності.

5. Ототожнення навчального предмету з професією.

6. Недостатнє знання професії.

7. Вибір професії під впливом випадкових обставин. ,

8. Ототожнення фаху зі ставленням до представника тієї чи іншої професії.

9. Невміння правильно оцінити свої нахили, здібності.

10. Забобони честі (поділ професій на престижні і непрестижні).

11. Незнання основних дій у процесі обґрунтування і розв’язання завдання вибору професії.

Пояснення незрозумілих учасниками помилок.

Висновок: помилки при виборі професії жорстоко мстяться за себе, якщо не одразу, то з часом — точно.

Вправа «Оптимісти і скептики»

Мета: показати учасникам тренінгу, що кожна професія має свої плюси та мінуси.

Об’єднати учасників у дві групи. Кожна група обирає за бажанням своїх учасників одну з професій. Завдання групам: дати позитивну і негативну характеристику обраній професії.

Вправа «Я вмію, я можу»

Мета: виявляти і розвивати сильні сторони учасників як основу життєвого успіху.

Учасники на аркуші паперу окреслюють свою долоню і на кожному пальці пишуть те, що можуть зробити уже зараз, щоб бути щасливими у дорослому житті. Після виконання роботи учасники презентують свої руки.

— Від кого залежить, чи буде наше життя щасливим, вибір професії правильним?

Вправа «Валіза»

Мета: виявити враження учнів від тренінгу, побачити, наскільки справдилися їхні очікування, що нового вони дізналися.

Протягом тренінгу учні отримували різноманітну інформацію. Тепер їм потрібно показати, чим саме вони наповнили свою валізу (записати на аркушах, чи справдилися їхні очікування, що нового вони дізналися, що їм найбільше сподобалося, розповісти про свої враження від тренінгу. Аркуші закріпіть на валізу, намальовану на ватмані. Охочі можуть озвучити свої записи. Валізу прикріпіть на ватман «Виконано». Розкажіть про нереалізовані очікування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ХОЧУ (122.0 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 23.12MB | MySQL:26 | 0,347sec