ПРОГРАМА спецкурсу «Основи самопізнання»

(для учнів 6-х класів, 32 год, 1год на тиждень)

Пояснювальна записка

Необхідність знань в системі сучасної освіти, яка спрямована на гармонійний розвиток мислячої, цивілізованої особистості, є очевидною. Одним з найважливіших завдань є розкриття можливостей особистісно – регулятивного впливу знань з психології на індивідуальність. Такі знання сприяють набуттю досвіду пізнання та розвитку самого себе, виробленню вміння керувати собою, розвитку волі та самоконтролю, а також сприяють розумінню інших людей, законів побудови взаємовідносин та взаємодії з ними.

В умовах масової школи практичний психолог зосереджений на діагностичній, консультаційній і корекційній роботі. Дана програма реалізує психопрофілактичний проспект роботи шкільного психолога зі старшими підлітками.

Пропонований матеріал дає учням теоретичну базу і практичні навички розв’язання задач розвитку «Я» в період дорослішання до них, насамперед, належать:

1.Засвоєння нових ціннісних уявлень на основі їх власної значущості, незалежно від поглядів референтних особистостей.

2. Самостійність у прийняття рішень і плануванні свого часу.

3. Реалізм у формуванні цілей.

4. Ріст стійкості до фрустрацій.

5. Потреба впливати на інших.

6. Поглиблення самооцінювання.

 

Вивчення даного спецкурсу пропонується у 6-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.

Упровадження даного курсу допомагає у вирішенні проблеми морально-етичної поведінки дітей. Як свідчить досвід, більшості учнів

 

притаманне чітке розуміння морально-етичних норм при невмінні дотримуватись їх практично.

Робота над матеріалом спецкурсу спрямована на пробудження внутрішнього розуміння і духовної діяльності учнів, інтересу до самопізнання, на формування моральних критеріїв оцінювання власної поведінки й поведінки оточуючих та адекватної реакції на її вияв, на перетворення моральних норм у компонент внутрішнього світу дитини.

 

 

Мета програми:

  • Навчити дітей зауважувати і розуміти власний емоційний стан та емоційний стан оточуючих ;
  • Навчити дітей передбачати наслідки своїх дій та дій інших людей ;
  • Розвинути здібності до самопізнання, упевненості у собі;
  • Допомогти дітям у формуванні ціннісно-орієнтаційного компоненту особистості;
  • Розвинути почуття власного достоїнства;
  • Навчити переборювати невпевненість, страх, підвищене хвилювання в різних ситуаціях;
  • Допомогти дітям утверджувати свої права та власну цінність.

 

Методика навчання

Методичною особливістю викладання даного курсу є проблемність навчання, яка може бути досягнута через залучення до обговорення питань як особистісного так і загального характеру; надання їм можливості висловили власну думку, самостійно знаходити відповіді на поставленні запитання. Під час викладання даного курсу широко використовуються такі проблемно-діалогічні підходи, як постанова проблемних питань, дискусії, аналіз ситуації, рольові ігри, мозковий штурм, евристична бесіда, тренінгові вправи, тестування.

Однією з умов ефективної реалізації цілей та завдань курсу є створення атмосфери довіри на уроках, розкріпачення, творчого пошуку відповідей на вічні запитання: сенсу життя, розуміння себе і свого місця у світі, взаємин людини з оточуючими.

Для створення відповідної атмосфери в класі психолог повинен

 

володіти активними формами навчання, навичками активного слухання,

уміти організувати дискусії, обговорення, роботи в малих групах, застосовувати елементи психологічного тренінгу, що може найефективніше робити шкільний психолог.

Уроки цього спецкурсу припускають діагностичні, тренінгові, дослідницькі заняття, бесіди.

У програмі подається навчально-тематичний план спецкурсу «Основи самопізнання», список літератури для учнів.

Програма спецкурсу «Основи самопізнання» реалізується у 6-му класі, 1 година на тиждень, кількість годин на рік: 32 години.

Спецкурс «Основи самопізнання» може включатись до варіативної складової базового навчального плану ліцеїв, гімназій, колегіумів, загальноосвітніх шкіл, інтернатів.

завантаження...
WordPress: 23.21MB | MySQL:26 | 0,324sec