Програма курсу за вибором «Еволюція влади»

Програма курсу за вибором «Еволюція влади»

Кількість годин Змістові лінії програми Вміння та навики
  Розділ 1. Законодавча гілка влади  
 

 

1

Тема 1. Декларація «Про державний суверенітет України» (16 липня 1990 року)

1.  Розподіл влади на законодавчу, виконавчу,   судову.

2.  Концепція нової Конституції.

3.  Проект про введення в Україні посади Президента.

Учень(учениця):

Тлумачить поняття «державний

суверенітет».

Характеризує  розподіл влади

на законодавчу, виконавчу,   судову.

 

 

1

Тема 2.  Референдум в Україні 24 серпня 1991 року

1.  Референдум  24 серпня 1991 року .

2.  Три гілки влади. Розподіл повноважень.

3.  Перший Президент незалежної України.

 

Учень(учениця):

Розуміє і тлумачить поняття «референдум».

Висловлює думку про важливість даного референдуму для подальшої долі України.

Характеризує розподіл повноважень за гілками влади.

Усвідомлює важливість інституту президентства в Україні.

 

1

 

Тема 3.   Історія створення (обговорення) Конституції  України 1991 – 1994рр

1.  Обговорення  повноважень гілок  влади – основний зміст  обговорення.

2.  Новий проект Конституції 1994 року.

3.  Політичні події в Україні  в  1991 -1993 рр.

Учень(учениця):

Аналізує етапи обговорення  повноважень гілок  влади – основний зміст  обговорення .

Хронологічно співвідносить основні етапи обговорення  конституції в Україні 1991 – 1993роки.

Пояснює вплив конституційного процесу в Україні на  політичні події 1991 -1993 рр.

1  Тема 4. Основний закон України 1996р.

 1. Дискусія  навколо  закону України «Про владу»
 2. Прийняття Конституції 1996 року.
Учень(учениця):

Встановлює  причини  спорів навколо проекту  закону «Про владу».

Обґрунтовує  процес прийняття Конституції 1996 року.

1 Узагальнюючий урок  
 

 

1

Тема 5.  Нова виборча система в Україні

1.  Прийняття закону про змішану виборчу систему.

Учень(учениця):

Тлумачать поняття «змішана виборча система».

 

 

1

Тема 6.  У пошуках механізму подолання протистояння гілок влади.

 1. Розроблення  різних варіантів законопроектів про політичну реформу.

 

Учень(учениця):

Визначає механізм подолання протистояння гілок влади.

Розуміє, що для реформ мають бути  пріоритетними національні інтереси.

1 Узагальнюючий урок  до 1 розділу  

 

  Розділ 2  Виконавча гілка влади  
 

 

1

Тема 1.  Від Ради Міністрів у складі КПУ до Кабінету Міністрів України.

 1. Відновлення державної незалежності України.

2. Закон про економічну самостійність. Створення Національного банку.

3. Кабінет міністрів України.  Структура та повноваження.

Учень(учениця):

Оцінює Закон про економічну самостійність та  створення Національного банку України.

 

1 Тема 2. Інститут президента незалежної України.

 1. Перший президент Л. Кравчук.
 2. Формування президентської вертикалі в Україні.
Учень(учениця):

Пояснює формування президентської вертикалі в Україні.

1 Тема 3. Уряд народної довіри.  Протистояння Президента та Кабміну Л. Кучми

1. Від надзвичайних повноважень до спеціального режиму. Повернення повноважень президенту.

2. Проекти нової структури державної виконавчої влади.

Учень(учениця):

Виявляє обізнаність з проектами нової структури державної виконавчої влади.

 

1 Тема 4. Централізація влади в руках Президента.

1.Л. Кучма – другий Президент України. Зміцнення владних повноважень президента.

2.Радикальні економічні реформи.

3. Закон «Про державну владу і місцеве самоврядування».

4. Конституційний договір між парламентом і президентом.

Учень(учениця):

Оцінює економічні реформи.

Характеризує закон«Про державну владу і місцеве самоврядування».

Пояснює значення конституційного договору між парламентом і президентом.

1 Тема 5.  Протистояння Верховної Ради і Президента.

 1. Обмеження  повноважень Кабміну.
 2. Прийняття Конституції України.
Учень(учениця):

Визначає особливості прийняття Конституції України.

 

  Тема 6. Адміністративні реформи 2000 р.

 1. Референдум  2000 р.
 2. Нова структура урядового апарату.
 3. Регіональна політика центральної влади.

Запровадження інституту державних секретарів.

Учень(учениця):

Пояснює основні чинники проведення референдуму 2000 року.

Оцінює регіональну політику центральної влади.

 

1 Тема 7. Проект парламентсько-президентської республіки.

 1. Закон про Кабінет Міністрів.
 2. Адміністративна реформа в Україні.

Парламентські вибори 31.03.2002р.

Учень(учениця):

Висловлює судження щодо характер і значення адміністративної реформи в Україні.

Аналізує парламентські вибори 31.03.2002р.

1  

Узагальнюючий урок

 

 

  Розділ 3  Судова гілка влади  
1 Тема 1. Судова реформа

 1. Закон «Про судоустрій в Україні».
 2. Система судів загальної юрисдикції в Україні.

 

Учень(учениця):

Характеризує особливості закону «Про судоустрій в Україні».

Аналізує і розкриває систему судів загальної юрисдикції в Україні.

 

1 Тема 2.   Судочинство

 1. П’ять етапів судової реформи .
 2. Система судів в України.
 3. Роль судової гілки влади у підведенні підсумків президентських виборів 2004 року.
Учень(учениця):

Описує  етапи судових реформ.

Розкриває систему судів в Україні.

Дає оцінку  президентським виборам 2004 року.

 

1 Тема 3. Заручники демократії

 1.  Із історії законотворчих процесів.
 2. Конституційний суд.
 3. 3.     Феміда і судді.

 

Учень(учениця):

Аналізує  і оцінює історію законотворчих процесів.

Визначає повноваження Конституційного суду.

Розкриває основні якості Феміди і суддів.

1 Узагальнюючий урок  
завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,816sec