ПРОГРАМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(за Ю.А. Конаржевським)

Аналіз діяльності адміністрації з управління школою:

  • аналіз стану та ефективності всіх ланок управління;
  • зв’язок планування зі станом контролю роботи в школі;
  • загальний аналіз успішності учнів за окремими паралелями класів, навчальними предметами;
  • причини недостатньої ефективності внутрішкільного контролю внаслідок:

а) непродуктивного розподілу обов’язків між членами адміністрації;

б) недостатньо обміркованого вибору напрямків контролю;

в) недостатнього контролю за виконанням прийнятих рішень;

г) недостатньої допомоги вчителям з боку адміністрації;

д) недостатньої роботи методичних об’єднань, громадських організацій;

  • ефективність планування шкільного компоненту (предмети за вибором, факультативи, індивідуальні консультації);
  • робота з охорони життя, здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.

Аналіз організації методичної роботи в школі:

рівень роботи шкільних методичних об’єднань, їх вплив на якість викладання основ наук, успішність учнів;

робота педагогічного колективу над проблемною темою;

робота з вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, вплив на майстерність педагогічних працівників;

нові, нетрадиційні форми методичної роботи, їх ефективність;

наявність взаємозв’язку в ланцюгу: самоосвіта – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок учнів;

недоліки в організації методичної роботи школи.

Атестація вчителів, її вплив на підвищення майстерності педагогів.

IV. Якість викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів:

статистичний графік успішності за останні три роки (кількість відмінників, учнів, які навчаються на “4” і “5”, % успішності за класами і предметами;

тенденція розвитку успішності “слабких класів” (класів корекції) за останні три роки;

аналіз якості знань у початкових класах за схемою:

– виконання програм;

– рівень оволодіння учнями навичками розумової праці;

– знання учнями фактичного матеріалу;

– уміння учнів використовувати здобуті знання на практиці;

– уміння самостійно здобувати знання;

– сформованість загально навчальних умінь і навичок;

– наявність взаємозв’язку: “якість викладання – якість знань учнів”;

— стан справ у п’ятих класах (порівняно з результатами в попередніх третіх класах), проблеми наступності в навчанні, шляхи ліквідації програми;

— негативні явища у викладанні окремих предметів у інших класах, причини невстигання (низький рівень викладання, відсутність єдиних вимог, індивідуалізації, диференціації навчання, недостатня увага до особливостей роботи окремих класних колективів тощо);

— аналіз ефективності роботи класів із поглибленим вивченням окремих предметів, тенденції та перспективи розвитку таких класів;

— виявлення найслабших за успішністю класів й накреслення заходів щодо подолання недоліків у роботі з ними;

— перелік навчальних предметів, де наявна найнижча успішність, зміни успішності за останні 3 – 4 роки;

— ефективність роботи ГПД з метою запобігання низьких показників;

— аналіз роботи факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять і консультацій, їх ефективність (результати предметних олімпіад, робота з невстигаючими учнями тощо);

— реалізація принципів гуманізації та гуманітаризації навчання.

V. Відвідування учнями навчальних занять:

— реалізація тези: “Ставлення до навчання залежить від якості викладання, стилю роботи вчителя. Учні не відвідують посередні уроки пересічних учителів”;

— аналіз обставин, які призводять до пропуску уроків учнями.

VI. Аналіз виховної роботи, рівня вихованості учнів:

— характеристика рівня вихованості учнів за критеріями:

а) дисциплінованість;

б) працездатність;

в) виконання громадських доручень;

г) моральне виховання;

д) естетичне виховання;

е) виховання національної свідомості; інтернаціональне виховання;

є) економічне виховання;

— шляхи формування основних якостей вихованості, аналіз цих шляхів:

а) виховання на уроках;

б) робота класного керівника;

в) робота громадських учнівських організацій;

г) позакласна робота (у школі, з окремих предметів, класних колективів);

д) робота шкільного психолога, соціологічної служби школи;

— організація гурткової роботи в школі.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,553sec