ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ГРА: ПОДОРОЖ У СВІТ ПРОФЕСІЙ

ПОДОРОЖ У СВІТ ПРОФЕСІЙ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ГРА

Гра призначена для молодших підлітків, дітей 11—12 років. Кількість учасників — 20—25 осіб. Гру проводить практичний психолог, асистенти — учні старших класів (4 учні).

Час гри: 1,5 год

Мета: підвищити якість допрофільної підготовки учнів; актуалізувати знання підлітків про професії; створити умови для прояву творчого й інтелектуального потенціалу учнів; формувати уміння оцінювати й аналізувати предмети, якості і явища з різних точок зору; розвивати комунікативні здібності школярів.

Зміст гри: команди змагаються у розв’язанні інтелектуальних і творчих задач.

Ігрова мета: команда повинна набрати якнайбільше бонусів, а кому це вдасться — нагороджується «зіркою чемпіона».

Матеріали:

• анкети для кожного учасника (додаток 1 на с. 13);

• код і аркуш із зашифрованими професіями (для кожної команди), (додаток 2 на с. 14);

• аркуші-завдання для інтелектуальної розминки («аналогії», «виключення зайвого»), по одному для команди (додаток 3 на с. 14);

• аркуш-бланк для конкурсу «Алфавіт професій» (аркуш А4 з алфавітом, записаним у стовпчик), по одному для команди, (додаток 4 на с. 14);

• опис професії (по одному для команди), (додаток 5 на с 14);

• картки із зображенням людей різних професій (по одному для команди);

• предмети різного призначення невеликого розміру, що повинні бути складені в непрозорий пакет (по два предмети команді) для конкурсу «Хто це зробив? »;

• перелік інструментів і предметів, що є символами професій, для конкурсу «Чий інструмент?» (3 екземпляри), (додаток 6 на с. 15);

• картки-завдання з числовими рядами (по 1 для команди) для конкурсу «Чим пахнуть ремесла?» (додаток7);

• аркуші з номерами комірок таблиці для конкурсу «Чим пахнуть ремесла?»;

• аркуші паперу великого формату для творчої роботи «Герб і девіз професії»;

• жетони трьох кольорів за кількістю учасників гри;

• картки досягнень для кожної команди. У них буде вестися облік перемог учасників (додаток 8);

• схема «Основні рекламні прийоми» (додаток 9).

Учасники гри: ведучий, 3 команди, 4 асистенти (учні старших класів, що допомагають вручати завдання й оцінювати правильність їхнього виконання, консультують учасників у ході виконання завдань з питань регламенту).

Хід гри

Пояснення мети і правил гри

Ведучий. Сьогодні у нас — захоплива подорож у світ професій. Мине кілька років, і кожен із вас повинен буде вибрати свій шлях у величезному дорослому світі. Це означає, насамперед, вибір професії. Існує величезна кількість професій і спеціальностей, а скільки професій знаєте ви? Що більше професій вам знайомі, то ширша можливість вибору, а отже, — і більше шансів знайти і вивчити ту професію, у якій саме ви будете віртуозом, досягнете успіху, зможете виявити свою особистість. Наша гра допоможе зрозуміти, наскільки точно ви уявляєте світ професій, а також дасть нагоду перевірити себе у розв’язанні інтелектуальних задач, застосувати свої знання на практиці. Бажаємо вам творчих успіхів і задоволення від інтелектуальної роботи. Будьте зібраними, цілеспрямованими, наполегливими й упевненими в собі. Щасти вам!

Анкетування (8 хв)

Ведучий. Перш ніж ми розділимося на команди, вам необхідно відповісти на запитання анкети. Поки триватиме наше змагання, асистенти переглянуть анкети, щоб розповісти нам про результати, їх ми обговоримо наприкінці гри.

Проведення анкетування (додаток 1).

Формування команд

Команди формуються методом випадкового вибору. При вході в кімнату, де проводиться гра, кожен підліток бере з непрозорого пакета жетончик. Вони трьох кольорів. Відповідно, формуються три команди, членами яких стають власники жетонів одного кольору. (Можливий будь-який інший аналогічний спосіб розподілу на групи).

Представлення команд

Протягом 5 хв кожна команда повинна визначити свій девіз і презентувати себе. Для цього обирають представника від команди. Девіз вписується в «Картку досягнень», у ній же фіксуватимуться результати виконання конкурсних завдань.

Інтелектуальна гімнастика

Ведучий. Тепер час показати свої знання і швидкість мислення. Наш перший конкурс вимагає від вас саме швидкості. Адже в ньому тільки два завдання, на кожне всього ЗО секунд.

Аналогії. Бліцконкурс (ЗО с на роботу)

Дано три слова, перші два пов’язані за значенням. Між третім і одним із запропонованих п’яти слів існують такі ж відношення. Необхідно знайти четверте слово і підкреслити його. Приклад: пісня — співак = картина — ?

а) сліпий, б) художник, в) малюнок, г) водій, ґ) глядач.

Виключення зайвого. Бліцконкурс (ЗО с на роботу)

Знайдіть у ряді слів зайве і підкресліть його.

Приклад: витримка, організованість, ініціативність, неуважність, самостійність.

Конкурс «Шифр» (4 хв)

Ведучий. Діти, ви маєте код, що є ключем для розшифровки назв професій. Перелік цих професій у зашифрованому вигляді вам зараз роздадуть асистенти. За 4 хв ви повинні розшифрувати назви професій і скласти їхній список. Отже, за моєю командою починаємо.

(Після розшифровки професій пропонується додаткове завдання.)

Ведучий. Тепер знайдіть у вашому списку застарілі та сучасні професії. Прокоментуйте свій вибір, обґрунтуйте його. Можливо, ви зможете розповісти про причини появи деяких професій. Така відповідь буде оцінена додатковим балом.

Конкурс «Алфавіт професій» (3 хв)

Ведучий. Ми з вами говорили про існування тисяч різноманітних професій. Що більше професій нам відомо, то ширший ви маєте вибір. Скільки професій можете назвати ви? Наш наступний конкурс дозволить з’ясувати це. Ви одержите аркуш, на якому даються перші букви назв професій. Ви повинні спробувати за 3 хв написати якнайбільше професій, що починаються на ці букви. (Учасники одержують аркуші А4 з алфавітом, написаним у стовпчик, щоб діти могли продовжити кожен рядок, написавши назви професій).

Конкурс «Відгадай професію» (3 хв)

Ведучий. Тепер вам потрібно прослухати опис професії. Ваше завдання — визначити за описом, про яку професію йдеться.

Конкурс «Опиши професію» (7 хв)

Ведучий. Кожна професія неповторна, має своє призначення, об’єкт праці, умови роботи. Спробуйте описати професію так, щоб команді-суперниці довелося подумати, відгадуючи її назву. (Професію для опису команди визначають у такий спосіб: учасникам команд пропонуються картки із зображенням представників різних професій. Картки лежать зображенням донизу. Витягуючи картки, як квиток на іспиті, команда одержує завдання для роботи.)

Конкурс «Хто це зробив?» (3 хв)

Ведучий. От наша чарівна скринька. (Демонструється непрозорий пакет, в якому лежить 10 предметів різного призначення: канцтовари, посуд, іграшки і т.д.) У ньому різні предмети. Усі вони кимось зроблені. Ким? Представникам якої професії довелося попрацювати для цього? З якою метою? На ці запитання ви повинні відповісти протягом 3 хв. За цей час потрібно розказати про таку кількість предметів, яку ви зумієте прокоментувати. Оцінюватися буде якість коментарю і кількість предметів, про які ви зуміли розповісти. Не забувайте, що над кожним предметом працювали люди різних професій.

Конкурс «Чий інструмент?» (З хв)

Ведучий. Тепер час показати знання особливостей роботи людей різних професій. Які інструменти необхідні їм для роботи? Які предмети символізують ту чи іншу професію? Протягом 3 хв ви повинні на бланку написати назви професій поруч з назвою предметів.

Конкурс «Чим пахнуть ремесла» (10 хв)

Ведучий. Ми вже говорили про такі характеристики професії як призначення, об’єкт, умови праці. Але кожна професія має безліч інших рис. Про деякі з них писав відомий письменник Джанні Родарі. (Звучить вірш «Чим пахнуть ремесла» (читає один з асистентів).

Ведучий. А тепер треба самостійно скласти розповідь про професію. Але якщо до цього ваш опис повинен був змусити команду-суперницю помучитися над розгадкою, то тепер вам потрібно скласти розповідь, яка точно характеризує призначення професії, вказати, з ким чи з чим працює представник цієї професії, у яких умовах, якими знаннями він повинен володіти, які навчальні заклади для цього необхідно закінчити. Крім цього, ви повинні розповісти, які риси краще мати, аби досягти успіху в цій професії. Оцінка буде залежати від повноти і точності розповіді.

Професію для цієї розповіді ви виберете самі. Назви приховано за номерами клітинок таблиці, представленої на дошці. Зараз ви одержите завдання «Числові ряди». Якщо ви зумієте правильно їх виконати, то знайдете за номером комірки (вона відповідає числу у відповіді) назву професії, про яку і повинні розповісти. Час починаємо фіксувати з моменту вручення завдань.

Завдання «Числові ряди»

Продовжіть ряд і напишіть у ряді наступне число.

Творча презентація професії на вибір (15 хв)

Ведучий. Поки підбиватимуть підсумки всіх минулих конкурсів, виконайте останнє завдання. Це творче представлення професії за вашим бажанням, своєрідна презентація. Треба придумати і зобразити герб і девіз професії (ви одержите папір і олівці). І, нарешті, прорекламувати якийсь продукт діяльності представників цієї професії. Як підказку ми пропонуємо вам основні рекламні прийоми.

Завершення гри

Оприлюднюється інформація про результати анкетування на початку гри і коментарі до неї (повідомляються лише дані, цікаві учасникам гри; загалом результати анкети необхідні для ведення подальшої профорієнтаційної роботи).

Ведучий повідомляє про підсумки змагання і вручає «Картки досягнень» з оцінками про результати в кожному конкурсі. Команда-переможниця одержує «Зірку чемпіона», а команди, що посіли друге і третє місця — заохочувальні призи.

Ведучий. Сподіваюся, ця подорож у світ професій була для вас корисною і цікавою. Можливо, що якась із названих сьогодні професій стане вашим вибором. Ми хочемо, щоб він був вдалий. Завжди пам’ятайте, що пошук свого покликання не варто робити поспіхом. Вивчайте себе, вивчайте професії і шляхи до них, пізнавайте навколишній світ. Щасти вам!

Додаток 1

АНКЕТА

1. Які професії ви вважаєте дуже популярними?

2. Які професії здаються вам найважчими?

3. Для одержання яких професій потрібно довше учитися ?

4. Які професії, на вашу думку, одержати найлегше?

5. Які професії ви б назвали найпотрібнішими?

6. Назвіть професії членів вашої родини.

7. Які 3 професії подобаються вам найбільше?

8. Яку професію вибрали б для вас батьки?

9. Яку професію (чи професії) ви б обрали для себе, якби вибір потрібно було робити негайно?

10. Які професії ви б не вибрали у жодному разі? Чому?

11. Назвіть професії, що здаються найсучаснішими.

12. Якби ви могли обрати професію, незалежно від зовнішніх обставин, то яку?

Додаток 2

Код та перелік професій для кодування

А-5 

Б-9 

В-3 

Г-0 

А-7 

Є-6 

Ж-1 

3-55 

1-77 

Й-11 

К-17 

Л-2 

М-4 

Н-8 

О-10 

П-15 

Р-14 

С-12 

Т-20 

У-13 

Ф-16 

Х-22 

Ц-18 

Ш-19 

Щ-25 

Ю-24 

Я-26 

Зашифровані професії (зразки) 16, 10, 20,

10, 0, 14, 5, 16, 1, 13, 14, 8, 5, 2, 77, 12, 20.

Список професій для кодування

Фотограф, журналіст, дизайнер, логопед, хірург, ювелір, радіоінженер, автослюсар, метеоролог, адвокат, продавець, бібліотекар, тренер, психолог, конструктор, архітектор, модельєр, пожежник, співак, окуліст.

Додаток З

Аналогії

Школа — навчання = лікарня — ?

а) доктор б) учень в) лікування г) установа ґ) хворий.

Пісня — композитор = літак — ?

а) льотчик б) соловей в) механік г) конструктор ґ) художник.

Паровоз — вагони = кінь — ?

а) потяг б)пасажир в) овес г) віз ґ) стайня.

Виключення зайвого

Учитель, психолог, зоолог, екскурсовод, лікар.

Ботанік, біолог, фермер, програміст, лісник.

Художник, артист, письменник, композитор, автослюсар.

Додаток 4

Алфавіт професій

А _________________________

Б _________________________

В _________________________

Г__________________________

Д__________________________

Е_________________________

Є_________________________

Ж_________________________

З__________________________

И_________________________

І _________________________

Ї_________________________

К_________________________

Л_________________________

М_________________________

Н_________________________

О_________________________

П_________________________

Р_________________________

С_________________________

Т_________________________

У_________________________

Ф_________________________

X_________________________

Ц_________________________

Ш_________________________

Щ_________________________

З__________________________

Ю_________________________

Я__________________________

Додаток 5

Опис професій

1. Для цієї професії важливі такі риси: концентрація уваги, гарна пам’ять, уміння працювати з цифрами, здатність до монотонної праці, тривалого виконання одноманітних дій.

Робота в приміщенні, графік роботи постійний (економіст).

2. Для цієї професії важливі урівноваженість, висока працездатність, гарна оперативна пам’ять (особливо зорова), швидкість мислення, уміння приймати рішення в аварійній ситуації, дисципліна, любов до авіації. Робота в приміщенні, по змінах (авіадиспетчер).

3. Ця професія вимагає гарного уміння працювати руками, прекрасної координації, відчуття кольору, уміння бути уважним. Необхідне гостре око, художня уява, естетичний смак, акуратність, а також уміння працювати з людьми і визначати їхні смаки, побажання, звички (кравець).

4. Для цієї професії важливо мати такі риси: фізичну витривалість, уміння переконувати інших. Робота вимагає любові до природи, спостережливості, знання природничих наук. Працюють у приміщенні й у польових умовах. Графік роботи гнучкий, можливі тривалі відрядження (еколог).

5. Для людей цієї професії характерні спостережливість, концентрація уваги, спритність, уміння працювати з фактами (зіставляти, аналізувати, робити висновки, визначати шляхи пошуку доказів). Необхідно вміти чітко оцінювати людей, розуміти причини їхніх учинків, приймати рішення. Крім цього, потрібно вміти організувати невелику групу людей. Робота, в основному, у приміщенні, вимагає строгої дисципліни, знання законодавства (слідчий).

6. Ця професія вимагає такту, уміння ладнати з людьми, здатності переносити тривалу одноманітну роботу, фізичної витривалості, знання автотехніки, гарної зорової пам’яті, швидкої реакції, уміння швидко рахувати і приймати рішення (водій таксі).

Додаток 6

Перелік інструментів та предметів

Варіант 1

Термометр, шприц, рецепт, ліки. Грим, сценарій, сцена, мікрофон. Шуруповерт, викрутка, свердло, лак.

Варіант 2

Бетон, каска, кельня, цегла. Файл, клавіатура, миша, монітор. Дошка, крейда, зошит, оцінка.

Варіант З

Мольберт, палітра, фарба, полотно. Гайковий ключ, викрутка, домкрат, моторна олія.

Голка, тканина, лекало, сантиметр.

Додаток 7

Числові ряди

1) 4589 12 13…

2) 19 16 14 11 96

3) 02 1 3 2 4…

Додаток 8

Картка досягнень команди____________________________________________________

 

Назва конкурсу 

Час виконання 

Оцінка 

1 

Інтелектуальна 

   
 

гімнастика 

   
 

Аналогії 

   
 

Виключення 

   
 

зайвого 

   

2 

Шифр 

   

3 

Алфавіт 

   
 

професій 

   

4 

Відгадай 

   
 

професію 

   

5 

Опиши 

   
 

професію 

   

6 

Хто це зробив? 

   

7 

Чий інструмент? 

   

8 

Чим пахнуть 

   
 

ремесла? 

   

9 

Числові ряди 

   

10 

Характеристика 

   
 

професії 

   

11 

Творча 

   
 

презентація 

   
 

професії 

   
 

Девіз і герб 

   
 

Реклама 

   

Додаток 9

Запорука успіху

Думка замість фактів

Статистика

Як усі.

Усі цим користаються

Словесний блиск

Турбота про загальний добробут

Радість життя

Свідчення зірки

Гумор

Перенос

Вплив на органи чуття

Підтасування

завантаження...
WordPress: 23.02MB | MySQL:26 | 0,342sec