ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ

Мета: ознайомити учнів з поняттям професійної прдатності, формувати в них адекватну самооцінку й прагнення до професій­ного самовизначення, розвивати аналітичний підхід до вибору професії.

Матеріали: таблиця «Умови праці, вправа «ПВР».

Психолог. Кожна група професій висуває свої вимоги до особистісних рис людини. Під «професійною придатністю» ро­зуміють сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення суспільно прий­нятної ефективності праці в тій або іншій професії. У це поняття входить також задоволення, пережите людиною в процесі самої праці й при оцінці її результатів.

Якщо професія висуває жорсткі вимоги до психологічних особливостей особи, до властивостей її нервової системи, її варто зарахувати в першу групу професій з абсолютною придатністю. Якщо ж цей вид праці може опанувати практично будь-яка здорова людина, то його можна зарахувати в групу професій, що вимагають відносної придатності. Їх ще називають професіями 1 і 11 типів.

Виявлення придатності людини до професії 1 типу вимагає особливої форми профорієнтації — професійного відбору.

Профвідбір — це «система засобів, що забезпечують про­гностичну оцінку взаємної відповідності людини й професії в тих видах діяльності, які здійснюються в нормативно заданих небезпечних умовах, що вимагають від людини підвищеної відповідальності, здоров’я, високої працездатності, точності виконання завдань, стійкої емоційної регуляції.

Основою професійного відбору є конкретні нормативні харак­теристики професій:

— соціальні (функції, завдання, цілі);

— операційні (точність виконання, термін виконання, про­сторові, логічні характеристики);

— організаційні (гігієнічні, соціально-психологічні, психо­фізіологічні умови праці).

Коло професій 1 типу відносно невелике.

У переважній більшості професій однаково успішно можуть працювати люди з різними психофізіологічними характеристи­ками (11 тип). Професійна придатність при цьому формується в ході оволодіння професією, а не дана людині споконвічно як якась уроджена риса.

Загалом необхідно враховувати погодженість у структурі особистості трьох факторів: «хочу — можу — треба» (див. схему 3). Особливе значення в цьому випадку має ситуація, коли існує розбіжність між інтересами й здатностями («хочу» і «можу»). При ухваленні рішення в такій ситуації варто врахувати:

— стабільність інтересу;

— тренованість певних здатностей;

— відповідність обраної професії потребам ринку праці.

 

Схема 4

Орієнтири при виборі професії

 вибору професії

Спираючись на знання класифікації професій, розглянемо, які ж вимоги до особистості висувають професії кожного типу.

Загальні вимоги професій типу «людина — природа» до особистості: любов до тварин, рослин, фізична витривалість, висока працездатність, ініціативність, здатність передбачати й оцінювати мінливі природні фактори, інтерес і знання природи, гарна уява, оперативне наочно-образне мислення.

Загальні вимоги професій типу «людина — техніка»: фізична й психологічна витривалість, працездатність, урівноваженість, фізична сила, гарне зорове, слухове, вібраційне, м’язове сприй­няття, чітка координація рухів, розподілена увага.

Загальні вимоги професій типу «людина — людина»: високі моральні якості, доброзичливість, доброта, ввічливість, вміння спілкуватися з людьми, стриманість, вихованість, витримка.

Загальні вимоги професій типу «людина — знакова сис­тема»: дисциплінованість, пунктуальність, працездатність, акуратність, оперативна пам’ять, стійка концентрована увага, абстрактне мислення.

Загальні вимоги професій типу «людина — художній образ»: вразливість, емоційність, спостережливість, створення або від­творення, повторення художнього образу або його елементів, оперування засобами естетичного впливу, художні здібності.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Що ви розумієте під терміном «професійна придат­ність»?

— Як ви розумієте основне правило вибору професії «хочу — можу — треба»?

Зараз ми спробуємо визначити, наскільки здатні оцінити професійно важливі риси професій (ПВР).

Вправа «ПВР»

Пропонується вибрати 5—7 найбільш цікавих професій. Учні розбиваються на групи і складають список професійно важливих рис. Після 7—10 хв представники кожної групи зачитують свої списки, інші — доповнюють, ведучий — доповнює й акцентує важливі моменти. (Для активізації учнів можна запропонувати розглянути якусь із таких «професій»: кілер, торгівець нарко­тиками, хакер, валютна повія, а потім запропонувати серйозно поставитися до аналізу ПВК.) На заняття можна запросити лікаря або шкільну медсестру.

Підбиття підсумків заняття

Таблиця 4

Умови праці, що обмежують професійну придатність

Захворювання Обмеження
Дихальної системи Несприятливий мікроклімат, загазованість і запиленість повітря, контакт із токсичними речовинами, значне фізичне напруження, систематичне напруження голосових зв’язок
Серцево-судинні Несприятливий мікроклімат, загазованість і запиленість повітря, контакт із токсичними речовинами, значне фізичне напруження, робота на висоті, з механізмами, робота, що не дозволяє дотримуватися режиму
Органів зору Несприятливий мікроклімат, запиленість повітря, значне фізичне напруження, робота на висоті, з механізмами, небезпека травм, робота із дрібними деталями, робота, що вимагає носіння окулярів, робота, що вимагає чіткого розрізнення кольорів
Опорно-рухового апарату Значне фізичне напруження, робота на висоті, з механізмами, постійна робоча поза
Травної системи Значне фізичне напруження, контакт із токсичними речовинами, робота, пов’язана з порушенням режиму харчування, постійна робоча поза
Нирок і

сечовивідних

шляхів

Несприятливий мікроклімат, контакт із токсичними речовинами, робота, пов’язана з порушенням режиму харчування, постійна робоча поза
Шкірні Запиленість, контакт із токсичними речовинами, небезпека травматизму, робота, при якій треба тримати руки вологими
Нервової системи Несприятливий мікроклімат, загазованість і запиленість повітря, контакт із токсичними речовинами, робота на висоті, з механізмами, робота, що вимагає напруженої уваги, шум, вібрація
завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,315sec