Проблеми психічного розвитку дитини

План

 1. Джерела і рушійні сили розвитку людини.
 2. Загальні закони розвитку людини.
 3. Періодизація вікового розвитку.

Джерела і рушійні сили розвитку людини.

Джерела розвитку дитини фактори, що впливають на розвиток дитини :

біологічний;

соціальний.

Рушійні сили розвитку людини:

-суперечності між реальним рівнем розвитку та його умовами ;

– протиріччя, з якими людина зустрічається у процесі дорослішання, та зовнішні стимули, які спонукають до особистісних змін.;

– кризи розвитку, що характеризуються різкими психічними змінами і пов’язуються проявами негативізму, зростанням самостійності, впертістю, підвищеною конфліктністю.

Зона найближчого розвитку – дозріваючі психічні процеси, або потенційні можливості дитини.

Зона актуального розвитку – завдання, з якими дитина може справитись, розв’язати самостійно.

Соціальна ситуація розвитку – специфічна для кожного вікового етапу система стосунків між суб’єктом та соціальним середовищем, що відображається в його переживаннях і реалізується в спільній діяльності з іншими людьми.

Ведучий вид діяльності – вид діяльності, що найбільше впливає на особистісний етап психічного розвитку дитини; під його впливом формуються новоутворення.

Сенситивний період розвитку – найбільш сприятливий період для розвитку та формування психічних процесів.

Загальні закони розвитку людини (за Вигодським)

 1. Закон нерівномірності розвитку .На відповідних стадіях одні процеси розвиваються більш інтенсивніше, ніж інші.
 2. Закон циклічності. Кожна психічна функція має свій цикл розвитку.
 3. Закон метаморфоз. Розвиток зводиться не до кількісних перетворень, а до якісних. Кожна психічна функція , особистісна якість не зникає , а якісно перетворюється в іншу.
 4. Закон поєднання процесів еволюції та інволюції. Наприклад, якщо дитина починає говорити, вона перестає лепетати.

Періодизація вікового розвитку (Ельконін)

 • Період немовляти (від народження до 1року). Ведучій вид діяльності – безпосереднє емоційне особистісне спілкування. Основне новоутворення – потреба у спілкуванні, розвиток мовлення.
 • Ранній вік (1 – 3). Ведучій вид діяльності – предметно – орудійна.. Основне новоутворення – наочно –дійове мислення та розвиток мовлення.
 • Дошкільний вік (3 – 6). Ведучій вид діяльності – ігрова. Основне новоутворення – формування потреби у соціально – значущій діяльності.
 • Молодший шкільний вік (6 – 10). Ведучій вид діяльності – навчальна. Основне новоутворення – довільність всіх психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія, самооцінка.
 • Підлітковий вік (10 – 14). Ведучій вид діяльності – інтимно – особистісне спілкування. Основне новоутворення – становлення самосвідомості ,формування самоконтролю і логічного мислення
 • Старший шкільний вік / рання юність (14 – 18). Ведучій вид діяльності – навчально – професійне. Основне новоутворення – професійне, особистісне самовизначення.

Додаткові методи вікової психології:

Тест короткочасне стандартизоване завдання, що використовується з метою :

 • виявлення рівня розвитку певних психічних функцій;
 • виявлення наявності чи відсутності певного рівня знань, умінь, навичок;
 • виявлення здібностей та інтересів людини;
 • вивчення особистості людини.

Соціометричний тест –вивчає характер між особистісних стосунків в певній соціальній групі.

Проективні тести – складаються з непрямих завдань ( наприклад, метод незакінчених речень, психомалюнок)

Бесіда – метод запитань, який ставить на меті вивчення особистісних характеристик дитини і умовами якого є :

 • визначення мети;
 • чітке планування системи запитань;
 • адекватність запитань до віку;
 • невимушеність та доброзичливість;
 • вміння дослідника ( емпатія, такт, розуміння).

Інтерв’ю – метод запитань , який може бути :

 • стандартизований ( готують запитання);
 • напівстандартизований;
 • не стандартизований.

Анкетування – метод запитань , при яких зміст запитань і характер відповідей плануються.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,311sec