Предмет психології

План:

  1. Загальне поняття про психіку.
  2. Свідомість людини.
  3. Психологія, як наука.
  4. Визначення предмету психології.

Загальне поняття про психіку

В перекладі з древньогрецької “психологія” – це наука про душу, звідки предметом психології виступає “душа”, або психіка.

Психіка – це якість високоорганізованої матерії, яка заключається в активному відображенні суб’єктом суб’єктивного світу. Враховуючи це визначення, можна зробити ряд центральних суджень про взаємоперетворюючі прояви психіки.

  1. Психіка – це якість тільки живої високоорганізованої матерії, яка має специфічні органи, які обумовлюють можливість існування психіки.
  2. Ця матерія володіє здібністю отримувати інформацію про навколишнє середовище, що пов’язана зі створенням, цією матерією суб’єктивного (психічного) за своєю суттю образу, який є більш-менш точною копією матеріальних об’єктів реального світу.
  3. Ця інформація служить основою для:
  • регуляції внутрішнього середовища організму;
  • формування його поведінкової реакції на постійно змінні умови зовнішнього середовища.

Свідомість людини

Психіку мають як люди, так і тварини. Свідомість же виникла на певному історичному етапі становлення психіки людини і є результатом і продуктом її трудової діяльності.

Слово “свідомість” в елементарному значенні – це прсте пильнування з можливістю контакту із зовнішнім світом і адекватною реакцією на події, які відбуваються.

Свідомість має й свою структуру. На думку академіка А.В.Петровського, вона містить у собі сукупність знань про світ, відмінність суб’єкта від об’єкта; становлення особистості до об’єктивної дійсності, до інших людей, до себе; можливість цілеспрямованої діяльності.

Свідомість тісно пов’язана з мовленням і без нього у своїй вищій формі не існує.

Психологія, як наука

Як наука, психологія виникла на межі XІX і XX століть. Класичне вивчення психології нам дає відомий психолог А.В.Петровський. “Психологія – це наука про факти, закономірності та механізми психіки, як складової частини образу дійсності в мозку, на основі і за допомогою якого здійснюється керування діяльністю, яка має у людини особистісний характер”.

На сучасному етапі психологія грунтується на визначенні існування психіки, як об’єктивно існуючої суб’єктивної ідеальної реальності, яка до того ж суб’єктивно переживається людиною як значуще, цінність, що має бути збереженим і захищеним, повинно розвиватися і вдосконалюватися.

Звідси і визначення: психологія – наука про людину як суб’єкт психіки, що включає в себе його психічну діяльність.

Визначення предмету психології

Предмет психології – це чітко визначенний зміст, якість та закономірність, яка постає перед дослідником в реальності.

Предмет сучасної психологїї окреслює в психіці (об’єкті) як найсутттєвіше ціннісно-цільове і діяльнісно-творче ставлення індивіда до власної психіки і до себе як до суб’єкта.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,543sec