Правильне харчування

Тема. Правильне харчування

Мета. Розкрити значення продуктів харчування і поживних речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності організму людини; сформувати уявлення про харчову піраміду;

Обладнання: таблиця «Гігієна травлення», саморобна схема «Харчова піраміда здорового харчування», тест ««їсти треба з розу­мом», етикетки від продуктів хар­чування, кольорові олівці, папір, ножиці, клей або скотч, агітка «Отруєння та їх профілактика», роздатковий матеріал.

 

Девіз: Здоров’я – вид гармонії,

але його межі дуже широкі й не у всіх однакові.    

                                                                                                                          Гален.

Хід уроку

 І. Мотивація навчальної діяльності     1. Цікаві повідомлення

Учитель. Чи знаєте ви, що за 70 років свого життя середній європеєць:

—проводить за їжею від 3,5 до 7 років;

—сідає за обідній стіл 82 тис. разів;

—з’їдає 160 кг шоколаду і 7 300 яєць;

─ проводить 560 діб за приготуванням їжі.

─ виробляє 40 тис. л сечі і про­водить більше 6 місяців у туалеті?

2)    Поетична хвилинка

 

Робін-Бобін ненажера
З’їв гороху півцентнера,
З’їв коня і сім телят,

І дванадцять поросят.

З’їв ведмедя під ліском

І крамничку з молоком.

Схрумав кузню коваля

І самого короля.

Лондон з їв і Ліверпуль,

Випив річку — буль-буль-буль!

Згамав триста кораблів

Ще й кричить, що не доїв.

 

С. Маршак

      Можливо, хтось упізнав себе?

3)   «Мозковий штурм»

—  Для чого людина їсть?
Висновки. Людина їсть для того, щоб жити, а не живе, щоб їсти. Їжа забезпечує організм лю­дини енергією та пластичними матеріалами, які необхідні для його росту і нормальної життєді­яльності.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Поняття про продукти хар­чування та поживні речовини.

1) Методична система «Поміч»

Завдання

 1. Опрацюйте запропонований текст

Поживні речовини і харчові продукти

Для підтримки своєї життєді­яльності людина повинна щоден­но вживати їжу.

Харчові продукти (хліб, м’ясо, риба, овочі, молоко та ін.) уміщу­ють усі необхідні для життя речо­вини: воду, мінеральні солі та органічні сполуки: білки, жири і вуглеводи.

Білки, жири та вуглеводи — це поживні речовини, які синтезу­ються рослинами з неорганічних речовин з допомогою сонячної енергії. Тварини будують своє тіло з поживних речовин рослинного (травоїдні) або тваринного (хижа­ки) походження. Людина вико­ристовує для їжі поживні речови­ни як рослинного, так і тварин­ного походження. Під час розпаду й окиснення білків, жирів і вуглеводів виділяєть­ся різна, але постійна для кожної речовини кількість енергії, яка ха­рактеризує її енергетичну цінність. Наприклад, хліб пшеничний — 223,5 ккал/100 г, рис — 333,1, те­лятина — 143,2, свинина — 234,8, сало — 898,3 ккал/100 г тощо.

Білки та їх складова частина — амінокислоти — виконують, го­ловним чином, пластичну (буді­вельну) роль.

Вуглеводи та жири — переваж­но енергетичні речовини.

Харчові продукти раціону лю­дини різноманітні й поділяють­ся на тваринні і рослинні.

Тваринні продукти: м’ясо і м’ясні продукти, риба і рибні продукти, яйця, молоко та мо­лочні продукти. Найважливішим їх компонентом є білки (3—20%), які вмішують незамінні аміно­кислоти.

Жири тварин надходять в організм в основному у вигляді сметани, масла, сала, жирного м’яса, риби тощо. Продукти тва­ринного походження — джерело пластичних (за рахунок білків) і енергетичних (за рахунок жирів) речовин.

Рослинні продукти: продукти зернових і бобових рослин — кру­па, борошно, хліб, а також — овочі, фрукти та ягоди. Вони є переважно джерелом енергії за рахунок вуглеводів. Овочі, фрук­ти, ягоди та їх соки — джерело біологічно активних речовин — вітамінів, ферментів, мікроеле­ментів (заліза, міді, йоду, кобаль­ту тощо). Крім цього, ці продукти вміщують клітковину, пектинові речовини та інші вуглеводи, органічні кислоти.

Із зернових одержують хлібо­булочні, макаронні, круп’яні ви­роби.

Надзвичайно важливе значен­ня овочів та плодів — сприятливо впливають на роботу травної сис­теми:

 • • збуджують секрецію;
 • • створюють масу кишкового вмісту;
 • • сприяють перистальтиці та звільненню кишок;
 • • зменшують гниття в кишках;
 • • нормалізують мікрофлору тощо.

У рослинній їжі є 8—23% білків, але вони засвоюються гір­ше, ніж тваринні білки (70—85%), проте дуже добре засвоюються вуглеводи (94 – 96%).

Білки рослин, як правило, бідні на не­замінну амінокислоту лізин, що робить неможливим використан­ня в їжу лише рослинних про­дуктів.

Можна виділити самостійну групу продуктів харчування — кон­дитерські вироби (цукерки, шоко­лад, халва, мармелад, печиво, пи­ріжки, торти, пряники тощо).

До продуктів харчування відно­сять і харчові добавки, які надають продуктам певної якості, збільшу­ють термін зберігання та для при­скорюють технологію виробницт­ва. До них належать:

 • • речовини, які покращують консистенцію (хлорид кальцію для отримання сиру, мармеладу);
 • • харчові барвники (шафран, кармін);
 • • ароматичні речовини (есен­ції, ефірні масла);
 • • харчові кислоти (лимонна, яблучна, оцтова);
 • • штучні солодкі речовини (са­харин, сорбіт, ксиліт).

До продуктів із рослин смако­вого призначення належать: пря­нощі (перець, гірчиця, лавровий лист); пряні овочі (цибуля, часник, кріп, петрушка, хрін). їх енер­гетична та пластична цінність не­значна.

2.Зробіть олівцем позначки:
«V» — відома інформація;
«+» — нова інформація;

«?» — інформація, правдивість якої викликає сумніви.

3.Зробіть узагальнення.

2) Заповніть таблицю

Поживні речовини Види Значення для організму людини
Білки — основний будівельний матеріал Тваринні Виконують важливі функції в організмі: скорочення м’язів, транспортування кисню, захист від інфекцій і крововтрат тощо
Рослинні
Вуглеводи — основне джерело енергії Прості Забезпечують організм енергією, можуть відкладатися про запас у печінці
Складні
Жири — концентроване джерело енергії; здатні відкладатися про запас Тваринні Беруть участь у теплорегуляції організму, захищають шкіру і волосся, утворюють підшкірну жирову клітковину
Рослинні (олії)
Вітаміни — життєво важливі речовини, беруть участь в обміні речовин Водорозчинні (С, групи В, Р) Сприяють засвоєнню білків, жирів, вуглеводів та інших речовин, підвищують опірність організму до інфекцій. Основне джерело здоров’я людини
Жиророзчинні (А, 0, Е, К)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Робота в парі (за роздатковою карткою)

Завдання

З’єднайте кольоровими лінія­ми поживні речовини з їжею, у якій їх вміст найбільший .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раціональне харчування — основа здоров’я людини.

1) Пояснення вчителя (за само­робною схемою  «Харчова піра­міда»)

Харчова піраміда

 

 

                         

 

З піраміди видно, що зернові продукти та хлібобулочні вироби є основою здорового харчування. Вони — джерело енергії для орга­нізму, забезпечують організм віта­мінами, вуглеводами та кліткови­ною. Остання сприяє кращому перетравленню їжі. Молоко і мо­лочні продукти є джерелом вітамінів А, В і О. Особливо ко­рисні кисломолочні продукти, що містять бактерії, необхідні для кращого перетравлення їжі. М’ясо, риба, птиця та зернобобові забезпе­чують організм білками. Із цього пе­реліку продуктів перевагу краще на­давати зернобобовим. Цукор і жири необхідно вживати дуже помірно, їх надлишок сприяє утворенню в су­динах холестеринових бляшок, ожи­рінню, цукровому діабету.

Учені умовно рекомендують вживати щодня:

 • • хлібобулочних виробів — від 6 до 11 порцій;
 • • овочів — 3—5 порцій;
 • • фруктів — 3—4 порції;
 • • молочних продуктів — 2—3 порції;
 • • м’яса, риби і зернобобових — 2—3 порції;
 • • жирів і солодощів – 1 порцію.

Практична робота «Чи правильно ти харчуєшся»

Мета: побудувати секторну діаграму власного харчування.

Матеріали: аркуш паперу із зошита, лінійка, ножиці, скотч або клей, кольорові олівці.

Хід роботи

1.Запиши олівцями заданих кольорів кількість порцій кожної групи продуктів, які ти з’їв за один день, і знайди їх суму:

 • коричневий колір — хлібо­булочні вироби;
 • помаранчевий — фрукти;
 • зелений — овочі;
 • червоний — м’ясо, риба;
 • блакитний — молочні про­дукти.

2.Від аркуша паперу відріж смужку завширшки 2 см, дов­жину смужки визнач так: одна порція — одна лінійка. Довжина смужки дорівнює загальній кількості порцій.

Розфарбуй смужку кольо­рами.

4.Згорни смужку так, щоб утворилося коло, склей кінці. Поклади коло на аркуш паперу й обве­ди олівцем. Рисками познач місця, де змінюється колір. З’єднай рис­ки із центром круга.

 1. У крузі утворилося 5 сек­торів. Зафарбуй їх відповідними кольорами.
 2. Пам’ятай! Мінімальна кіль­кість порцій становить 16, а мак­симальна –  26.

3. Умови зберігання продуктів.

1)   Пояснення вчителя

У кожного продукту існує термін придатності та умови зберігання. Усім відомо, що влітку морозиво зберігають у морозиль­них камерах не більше 15 діб, твердий сир у холодильниках збе­рігають 7—10 днів, яйця — до трьох тижнів тощо. Якісними про­дуктами вважають ті, які відпові­дають усім вимогам нормативних документів.

2) Робота з етикетками про­дуктів.

Під керівництвом учителя учні розглядають етикетку того чи іншого продукту і з’ясовують основні нор­мативні вимоги до нього:

 • • повна назва продукту;
 • • маса;
 • • термін зберігання;
 • • склад;
 • • харчова та енергетична цін­ність;
 • • повна назва виробника та його адреса;
 • • наявність штрих-коду;

• наявність знаку відповідності.

3)   Розповідь учителя

З 1 січня 1997 р. в Україні вве­дене штрихове кодування товару. Три початкові цифри (префікси) штрих-кодів вказують на країну-виробника. Україні асоціацією ЕАN присвоєно штих-код 482. (Учнів можна ознайомити із інши­ми кодами табл.)

 

Префікси штрих-кодів деяких країн
00-13 — США і Канада 460-69 — Росія 560 — Португалія
30-37 — Франція 481 — Білорусь 590 — Польща
380 — Болгарія 482 — Україна 594 — Румунія
383 — Словенія 484 — Молдова 599 — Угорщина
400-440 — Німеччина 50 — Великобританія 80-83 — Італія
45-49 — Японія 520 — Греція 859 —Чехія

Наступні чотири цифри вказують на код виробника, решта — на код това­ру. На код товару можуть посила­тися партнери по всьому ланцюгу його реалізації.

У складі продуктів особливу увагу слід приділяти так званим речовинам-консервантам, основ­на мета яких — надати колір про­дукту, запобігти його псуванню під час транспортування. Усі кон­серванти позначаються літерою Е:

• Е100—182 — барвники;

• Е299 — консерванти;

• Е300 – 399 – антиокислювачі;

 • Е400 – 499 – стабілізатори;
 • Е500 – 599 – емульгатори;
 • Е600 – 699 – підсилювачі  смаку і запаху;
 • Е700 – 800 – запасний діапазон позначень;
 • Е900—999 – протипінні речовини;
 • Е1000 і далі — речовини, що глазурують, підсолоджують та ін.

Серед цих речовин є й небез­печні для здоров’я. ВООЗ визна­чила низку консервантів, що мо­жуть викликати різні захворюван­ня, особливо алергію. Є й такі, що призводять до появи ракових пух­лин: Е12І, Е123 та Е240, які ви­лучені з реєстру консервантів.

Кожний продукт повинен бути сертифікований, його упаковка — відповідно маркована. Для мар­кування товарів, занесених до Єдиного реєстру сертифікованої продукції в Україні, використо­вується Знак відповідності у вигляді трилисника. Він означає, що продукція відповідає всім вимо­гам якості. На імпортних товарах використовують маркування у ви­гляді двох зелених стрічок у колі. Це означає, що упаковка виготов­лена з екологічно чистої про­дукції.

IV. Закріплення знань

І) Тестування Тест «їсти треба з розумом»

Цей тест допоможе довідати­ся, наскільки розумно ти хар­чуєшся.

1.   Звичайно я їм овочі:

а)   рідше, ніж раз на день;

б)   хоча б раз на день;

в)   двічі на день;

г)   частіше, ніж два рази на день.

2.   Коли мені пропонують кар­топляні чіпси, пюре чи тушко­вану картоплю, я, зазвичай, ви­бираю:

а)   картопляні чіпси;

б)   пюре;

в)   тушковану картоплю.

3.   Мій сніданок складається з:
а)здобної булочки з чаєм;

б)   вівсяних пластівців з цук­ром і холодним молоком;

в)   яєць і тосту, склянки соку або чаю;

г)    натуральної каші (вівсяної, гречаної) з молоком і свіжими фруктами.

4.За вечерею я полюбляю з’їс­ти що-небудь смачненьке, на­приклад, тістечка, пиріжки або морозиво:

а)   щодня;

б)часто;

в)   іноді;

г)   тільки на день народження.

5.   Велика частина білків у моє­му раціоні присутня в:

а)   м’ясі;

б)   молочних продуктах;

в)   рибі;

г)    зернобобових.

6.   Цукор у моєму меню:

а)   постійно в усіх напоях, цу­керках, тістечках, печиві;

б)   у деяких продуктах, що я вживаю;

в)   тільки в чаї;   г)   тільки у фруктах.

7.   Якщо хочеться їсти, а по­близу немає нічого, крім кіоска, то я куплю:

а)   шоколадку;

б)   пакет чіпсів;

в)   пакетик арахісу;

г)   нічого не куплю, потерплю.

8.   Останній раз я їв «Снікерс»:

а)   нещодавно;

б)   ще в молодших класах;

в)   у далекому дитинстві;

г)    не маю поняття, що це таке.

9.   Я споживаю «Кока-колу»:

а)   регулярно;

б)   іноді, на свята;

в)   ніколи.

10.  Думаю, що смажені про­дукти:

а)   це найсмачніше, що може бути;

б)   добрі, щоб час від часу одер­жувати задоволення;

в)   це те, чого не можна спо­живати взагалі.

За кожну відповідь а постав 1 бал, за б — 2, за в — 3, за г (якщо є) — 4. Якщо ти набрав:

10 балів — жах! Гастрит, вираз­ка шлунку, прищі по тілу тобі га­рантовані. Продовжуй у тому ж дусі й болячки тебе не покинуть.

11—16 балів — до свого здоро­в’я ти ставишся без належної уваги. Може, час на себе подивитися в дзеркало?

17—24 бали — особливих при­чин для занепокоєння немає, але краще вживайте більше овочів і фруктів, а щоранку — вівсяну кашу з медом і горіхами.

Більше 25 балів — ти вмієш піклуватися про своє здоров’я. З тебе можна брати приклад.

V. Домашнє завдання  Опрацювати опорний конспект уроку.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Правильне харчування (39.1 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,337sec