Практична робота. Застосування інформаційних технологій, робота з додатковою літературою для створення презентації «Екологічна роль озону»

Тема: Практична робота. Застосування інформаційних технологій, робота з додатковою літературою для створення презентації «Екологічна роль озону»

Мета:   формувати знання про елементи-неметали, їх положення в періодичній системі, особливості простих речовин-неметалів, їх поширення в природі, застосування, властивості, значення озонового шару для життя організмів на Землі; формувати вміння пояснювати на прикладах поняття «алотропія».

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тин уроку: вступне повторення, вивчення нового матеріалу (основний об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, робота в парах, практична робота, доповіді учнів.

Хід заняття

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями

  1. Як класифікують речовини?
  2. На які групи поділяють прості речовини?
  3. Як змінюються неметалічні властивості в межах періоду?
    1. Як змінюються неметалічні властивості в межах головної під групи?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми
та мети уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

Лекція з елементами бесіди

Особливості електронної будови атомів елементів-неметалів (на прикладі Оксигену,).

Елементи-неметали утворюють прості речовини-неметали.

Явище алотропії.

Алотропія — явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, різних за властивостями й будовою. Самі речовини називаються алотропними формами (модифікаціями).

Алотропні модифікації Оксигену — кисень (02) та озон (03).

Робота з підручниками (по варіантах)

— порівняння властивостей кисню й озону.

Повідомлення та презентації одного-двох учнів, які підготувалися заздалегідь

  • Озоновий шар, його значення для життя організмів на Землі.

У давнину дослідники помітили, що розряди блискавки завжди супроводжуються появою специ­фічного запаху. Цей же запах з’являється поблизу працюючих електричних машин та під час елек­тролізу води. Тому він дістав назву «електричного запаху». І лише в 1840 році було доведено, що це запах речовини, яка утворюється під час електрич­ного розряду. Речовину назвали озоном. Оскіль­ки озон з’являвся в процесі електричного розряду й у повітрі і в кисні, дослідники дійшли висновку, що до його складу входять тільки атоми Оксигену. Після підрахунків молярної маси була запропоно­вана формула — 03.

Перетворення кисню на озон потребує досить значної енергії та відбувається під час електричних розрядів, ультрафіолетового опромінення чи нагрі­вання до дуже високих температур.

Озон — газ блакитного кольору, з характерним різким запахом, який можна відчути вже за наяв­ності однієї частини озону на мільйон частин по­вітря. У природі цей газ існує у вигляді озонового шару. Розміщений цей шар на висоті 12-50 км над поверхнею Землі.

Озон утворюється в процесі поглинання моле­кулами кисню ультрафіолетових променів Сонця за реакцією:

302->203

Молекули озону, що утворився, поглинають со­нячні промені з іншою довжиною хвилі й розпада­ються з утворенням молекул кисню.

203 -> 302

Оскільки обидві реакції відбуваються з погли­нанням ультрафіолетового випромінювання у верх­ніх шарах атмосфери й воно не надходить до по­верхні Землі, то цим самим забезпечується захист усього живого на планеті від згубної дії сонячного випромінювання.

Іноді взимку озон через низькі температури не встигає розкластися на кисень і, завдяки конвек­ційним потокам, потрапляє до поверхні Землі. Тоді ми можемо відчувати його свіжий запах, який зда­ється нам приємним. Уже за незначного підвищен­ня концентрації озону в повітрі запах його стає не­приємним, нагадує запах оксидів Нітрогену і згуб­но діє на здоров’я. На висоті близько 15 км озон може проникати в салони авіалайнерів і виклика­ти кашель, біль у грудях. Щоб цього не трапило­ся, повітря, що надходить у салони пасажирських літаків, пропускають через спеціальні фільтри, на поверхні яких відбувається каталітична реакція перетворення озону на кисень.

Озон — один з найсильніших окисників. Уже за звичайної температури він окиснює багато простих і складних речовин. Саме ця властивість озону й ле­жить в основі його використання. Озон використо­вують для відбілювання й усування запахів жирів

і олій, для дезінфекції повітря і знищення запахів на деяких виробництвах (наприклад, виробництво шкіри, переробка м’ясної продукції), для дезінфек­ції питної води та води в басейнах. Рідкий озон, як і рідкий кисень, у сумішах з легкозаймистими ре­човинами використовується для виготовлення ви­бухових речовин великої потужності.

  • Поширення неметалічних елементів у природі.
  • Застосування неметалів.
  • Озон – корисний і шкідливий.

Озон (03) у перекладі означає «той, що пахне». У невеликих кількостях утворюється у повітрі з кисню під час сильних грозових дощів. (Трансляція фрагмента наукового фільму про утворення озону та його власти­вості.) За малих концентрацій (менше 0,03 г/мл) має приємний запах після­грозового повітря й діє стимулююче на організм, підвищує його стійкість проти холоду, гіпоксії, дії токсичних речовин, поліпшує роботу легенів, нормалізує артеріальний тиск, під­вищує рівень гемоглобіну й еритро­цитів у крові, імунобіологічну стій­кість організму. Однак, якщо концен­трація його в повітрі збільшується, приємний запах перетворюється на

неприємний, що нагадує запах хлору, а в разі ще більших концентрацій — на солодкувато-нудотний запах окси­дів Нітрогену (це є свідченням того, що концентрація досягла смертель­ної). Озон за високих концентрацій спричиняє спазм легенів, подразню­вально діє на верхні дихальні шля­хи, збільшує ймовірність утворення злоякісної пухлини легенів. Для за­хисту органів дихання використову­ються протигази з натронним вапном або ізолюючий протигаз і захисний костюм. Тимчасово може допомог­ти ватно-марлева пов’язка, змочена розчином соди та калій іодиду. У разі отруєння допомагають інгаляції кис­нем, тепло, ін’єкції глюкози й каль­цій хлориду, серцеві препарати.

Озон використовують для дезінфек­ції води, для відбілювання олій, бо­рошна, паперу для ксероксу.

Озоновий шар захищає нашу плане­ту від сильного ультрафіолетового ви­промінювання Сонця.

V.    Закріплення знань

Робота в парах   Виконання практичної роботи

VI. Домашнє завдання

Скласти рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості кисню та озону.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Практична робота Застосування інформаційних технологій (20.4 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,326sec